• Szczegóły
 • Recenzje
 • Axial 50 EC/FRAXIAL 50EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Jest herbicydem nalistnym przeznaczonym do selektywnego zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego, owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w uprawie zbóż, z wyłączeniem upraw owsa.

  Objawy działania środka są widoczne stosunkowo późno, po kilku lub kilkunastu dniach od zabiegu. Do pierwszych objawów jego działania zalicza się zahamowanie wzrostu chwastu, następnie występują zmiany zabarwienia liści, często na antocyjanowe lub chloroza. Szczególnie są one wyraźne widoczne na młodych liściach znajdujących się w pochwach liściowych lub w pobliżu kolanka. Zasychanie i zamieranie roślin następuje od wierzchołka wzrostu.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Działanie na chwasty:
  - miotła zbożowa, wyczyniec polny, owies głuchy, chwastnica jednostronna
  - pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime * miotła zbożowa : 0,6-0,9 l/ha 
  - pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime * wyczyniec polny : 0,9-1,2 l/ha 
  - żyto ozime * miotła zbożowa : 0,6-0,9 l/ha 
  - pszenica jara, jęczmień jary * owies głuchy, chwastnica jednostronna : 0,6-0,9 l/ha

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem, a następnie nadal mieszając uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

  Dawkowanie:

  Pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime:
  - miotła zbożowa
  Opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH11) do zakończenia wegetacji miotły zbożowej.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha

  Opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha
  Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastu lub jego masowego występowania na polu.

  - wyczyniec polny
  Opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH11) do zakończenia wegetacji wyczyńca polnego.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha

  Opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 - 1,2 l/ha
  Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastu lub jego masowego występowania na polu.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Żyto:
  - miotła zbożowa
  Opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH11) do zakończenia wegetacji miotły zbożowej.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha
  Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastu lub jego masowego występowania na polu.

  Opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha
  Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów lub ich masowego występowania na polu.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Pszenica jara, jęczmień jary:
  - owies głuchy, chwastnica jednostronna
  Opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH11) do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha
  Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów lub ich masowego występowania na polu.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  AXIAL 50 EC - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

AXIAL 50EC/FRAXIAL 50EC 5L

Kod produktu: 23333

Producent: Syngenta

Środek chwastobójczy

Kanister 5 Litrów

Stosowanie środka: pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary.

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy A (inhibitory ACCazy). Środek pobierany przez liście chwastów, szybko przemieszczający się do stożków wzrostu pędów i korzeni. W roślinie powoduje zahamowania biosyntezy kwasów tłuszczowych w początkowej fazie ich syntezy.

Substancja aktywna: pinoksaden - 50 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Cena: 810,00 zł

Cechy

Producent SYNGENTA
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME ŻYTO JARE ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Axial 50 EC/FRAXIAL 50EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Jest herbicydem nalistnym przeznaczonym do selektywnego zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego, owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w uprawie zbóż, z wyłączeniem upraw owsa.

  Objawy działania środka są widoczne stosunkowo późno, po kilku lub kilkunastu dniach od zabiegu. Do pierwszych objawów jego działania zalicza się zahamowanie wzrostu chwastu, następnie występują zmiany zabarwienia liści, często na antocyjanowe lub chloroza. Szczególnie są one wyraźne widoczne na młodych liściach znajdujących się w pochwach liściowych lub w pobliżu kolanka. Zasychanie i zamieranie roślin następuje od wierzchołka wzrostu.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Działanie na chwasty:
  - miotła zbożowa, wyczyniec polny, owies głuchy, chwastnica jednostronna
  - pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime * miotła zbożowa : 0,6-0,9 l/ha 
  - pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime * wyczyniec polny : 0,9-1,2 l/ha 
  - żyto ozime * miotła zbożowa : 0,6-0,9 l/ha 
  - pszenica jara, jęczmień jary * owies głuchy, chwastnica jednostronna : 0,6-0,9 l/ha

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem, a następnie nadal mieszając uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

  Dawkowanie:

  Pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime:
  - miotła zbożowa
  Opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH11) do zakończenia wegetacji miotły zbożowej.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha

  Opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha
  Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastu lub jego masowego występowania na polu.

  - wyczyniec polny
  Opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH11) do zakończenia wegetacji wyczyńca polnego.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha

  Opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 - 1,2 l/ha
  Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastu lub jego masowego występowania na polu.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Żyto:
  - miotła zbożowa
  Opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH11) do zakończenia wegetacji miotły zbożowej.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha
  Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastu lub jego masowego występowania na polu.

  Opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha
  Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów lub ich masowego występowania na polu.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Pszenica jara, jęczmień jary:
  - owies głuchy, chwastnica jednostronna
  Opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH11) do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej.
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha
  Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów lub ich masowego występowania na polu.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  AXIAL 50 EC - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."