• Szczegóły
 • Recenzje
 • ADIUNKT 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Zawartość substancji czynnej:

  diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (42,12%)

  DZIAŁANIA NA CHWASTY

  ADIUNKT 500 SC pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów. Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

  Dawka 0,24 l/ha

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwazdnica posolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyka ptasia 

  Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna, przytulia czepna

  Chwasty średnioodporne: chaber bławatek, miotła zbożowa 

  Chwasty dporne: mak polny 

  Dawka 0,3l/ha

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwazdnica posolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyka ptasia 
  Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna, przytulia czepna, miotła zbożowa
  Chwasty średnioodporne: chaber bławatek, mak polny 

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 – 0,3 l/ha
  Termin stosowania: zabieg wykonywać w fazie od 4 liścia do końca wegetacji jesiennej, ale nie później niż do końca fazy 3 węzła krzewienia (BBCH 14-23).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Uwaga: Wyższą z zalecanych dawek stosować gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczania miotły zbożowej oraz przytulii czepnej.

  NASTĘPSTWO ROSLIN

  Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby gdy wiosną zaorano plantację nie uprawiać buraków, grochu (na lekkich glebach), rzepaku, owsa, i innych roślin kapustnych. Pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ADIUNKT 500 SC- ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

ADIUNKT 500SC 1L - diflufenikan

Kod produktu: 90

Producent: INNVIGO

Butelka: 1 Litr

Środek chwastobójczy

Stosowanie środka: pszenica ozima, przenżyto ozime

ADIUNKT 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów w uprawach: pszenica ozima i pszenżyto ozime. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej: diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (42,12%)

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Brak w magazynie

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • ADIUNKT 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Zawartość substancji czynnej:

  diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (42,12%)

  DZIAŁANIA NA CHWASTY

  ADIUNKT 500 SC pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów. Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

  Dawka 0,24 l/ha

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwazdnica posolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyka ptasia 

  Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna, przytulia czepna

  Chwasty średnioodporne: chaber bławatek, miotła zbożowa 

  Chwasty dporne: mak polny 

  Dawka 0,3l/ha

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwazdnica posolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyka ptasia 
  Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna, przytulia czepna, miotła zbożowa
  Chwasty średnioodporne: chaber bławatek, mak polny 

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 – 0,3 l/ha
  Termin stosowania: zabieg wykonywać w fazie od 4 liścia do końca wegetacji jesiennej, ale nie później niż do końca fazy 3 węzła krzewienia (BBCH 14-23).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Uwaga: Wyższą z zalecanych dawek stosować gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczania miotły zbożowej oraz przytulii czepnej.

  NASTĘPSTWO ROSLIN

  Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby gdy wiosną zaorano plantację nie uprawiać buraków, grochu (na lekkich glebach), rzepaku, owsa, i innych roślin kapustnych. Pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ADIUNKT 500 SC- ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."