• Szczegóły
 • Recenzje
 • Aloksypyr 250 EC

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.

  Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin, powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2–3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5–7 dniach. 

  Środek zwalcza przytulię  czepną w każdej fazie jej rozwoju. 

  Środek Aloksypyr 250 EC jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY

  Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowy, wyka ptasia.

  Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.

  Chwasty odporne: fiołek polny.

  ZAKRES STOSOWANIA:

  Pszenica ozima

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,8 l/ha

  Termin stosowania:

  Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji pszenicy ozimej do początku fazy liścia flagowego pszenicy (BBCH 31-37).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwaga:

  Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i liczebności

  chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte,

  we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą

  z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku

  silnego zachwaszczenia.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1. Środka nie stosować:

  - w okresie suszy,

  - na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,

  - w temperaturze poniżej 10oC i powyżej 25oC, - w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5oC,

  - przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,

  - podczas wiatru, stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

  2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  ALOKSYPYR 250EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

ALOKSYPYR 250 EC 1L

Kod produktu: alok1

Producent: CIECH

Środek chwastobójczy

Butelka: 1 Litr

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w uprawie: pszenica ozima

Środek zwalcza przytulię  czepną w każdej fazie jej rozwoju. 

Środek Aloksypyr 250 EC jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji aktywnych: fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (25 %).

Dostępne opakowania: 1L, 5L

 

Brak w magazynie

Cechy

Producent CIECH
Uprawa PSZENICA OZIMA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Aloksypyr 250 EC

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.

  Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin, powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2–3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5–7 dniach. 

  Środek zwalcza przytulię  czepną w każdej fazie jej rozwoju. 

  Środek Aloksypyr 250 EC jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY

  Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowy, wyka ptasia.

  Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.

  Chwasty odporne: fiołek polny.

  ZAKRES STOSOWANIA:

  Pszenica ozima

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,8 l/ha

  Termin stosowania:

  Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji pszenicy ozimej do początku fazy liścia flagowego pszenicy (BBCH 31-37).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwaga:

  Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i liczebności

  chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte,

  we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą

  z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku

  silnego zachwaszczenia.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1. Środka nie stosować:

  - w okresie suszy,

  - na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,

  - w temperaturze poniżej 10oC i powyżej 25oC, - w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5oC,

  - przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,

  - podczas wiatru, stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

  2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  ALOKSYPYR 250EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."