• Szczegóły
 • Recenzje
 • AsPik 250 EC to  srodek grzzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego.
  Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancje czynne protiokonazol i tebukonazol zaliczane są do grupy 3.

  Stosowanie środka:
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczypolowych.

  Pszenica ozima
  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatnaplamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

  Pszenica jara
  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści,septorioza plew, fuzarioza kłosów.

  Pszenżyto ozime
  rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporiozazbóż, fuzarioza kłosów.

  Pszenżyto jare
  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści,fuzarioza kłosów.

  Jęczmień jary
  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści,fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

  Jęczmień ozimy
  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści,fuzarioza kłosów.

  Żyto ozime
  rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,75-1,0 l/ha.

  Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpieniapierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

  Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosów na pszenicy ozimej: septoriozy plewi fuzariozy kłosów zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, przestrzegając terminu karencji.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime- 35 dni.
  1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

  2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12oC

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ASPIK 250EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

AsPik 250 EC 5L

Kod produktu: aspik_5l

Producent: INNVIGO 

Środek grzybobójczy

Kanister: 5 Litrów

AsPik 250 EC to fungicyd firmy Innvigo w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego w uprawie zbóż tj. : pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień jary, jęczmień ozimy, żyto ozime.

Zawartość substancji czynnych: protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 125g/l (12,68%), tebukonazol (związek z grupy triazoli) 125 g/l (12,68%)

Brak w magazynie

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO JARE PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • AsPik 250 EC to  srodek grzzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego.
  Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancje czynne protiokonazol i tebukonazol zaliczane są do grupy 3.

  Stosowanie środka:
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczypolowych.

  Pszenica ozima
  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatnaplamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

  Pszenica jara
  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści,septorioza plew, fuzarioza kłosów.

  Pszenżyto ozime
  rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporiozazbóż, fuzarioza kłosów.

  Pszenżyto jare
  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści,fuzarioza kłosów.

  Jęczmień jary
  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści,fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

  Jęczmień ozimy
  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści,fuzarioza kłosów.

  Żyto ozime
  rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,75-1,0 l/ha.

  Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpieniapierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

  Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosów na pszenicy ozimej: septoriozy plewi fuzariozy kłosów zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, przestrzegając terminu karencji.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime- 35 dni.
  1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

  2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12oC

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ASPIK 250EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."