• Szczegóły
 • Recenzje
 • AVOXA 50EC Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Pinoksaden zaliczany jest do inhibitorów karboksylazy acetylo-CoA (ACCazy). W roślinie powoduje zahamowania biosyntezy kwasów tłuszczowych w początkowej fazie ich syntezy. Piroksulam należy do grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS) co prowadzi do zahamowania syntezy aminokwasów odgałęzionych, w wyniku czego dochodzi do inhibicji podziału komórek. Środek pobierany jest przez liście, a następnie szybko przemieszczany po całej roślinie. Głównymi objawami działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów, które następuje w ciągu kilku godzin po zabiegu, jednak widoczne objawy działania pojawiają się po kilku dniach. Do widocznych objawów działania herbicydu na chwasty zalicza się chlorozy (żołknięcie), a w konsekwencji nekrozy prowadzące do zamieranie chwastów.

  Dawka 1,35 l/ha:

  Chwasty wrażliwe fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity, życia trwała, życica wielokwiatowa.

  Chwasty średniowrażliwe jasnota purpurowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyczyniec polny.

  Chwasty średnioodporne mak polny. Chwasty odporne chaber bławatek. Dawka 1,8 l/ha

  Chwasty wrażliwe fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, stokłosa płonna, tasznik pospolity, wyczyniec polny, życia trwała, życica wielokwiatowa.

  Chwasty średniowrażliwe chaber bławatek, niezapominajka polna, przetacznik perski.

  Chwasty średnioodporne mak polny

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,35 – 1,8 l/ha.

  Termin stosowania: Środek stosować na wiosnę po ruszeniu wegetacji zbóż do fazy wydłużania się międzywęźli (faza 2 kolanka) rośliny uprawnej (BBCH 10-32).

  Zalecana ilość wody:100-300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  AVOXA 50EC - ETYKIETA PRODUKTU

  ALDARO 306SE

  OPIS DZIAŁANIA :HERBICYD selektywny o działaniu układowym stosowany nalistnie, w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą (SE). Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B, a substancja czynna 2,4-D do grupy O.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY:

  Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Florasulam blokuje działanie syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym prowadzi do zaburzeń w biosyntezie białek, natomiast 2,4-D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek. Środek pobierany jest przez liście, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. W warunkach optymalnych, tj. podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka jest szybszy. Długotrwałe okresy suszy mogą osłabić wrażliwość chwastów na działanie środka. W warunkach niskich temperatur (około 5oC) całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach.Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm.

  Chwasty wrażliwe: komosa biała, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków), rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota różowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna (od fazy 9 okółków).

  Chwasty średnioodporne: dymnica pospolita, jasnota purpurowa.

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych i ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,4-0,6 l/ha Termin stosowania: środek stosować wiosną, od fazy 2 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 12-32). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Pszenica jara Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha Termin stosowania: środek stosować wiosną, od fazy 2 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 12-32). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ALDARO 306SE - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

Avoxa Pak (2 x 5L Avoxa 50EC + 5L Aldaro 306SE)

Kod produktu: 35919

Producent: Syngenta

Środki chwastobójcze

Stosowanie środka: Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

Avoxa 50EC to środek chwastobójczy, herbicyd z firmy Syngenta. Przezaczony do stosowania w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego. Preparat selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna pinoksaden zaliczana jest do grupy A, a substancja czynna piroksulam zaliczana jest do grupy B. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
Zawartość substancji czynnych: pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin)-  33,3 g/l (3,15%), piroksulam (związek z grupy triazolopirymidyn)-  8,33 g/l (0,79 %) 
Sejfner: klokwintocet-meksyl

Aldaro 306SE to środek chwastobójczy, herbicyd z firmy Syngenta. Przeznaczony do stosowania w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego. Preparat selektywny o działaniu układowym stosowany nalistnie, w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą (SE). Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B, a substancja czynna 2,4-D do grupy O. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych i ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Przeznaczony do stosowania w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego.
Zawartość substancji czynnych: 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%) w formie kwasu, co odpowiada 452 g/l w formie estru 2-etyloheksylowego, florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g/l (0,59%).

Brak w magazynie

Cechy

Producent SYNGENTA
Uprawa PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • AVOXA 50EC Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Pinoksaden zaliczany jest do inhibitorów karboksylazy acetylo-CoA (ACCazy). W roślinie powoduje zahamowania biosyntezy kwasów tłuszczowych w początkowej fazie ich syntezy. Piroksulam należy do grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS) co prowadzi do zahamowania syntezy aminokwasów odgałęzionych, w wyniku czego dochodzi do inhibicji podziału komórek. Środek pobierany jest przez liście, a następnie szybko przemieszczany po całej roślinie. Głównymi objawami działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów, które następuje w ciągu kilku godzin po zabiegu, jednak widoczne objawy działania pojawiają się po kilku dniach. Do widocznych objawów działania herbicydu na chwasty zalicza się chlorozy (żołknięcie), a w konsekwencji nekrozy prowadzące do zamieranie chwastów.

  Dawka 1,35 l/ha:

  Chwasty wrażliwe fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity, życia trwała, życica wielokwiatowa.

  Chwasty średniowrażliwe jasnota purpurowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyczyniec polny.

  Chwasty średnioodporne mak polny. Chwasty odporne chaber bławatek. Dawka 1,8 l/ha

  Chwasty wrażliwe fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, stokłosa płonna, tasznik pospolity, wyczyniec polny, życia trwała, życica wielokwiatowa.

  Chwasty średniowrażliwe chaber bławatek, niezapominajka polna, przetacznik perski.

  Chwasty średnioodporne mak polny

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,35 – 1,8 l/ha.

  Termin stosowania: Środek stosować na wiosnę po ruszeniu wegetacji zbóż do fazy wydłużania się międzywęźli (faza 2 kolanka) rośliny uprawnej (BBCH 10-32).

  Zalecana ilość wody:100-300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  AVOXA 50EC - ETYKIETA PRODUKTU

  ALDARO 306SE

  OPIS DZIAŁANIA :HERBICYD selektywny o działaniu układowym stosowany nalistnie, w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą (SE). Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B, a substancja czynna 2,4-D do grupy O.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY:

  Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Florasulam blokuje działanie syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym prowadzi do zaburzeń w biosyntezie białek, natomiast 2,4-D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek. Środek pobierany jest przez liście, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. W warunkach optymalnych, tj. podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka jest szybszy. Długotrwałe okresy suszy mogą osłabić wrażliwość chwastów na działanie środka. W warunkach niskich temperatur (około 5oC) całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach.Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm.

  Chwasty wrażliwe: komosa biała, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków), rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota różowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna (od fazy 9 okółków).

  Chwasty średnioodporne: dymnica pospolita, jasnota purpurowa.

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych i ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,4-0,6 l/ha Termin stosowania: środek stosować wiosną, od fazy 2 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 12-32). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Pszenica jara Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha Termin stosowania: środek stosować wiosną, od fazy 2 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 12-32). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ALDARO 306SE - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."