• Szczegóły
 • Recenzje
 • HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub dolistnie, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą.

  Activus 400 SC zawiera pendimetalinę, która hamuje tworzenie mikrotubuli, w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek. Zgodnie z klasyfikacją według HRAC pendimetalina została zaklasyfikowana do grupy K1.

  Środek jest pobierany przez korzonek zarodkowy, koleoptyl, hypokotyl jak i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

  Pendimetalina pozostaje skuteczna w glebie przez kilka tygodni, w związku z czym chwasty kiełkujące później również są zwalczane.

  Działanie na chwasty:

  KUKURYDZA

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, łoboda rozłożysta, tasznik pospolity.

  Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, psianka czarna, szarłat szorstki.

  Chwasty odporne: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumianek pospolity, tobołki polne.

  PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME, PLANTACJE NASIENNE TRAW

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, miotła zbożowa, niezapominajka polna, tasznik pospolity.

  Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna, fiołek polny, rdesty.

  ZIEMNIAK, MARCHEW, KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA, KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA, KALAFIOR, CEBULA UPRAWIANA Z SIEWU, PIETRUSZKA KORZENIOWA, PASTERNAK, SALSEFIA, BRUKIEW JADALNA (SYN. KARPIEL), RZEPA, KALAREPA, KAPUSTA BRUKSELSKA, KAPUSTA WŁOSKA

  Dawka 3,0 l/ha
  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, przetacznik perski, rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki.

  Dawka 4.0 l/ha
  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, rdestówka powojowata, rdest plamisty, przetacznik perski.

  Chwasty średnioodporne: rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny.

  Dawkowanie:

  KUKURYDZA

  Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wschodach kukurydzy od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME

  Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach zbóż od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

  Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  MARCHEW

  Termin stosowania: środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  ZIEMNIAK

  Termin stosowania: środek stosować po sadzeniu do fazy, gdy pędy przedostają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA, KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA, KALAFIOR

  Termin stosowania: środek stosować przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  CEBULA UPRAWIANA Z SIEWU

  Termin stosowania: środek stosować wiosną lub jesienią, po siewie do fazy, gdy liścień przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

  CEBULA SZALOTKA UPRAWIANA Z SIEWU

  Termin stosowania: środek stosować:
  − w dawce 2,5-4,0 l/ha - bezpośrednio po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub
  − w dawce 2,5–3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny cebuli szalotki znajdują się w fazie 1-2 liści BBCH 11-12.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  CZOSNEK

  Termin stosowania:
  − w dawce 2,5 – 4,0 l/ha - bezpośrednio po posadzeniu ząbków a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub
  − w dawce 2,5 – 3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny czosnku znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  BROKUŁ

  Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, przed wysadzeniem rozsady.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  SORGO ZWISŁE, PROSO ZWYCZAJNE

  Termin stosowania:
  –doglebowo, do 3 dni po siewie ale przed wschodami prosa lub sorga (BBCH 00-05) lub
  – po wschodach rośliny uprawnej w fazie 1-3 liści (BBCH 11-13), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe (BBCH 11-12).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  SŁONECZNIK ZWYCZAJNY

  Termin stosowania: środek stosować wiosną, po siewie, do fazy gdy liścienie przebijają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  PLANTACJE NASIENNE TRAW

  Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach traw od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

  Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  PIETRUSZKA KORZENIOWA, PASTERNAK

  Termin stosowania: środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  SALSEFIA, BRUKIEW JADALNA (SYN. KARPIEL), RZEPA

  Termin stosowania: środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  KALAREPA, KAPUSTA BRUKSELSKA, KAPUSTA WŁOSKA

  Termin stosowania: środek stosować przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  ACTIVUS 400SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

ACTIVUS 400 SC 10L

Kod produktu: act10

Producent: ADAMA

Środek chwastobójczy

Kanister: 10 Litrów

ACTIVUS 400 SC to chwastobójczy preparat do nalistnego lub doglebowego stosowania, zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne w uprawach: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, plantacje nasienne traw, kukurydza marchew, ziemniak, brokół,kapusta głowiasta oraz cebula uprawiana z siewu. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub dolistnie, w formie koncentratu w postaci stężonej z awiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą

Substancja aktywna: pendimetalina 400g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 10L

Brak w magazynie

Cechy

Producent ADAMA
Uprawa JĘCZMIEŃ OZIMY KUKURYDZA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME WARZYWA ŻYTO OZIME PLANTACJE NASIENNE TRAW
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub dolistnie, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą.

