• Szczegóły
 • Recenzje
 • ASTRON 350 SE

  FUNGICYD w postaci zawiesino emulsji do rozcieńczania wodą (SE), o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczegow ochronie jabłoni przed parchem jabłoni.

  Zawartość substancji czynnej:
  ditianon (związek z grupy antrachinonów) – 350 g/l (31,53%)

  Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna ditianon zaliczana jest do grupy M09.

  ZASTOSOWANINE ŚRODKA :

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

  Jabłoń
  Parch jabłoni
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 -1,4 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy, kiedy pąki kwiatowe nabrzmiewają: łuski pąkowe są wydłużone z jasnobrązowymi przebarwieniami do fazy, kiedy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 51-75).

  Liczba zabiegów:

  środek w dawce 1,4 l/ha – 2,
  środek w dawce 1,0 l/ha – 3,
  środek w dawce 0,9 l/ha – 4.
  Odstęp między zabiegami: 7-11 dni.

  Środek Astron 350 SE można stosować łącznie ze środkiem Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC w następujących dawkach i terminach:                      Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
  Astron 350 SE 0,85 l/ha + Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC 0,65 l/ha

  Termin stosowania: środki stosować zapobiegawczo, od fazy koniec nabrzmiewania pąków (widoczne jasnobrązowo zabarwione łuski pąkowe, częściowo gęsto pokryte włoskami) do fazy, gdy owoc osiąga wielkość do 20 mm (BBCH 52-72).
  Liczba zabiegów: 4
  Odstęp między zabiegami: 7-16 dni.

  Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha
  Ilość wody dostosować do wielkości drzew i fazy rozwojowej.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w mieszaninie zbiornikowej):
  środek w dawce 1,4 l/ha – 2,
  środek w dawce 1,0 l/ha – 3,
  środek w dawce 0,9 l/ha – 4.

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH:

  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  Grusza
  Parch gruszy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 -1,4 l/ha                                 

  Termin stosowania: stosować zapobiegawczo, od fazy, kiedy pąki kwiatowe nabrzmiewają: łuski pąkowe są wydłużone z jasnobrązowymi przebarwieniami do fazy, kiedy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 51-75).

  Liczba zabiegów:

  środek w dawce 1,4 l/ha – 2,
  środek w dawce 1,0 l/ha – 3,
  środek w dawce 0,9 l/ha – 4.
  Odstęp między zabiegami: 7-11 dni.

  Środek Astron350 SE można stosować łącznie ze środkiem Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC w następujących dawkach i terminach:                                  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
  Astron 350 SE 0,85 l/ha + Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC 0,65 l/ha

  Termin stosowania: stosować zapobiegawczo, od fazy koniec nabrzmiewania pąków (widoczne jasnobrązowo zabarwione łuski pąkowe, częściowo gęsto pokryte włoskami) do fazy, gdy owoc osiąga wielkość do 20 mm (BBCH 52-72).
  Liczba zabiegów: 2
  Odstęp między zabiegami: 7-16 dni.

  Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha
  Ilość wody dostosować do wielkości drzew i fazy rozwojowej.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zabiegów w mieszaninie):
  środek w dawce 1,4 l/ha – 2,
  środek w dawce 1,0 l/ha – 3,
  środek w dawce 0,9 l/ha – 4.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ASTRON 350SE - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

ASTRON 350 SE 5L

Kod produktu: 95

PRODUCENT: INNVIGO

Środek grzybobójczy

Kanister: 5 Litrów

Stosowanie środka: Jabłoń, (parch jabłoni), Grusza (parch gruszy)

Fungicyd w postaci zawiesino emulsji do rozcieńczania wodą (SE), o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni.

Zawartość substancji czynnej:
ditianon (związek z grupy antrachinonów) – 350 g/l (31,53%)

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Brak w magazynie

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa GRUSZA JABŁOŃ
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • ASTRON 350 SE

  FUNGICYD w postaci zawiesino emulsji do rozcieńczania wodą (SE), o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczegow ochronie jabłoni przed parchem jabłoni.

  Zawartość substancji czynnej:
  ditianon (związek z grupy antrachinonów) – 350 g/l (31,53%)

  Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna ditianon zaliczana jest do grupy M09.

  ZASTOSOWANINE ŚRODKA :

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

  Jabłoń
  Parch jabłoni
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 -1,4 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy, kiedy pąki kwiatowe nabrzmiewają: łuski pąkowe są wydłużone z jasnobrązowymi przebarwieniami do fazy, kiedy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 51-75).

  Liczba zabiegów:

  środek w dawce 1,4 l/ha – 2,
  środek w dawce 1,0 l/ha – 3,
  środek w dawce 0,9 l/ha – 4.
  Odstęp między zabiegami: 7-11 dni.

  Środek Astron 350 SE można stosować łącznie ze środkiem Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC w następujących dawkach i terminach:                      Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
  Astron 350 SE 0,85 l/ha + Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC 0,65 l/ha

  Termin stosowania: środki stosować zapobiegawczo, od fazy koniec nabrzmiewania pąków (widoczne jasnobrązowo zabarwione łuski pąkowe, częściowo gęsto pokryte włoskami) do fazy, gdy owoc osiąga wielkość do 20 mm (BBCH 52-72).
  Liczba zabiegów: 4
  Odstęp między zabiegami: 7-16 dni.

  Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha
  Ilość wody dostosować do wielkości drzew i fazy rozwojowej.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w mieszaninie zbiornikowej):
  środek w dawce 1,4 l/ha – 2,
  środek w dawce 1,0 l/ha – 3,
  środek w dawce 0,9 l/ha – 4.

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH:

  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  Grusza
  Parch gruszy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 -1,4 l/ha                                 

  Termin stosowania: stosować zapobiegawczo, od fazy, kiedy pąki kwiatowe nabrzmiewają: łuski pąkowe są wydłużone z jasnobrązowymi przebarwieniami do fazy, kiedy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 51-75).

  Liczba zabiegów:

  środek w dawce 1,4 l/ha – 2,
  środek w dawce 1,0 l/ha – 3,
  środek w dawce 0,9 l/ha – 4.
  Odstęp między zabiegami: 7-11 dni.

  Środek Astron350 SE można stosować łącznie ze środkiem Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC w następujących dawkach i terminach:                                  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
  Astron 350 SE 0,85 l/ha + Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC 0,65 l/ha

  Termin stosowania: stosować zapobiegawczo, od fazy koniec nabrzmiewania pąków (widoczne jasnobrązowo zabarwione łuski pąkowe, częściowo gęsto pokryte włoskami) do fazy, gdy owoc osiąga wielkość do 20 mm (BBCH 52-72).
  Liczba zabiegów: 2
  Odstęp między zabiegami: 7-16 dni.

  Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha
  Ilość wody dostosować do wielkości drzew i fazy rozwojowej.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zabiegów w mieszaninie):
  środek w dawce 1,4 l/ha – 2,
  środek w dawce 1,0 l/ha – 3,
  środek w dawce 0,9 l/ha – 4.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ASTRON 350SE - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."