• Szczegóły
 • Recenzje
 • AQUALINK ADIUWANT

  Preparat poprawia uwilgocenie gleby lub podłoża, zwiększa dostępność wody w strefie korzeniowej, a w rezultacie przyczynia się do lepszego pobierania składników pokarmowych i obniżenia poziomu stresów abiotycznych w roślinie.

  Zmniejsza napięcie powierzchniowe wody, umożliwiając jej szybsze i głębsze wnikanie w profil, oraz łatwiejsze rozprzestrzenianie się w strefie korzeniowej rośliny, co minimalizuje działanie suszy.

  Ogranicza straty spowodowane spływem powierzchniowym i odparowywaniem.

  AQUALINK jest w 100% biodegradowalny.

  Rekomendowana dawka: 1 – 2 L/ha na 1000-2000L wody

  • Pierwszą aplikację preparatu AQUALINK w dawce 2 l/ha należy wykonać przed sadzeniem/siewem lub na początku wegetacji.
  • Kolejne aplikacje należy wykonywać w dawce 1-2 l/ha co około 30 dni.
  • Możliwe jest stosowanie dawek dzielonych, dopasowanych do planu nawadniania (np. 0,25 l/ha co 7 dni).
  • Preparat można stosować poprzez oprysk gleby, nawadnianie kropelkowe lub zraszanie gleby. AQUALINK można stosować łącznie z nawozami rozpuszczalnymi w wodzie przeznaczonymi do fertygacji upraw.

  Stosowanie:

  Stosowanie AQUALINK za pomocą opryskiwacza:
  Do zbiornika z włączonym mieszadłem wypełnionego w połowie wodą wlać odmierzoną ilość preparatu. Mieszać aż do pełnego wymieszania się z wodą. Dopełnić ilość wody w zbiorniku. Nie wyłączać mieszadła podczas aplikacji.

  Stosowanie AQUALINK za pomocą nawodnienia kropelkowego lub zraszania:
  Preparat należy rozpuścić w wodzie tworząc ciecz roboczą i dokładnie wymieszać przed wprowadzeniem do systemu nawadniania. Nie należy przekraczać stężenia 0,2% preparatu w cieczy roboczej.
  Bezpośrednio przed oraz po aplikacji AQUALINK, nawadniać traktowaną kwaterę przez 30 minut.
  Ciecz roboczą aplikujemy za pomocą urządzeń do fertygacji. Podczas stosowania utrzymywać włączone mieszadło w zbiorniku z preparatem.

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

AQUALINK ADIUWANT 1L

Kod produktu: aqualink_1l

Producent: AGRIGENT

Butelka: 1 Litr

Adiuwant AQUALINK jest rozpuszczalną w wodzie mieszaniną niejonowych surfaktantów. Jest przeznaczony do stosowania z wodą do podlewania upraw oraz z nawozami rozpuszczalnymi w wodzie. Może być stosowany w uprawach sadowniczych, warzywnych, polowych, ozdobnych (w tym trawniki, rośliny w donicach), prowadzonych w polu i pod osłonami.

Aqualink należy zastosować na podłożach kiedy występują:

 • nadmierne straty wody spowodowane przesiąkaniem przez profil glebowy
 • brak retencji wody w uprawach sadowniczych, warzywniczych czy rolniczych
 • nadmierne opady, zalanie działki, a następnie powierzchniowe tworzenie się skorup
 • nadmierne nagromadzenie soli, brak właściwego drenażu

Cena: 98,00 zł
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • AQUALINK ADIUWANT

  Preparat poprawia uwilgocenie gleby lub podłoża, zwiększa dostępność wody w strefie korzeniowej, a w rezultacie przyczynia się do lepszego pobierania składników pokarmowych i obniżenia poziomu stresów abiotycznych w roślinie.

  Zmniejsza napięcie powierzchniowe wody, umożliwiając jej szybsze i głębsze wnikanie w profil, oraz łatwiejsze rozprzestrzenianie się w strefie korzeniowej rośliny, co minimalizuje działanie suszy.

  Ogranicza straty spowodowane spływem powierzchniowym i odparowywaniem.

  AQUALINK jest w 100% biodegradowalny.

  Rekomendowana dawka: 1 – 2 L/ha na 1000-2000L wody

  • Pierwszą aplikację preparatu AQUALINK w dawce 2 l/ha należy wykonać przed sadzeniem/siewem lub na początku wegetacji.
  • Kolejne aplikacje należy wykonywać w dawce 1-2 l/ha co około 30 dni.
  • Możliwe jest stosowanie dawek dzielonych, dopasowanych do planu nawadniania (np. 0,25 l/ha co 7 dni).
  • Preparat można stosować poprzez oprysk gleby, nawadnianie kropelkowe lub zraszanie gleby. AQUALINK można stosować łącznie z nawozami rozpuszczalnymi w wodzie przeznaczonymi do fertygacji upraw.

  Stosowanie:

  Stosowanie AQUALINK za pomocą opryskiwacza:
  Do zbiornika z włączonym mieszadłem wypełnionego w połowie wodą wlać odmierzoną ilość preparatu. Mieszać aż do pełnego wymieszania się z wodą. Dopełnić ilość wody w zbiorniku. Nie wyłączać mieszadła podczas aplikacji.

  Stosowanie AQUALINK za pomocą nawodnienia kropelkowego lub zraszania:
  Preparat należy rozpuścić w wodzie tworząc ciecz roboczą i dokładnie wymieszać przed wprowadzeniem do systemu nawadniania. Nie należy przekraczać stężenia 0,2% preparatu w cieczy roboczej.
  Bezpośrednio przed oraz po aplikacji AQUALINK, nawadniać traktowaną kwaterę przez 30 minut.
  Ciecz roboczą aplikujemy za pomocą urządzeń do fertygacji. Podczas stosowania utrzymywać włączone mieszadło w zbiorniku z preparatem.

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."