  Activus 400 SC zawiera pendimetalinę, która hamuje tworzenie mikrotubuli, w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek. Zgodnie z klasyfikacją według HRAC pendimetalina została zaklasyfikowana do grupy K1.

  Środek jest pobierany przez korzonek zarodkowy, koleoptyl, hypokotyl jak i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

  Pendimetalina pozostaje skuteczna w glebie przez kilka tygodni, w związku z czym chwasty kiełkujące później również są zwalczane.

  Działanie na chwasty:

  KUKURYDZA

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, łoboda rozłożysta, tasznik pospolity.

  Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, psianka czarna, szarłat szorstki.

  Chwasty odporne: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumianek pospolity, tobołki polne.

  PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME, PLANTACJE NASIENNE TRAW

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, miotła zbożowa, niezapominajka polna, tasznik pospolity.

  Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna, fiołek polny, rdesty.

  ZIEMNIAK, MARCHEW, KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA, KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA, KALAFIOR, CEBULA UPRAWIANA Z SIEWU, PIETRUSZKA KORZENIOWA, PASTERNAK, SALSEFIA, BRUKIEW JADALNA (SYN. KARPIEL), RZEPA, KALAREPA, KAPUSTA BRUKSELSKA, KAPUSTA WŁOSKA

  Dawka 3,0 l/ha
  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, przetacznik perski, rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki.

  Dawka 4.0 l/ha
  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, rdestówka powojowata, rdest plamisty, przetacznik perski.

  Chwasty średnioodporne: rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny.

  Dawkowanie:

  KUKURYDZA

  Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wschodach kukurydzy od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME

  Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach zbóż od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

  Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  MARCHEW

  Termin stosowania: środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  ZIEMNIAK

  Termin stosowania: środek stosować po sadzeniu do fazy, gdy pędy przedostają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA, KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA, KALAFIOR

  Termin stosowania: środek stosować przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  CEBULA UPRAWIANA Z SIEWU

  Termin stosowania: środek stosować wiosną lub jesienią, po siewie do fazy, gdy liścień przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

  CEBULA SZALOTKA UPRAWIANA Z SIEWU

  Termin stosowania: środek stosować:
  − w dawce 2,5-4,0 l/ha - bezpośrednio po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub
  − w dawce 2,5–3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny cebuli szalotki znajdują się w fazie 1-2 liści BBCH 11-12.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  CZOSNEK

  Termin stosowania:
  − w dawce 2,5 – 4,0 l/ha - bezpośrednio po posadzeniu ząbków a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub
  − w dawce 2,5 – 3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny czosnku znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  BROKUŁ

  Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, przed wysadzeniem rozsady.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  SORGO ZWISŁE, PROSO ZWYCZAJNE

  Termin stosowania:
  –doglebowo, do 3 dni po siewie ale przed wschodami prosa lub sorga (BBCH 00-05) lub
  – po wschodach rośliny uprawnej w fazie 1-3 liści (BBCH 11-13), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe (BBCH 11-12).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  SŁONECZNIK ZWYCZAJNY

  Termin stosowania: środek stosować wiosną, po siewie, do fazy gdy liścienie przebijają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  PLANTACJE NASIENNE TRAW

  Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach traw od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

  Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  PIETRUSZKA KORZENIOWA, PASTERNAK

  Termin stosowania: środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  SALSEFIA, BRUKIEW JADALNA (SYN. KARPIEL), RZEPA

  Termin stosowania: środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  KALAREPA, KAPUSTA BRUKSELSKA, KAPUSTA WŁOSKA

  Termin stosowania: środek stosować przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  ACTIVUS 400SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."