• Szczegóły
 • Recenzje
 • AMSTAF 800 EC to herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany doglebowo i nalistnie.
  Substancja czynna prosulfokarb należy do grupy HRAC N8.

  Środek jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania.
  Opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka. Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna.

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, wechlina roczna

  Chwasty odporne: chwastnica jednostronna

  Stosowanie środka:

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować jesienią, po siewie zbóż, do fazy 3 liści (BBCH 00-13).

  Ziemniak
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.
  Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania:
  Środek stosować po posadzeniu do fazy 3 liści na pędzie głównym (BBCH 00-13).

  Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosoawaniach małoobszarowych

  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  Żyto jare, proso zwyczajne
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować po siewie rośliny uprawnej, do fazy 3 liści (BBCH 00-13).

  Cebula z siewu
  Termin stosowania: Środek stosować po wschodach, gdy pierwszy liść właściwy ma wysokość co najmniej 3 cm, najpóźniej zanim 5 liść jest wyraźnie widoczny (BBCH 11-14).

  a) zabieg jednorazowy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  lub

  b) zabieg dzielony
  – pierwszy zabieg
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 1-2 liści cebuli (BBCH 11-12).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  – drugi zabieg
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 4 liści cebuli (BBCH 14).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

  UWAGA: Łączna dawka środka stosowanego w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 4,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Cebula z rozsady, cebula z dymki
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie 1-4 liści cebuli, najpóźniej zanim ukaże się 5 liść (BBCH 11-14), po upływie 7 dni po posadzeniu rozsady lub dymki.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  UWAGI:

  1. Środka nie stosować w cebuli przeznaczonej na wczesny zbiór ze szczypiorem (sprzedaż pęczkowa).
  2. Środek może powodować przemijające uszkodzenia liści cebuli.

  Por z siewu
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14).

  Por z rozsady
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14) po 7-14 dniach po posadzeniu rozsady.

  Czosnek
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować po posadzeniu ząbków czosnku, w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12).

  Marchew, pietruszka korzeniowa
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-4 liści roślin uprawnych (BBCH 12-14).

  a) zabieg jednorazowy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.

  lub

  b) zabieg dzielony:
  – pierwszy zabieg
  Termin stosowania: w fazie 2-3 liści marchwi (BBCH 12-13).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.
  – drugi zabieg
  Termin stosowania: w fazie 4 liści marchwi (BBCH 14).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Łączna dawka w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 5,0 l/ha.
  We wczesnych fazach wzrostu marchwi, a zwłaszcza w pietruszce wskazane jest stosownie niższej z zalecanych dawek.

  Pasternak
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. We wczesnych fazach wzrostu pasternaku wskazane jest stosownie niższej z zalecanych dawek.
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści pasternaku (BBCH 12-14).

  Seler korzeniowy, seler naciowy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14) po 7-14 dniach od posadzenia rozsady.

  Chrzan
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować po sadzeniu i uformowaniu redlin.

  Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować do 5 dni po siewie (BBCH 00-02).

  Uwaga:
  Bobik wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 7 cm, groch i łubin na głębokość 3-5 cm.

  Słonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować do 3 dni po siewie (BBCH 00-02).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny, krzewy ozdobne
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami roślin uprawnych lub wcześnie po wschodach, a w przypadku krzewów – przed rozpoczęciem fazy rozwoju liści (BBCH 00-09).

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  AMSTAF 800EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

AMSTAF 800 EC 1L

Kod produktu: amstaf_1l

Producent: INNVIGO

Środek chwastobójczy

Butelka: 1 Litr

Stosowanie środka w uprawach: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, ziemniak, żyto jare, proso zwyczajne, cebula z siewu, cebula z rozsady, cebula dymka, por z siewu, por z rozsady, marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, seler, chrzan, bobik, groch pastewny, słonecznik, soja, len, konopia.

AMSTAF 800 EC to herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany doglebowo i nalistnie.

Środek jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania.
Opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka.

Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych.

Brak w magazynie

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa CHRZAN CZOSNEK GROCH JĘCZMIEŃ OZIMY KONOPIA MARCHEW PIETRUSZKA KORZENIOWA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME SELER SELER KORZENIOWY SOJA SŁONECZNIK ZIEMNIAK ŻYTO JARE ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • AMSTAF 800 EC to herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany doglebowo i nalistnie.
  Substancja czynna prosulfokarb należy do grupy HRAC N8.

  Środek jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania.
  Opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka. Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna.

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, wechlina roczna

  Chwasty odporne: chwastnica jednostronna

  Stosowanie środka:

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować jesienią, po siewie zbóż, do fazy 3 liści (BBCH 00-13).

  Ziemniak
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.
  Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania:
  Środek stosować po posadzeniu do fazy 3 liści na pędzie głównym (BBCH 00-13).

  Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosoawaniach małoobszarowych

  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  Żyto jare, proso zwyczajne
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować po siewie rośliny uprawnej, do fazy 3 liści (BBCH 00-13).

  Cebula z siewu
  Termin stosowania: Środek stosować po wschodach, gdy pierwszy liść właściwy ma wysokość co najmniej 3 cm, najpóźniej zanim 5 liść jest wyraźnie widoczny (BBCH 11-14).

  a) zabieg jednorazowy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  lub

  b) zabieg dzielony
  – pierwszy zabieg
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 1-2 liści cebuli (BBCH 11-12).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  – drugi zabieg
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 4 liści cebuli (BBCH 14).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

  UWAGA: Łączna dawka środka stosowanego w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 4,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Cebula z rozsady, cebula z dymki
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie 1-4 liści cebuli, najpóźniej zanim ukaże się 5 liść (BBCH 11-14), po upływie 7 dni po posadzeniu rozsady lub dymki.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  UWAGI:

  1. Środka nie stosować w cebuli przeznaczonej na wczesny zbiór ze szczypiorem (sprzedaż pęczkowa).
  2. Środek może powodować przemijające uszkodzenia liści cebuli.

  Por z siewu
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14).

  Por z rozsady
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14) po 7-14 dniach po posadzeniu rozsady.

  Czosnek
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować po posadzeniu ząbków czosnku, w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12).

  Marchew, pietruszka korzeniowa
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-4 liści roślin uprawnych (BBCH 12-14).

  a) zabieg jednorazowy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.

  lub

  b) zabieg dzielony:
  – pierwszy zabieg
  Termin stosowania: w fazie 2-3 liści marchwi (BBCH 12-13).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.
  – drugi zabieg
  Termin stosowania: w fazie 4 liści marchwi (BBCH 14).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Łączna dawka w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 5,0 l/ha.
  We wczesnych fazach wzrostu marchwi, a zwłaszcza w pietruszce wskazane jest stosownie niższej z zalecanych dawek.

  Pasternak
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. We wczesnych fazach wzrostu pasternaku wskazane jest stosownie niższej z zalecanych dawek.
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści pasternaku (BBCH 12-14).

  Seler korzeniowy, seler naciowy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14) po 7-14 dniach od posadzenia rozsady.

  Chrzan
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować po sadzeniu i uformowaniu redlin.

  Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować do 5 dni po siewie (BBCH 00-02).

  Uwaga:
  Bobik wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 7 cm, groch i łubin na głębokość 3-5 cm.

  Słonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować do 3 dni po siewie (BBCH 00-02).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny, krzewy ozdobne
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami roślin uprawnych lub wcześnie po wschodach, a w przypadku krzewów – przed rozpoczęciem fazy rozwoju liści (BBCH 00-09).

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  AMSTAF 800EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."