• Szczegóły
 • Recenzje
  • Agil – S 100 EC jest herbicydem stosowanym nalistnie po wschodach chwastów, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i truskawce.

   Agil – S 100 EC
   jest środkiem chwastobójczym selektywnym o działaniu układowym, który jest pobierany bardzo szybko poprzez liście, a następnie substancja aktywna środka przemieszcza się do korzeni i rozłogów chwastów powodującym zahamowanie wzrostu i rozwoju rośliny. Efekt działania środka widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści.

   Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

   Dawkowanie:

   Burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, cebula, groch zielony, groch na suche nasiona, fasola, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka, truskawka:
   Wielkość dawki środka Agil-S 100 EC zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest stosowany.

   -  zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego, włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Termin stosowania
   Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29).

   -  zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha
   Termin stosowania
   Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).

   -   zwalczanie perzu właściwego
   Termin stosowania
   Gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 13-16).
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 1,5 l/ha

   Agil-S 100 EC do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych.
   Pierwszy zabieg
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Drugi zabieg
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni
   Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby.

   Uwaga!
   Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po zastosowaniu środka Agil-S 100 EC.

   Burak cukrowy:
   Termin stosowania
   Zabieg wykonać gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Uwaga!
   Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie).

   Rzepak ozimy:
   Termin stosowania
   Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta) (BBCH 12-30).

   W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek Agil-S 100 EC w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC.
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
   Agil-S 100 EC 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
   Agil-S 100 EC 0,5 - 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha
   Uwaga!
   Mieszanina środka Agil-S 100 EC z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC zwalcza tylko chwasty roczne i samosiewy zbóż.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Ziemniak:
   Termin stosowania
   Zabieg wykonać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej od początku fazy rozwoju pierwszych liści do fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy 50 % powierzchni gleby jest zakryta (BBCH 10-35).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Groch zielony i na suche nasiona:
   Termin stosowania
   Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści (BBCH>12).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Cebula:
   Termin stosowania
   Cebulę z siewu opryskiwać od fazy 1-2 liści właściwych (BBCH 11-12). Plantacje nasienne opryskiwać po wschodach do chwili, gdy pędy nasienne osiągnęły wysokość 10-15 cm (BBCH 09-53).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Kapusta głowiasta:
   Termin stosowania
   Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych (BBCH>13).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Marchew, pietruszka:
   Termin stosowania
   Opryskiwać od fazy dwóch liści właściwych rośliny uprawnej (BBCH>12)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Fasola:
   Termin stosowania
   Opryskiwać po wschodach fasoli, od pierwszej pary potrójnych liści (BBCH>13).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Truskawka:
   Termin stosowania
   Zabieg wykonać po zbiorze owoców (BBCH 91-92).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) można uprawiać rośliny dwuliścienne lub rośliny, do odchwaszczania których zaleca się środek.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   AGIL S 100EC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

AGIL S 100 EC 5L

Kod produktu: agi5

Producent: ADAMA

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Agil 100 EC chwastobójczy preparat do stosowania nalistnego, zwalcza w sposób selektywny: perz właściwy, samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy i inne chwasty jednoliścienne (po wschodach) w wybranych uprawach: burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, cebula, groch zielony, groch na suche nasiona, fasola, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka, truskawka.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

Dawkowanie: 0,5-1,5 l/ha.

Substancja aktywna: propachizafop - 100 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 20L

Cena: 594,00 zł

Cechy

Producent ADAMA
Uprawa BURAK CUKROWY CEBULA FASOLA GROCH KAPUSTA GŁOWIASTA MARCHEW PIETRUSZKA RZEPAK OZIMY TRUSKAWKA ZIEMNIAK
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • Agil – S 100 EC jest herbicydem stosowanym nalistnie po wschodach chwastów, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i truskawce.

   Agil – S 100 EC
   jest środkiem chwastobójczym selektywnym o działaniu układowym, który jest pobierany bardzo szybko poprzez liście, a następnie substancja aktywna środka przemieszcza się do korzeni i rozłogów chwastów powodującym zahamowanie wzrostu i rozwoju rośliny. Efekt działania środka widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści.

   Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

   Dawkowanie:

   Burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, cebula, groch zielony, groch na suche nasiona, fasola, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka, truskawka:
   Wielkość dawki środka Agil-S 100 EC zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest stosowany.

   -  zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego, włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Termin stosowania
   Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29).

   -  zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha
   Termin stosowania
   Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).

   -   zwalczanie perzu właściwego
   Termin stosowania
   Gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 13-16).
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 1,5 l/ha

   Agil-S 100 EC do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych.
   Pierwszy zabieg
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Drugi zabieg
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni
   Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby.

   Uwaga!
   Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po zastosowaniu środka Agil-S 100 EC.

   Burak cukrowy:
   Termin stosowania
   Zabieg wykonać gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Uwaga!
   Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie).

   Rzepak ozimy:
   Termin stosowania
   Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta) (BBCH 12-30).

   W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek Agil-S 100 EC w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC.
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
   Agil-S 100 EC 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
   Agil-S 100 EC 0,5 - 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha
   Uwaga!
   Mieszanina środka Agil-S 100 EC z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC zwalcza tylko chwasty roczne i samosiewy zbóż.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Ziemniak:
   Termin stosowania
   Zabieg wykonać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej od początku fazy rozwoju pierwszych liści do fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy 50 % powierzchni gleby jest zakryta (BBCH 10-35).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Groch zielony i na suche nasiona:
   Termin stosowania
   Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści (BBCH>12).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Cebula:
   Termin stosowania
   Cebulę z siewu opryskiwać od fazy 1-2 liści właściwych (BBCH 11-12). Plantacje nasienne opryskiwać po wschodach do chwili, gdy pędy nasienne osiągnęły wysokość 10-15 cm (BBCH 09-53).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Kapusta głowiasta:
   Termin stosowania
   Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych (BBCH>13).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Marchew, pietruszka:
   Termin stosowania
   Opryskiwać od fazy dwóch liści właściwych rośliny uprawnej (BBCH>12)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Fasola:
   Termin stosowania
   Opryskiwać po wschodach fasoli, od pierwszej pary potrójnych liści (BBCH>13).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Truskawka:
   Termin stosowania
   Zabieg wykonać po zbiorze owoców (BBCH 91-92).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) można uprawiać rośliny dwuliścienne lub rośliny, do odchwaszczania których zaleca się środek.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   AGIL S 100EC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."