• Szczegóły
 • Recenzje
 • Bandur 600SC

  Herbicyd stosowany doglebowo, tworzący po aplikacji na jej powierzchni jednolitą powłokę. Pobierany jest poprzez liścienie oraz koleoptyl chwastów. Najlepiej działa na chwasty w trakcie ich kiełkowania i wschodów, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni. W roślinie blokuje wytwarzanie chlorofilu. Środek pozostaje aktywny przez 2-3 miesiące po zabiegu, w związku z czym zwalcza zachwaszczenie wtórne. Nierównomierne pokrycie oraz złe przygotowanie powierzchni gleby może obniżyć skuteczność działania środka. Na glebach gliniastych i piaszczystych środek można stosować przed i po wschodach rośliny uprawnej, a na glebach organicznych tylko po wykiełkowaniu rośliny uprawnej.

  Ziemniak:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  2,5-3,0 l/ha
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych:
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

  Groch na suche nasiona:
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
  Termin stosowania:Środek stosować bezpośrednio po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej na starannie uprawioną glebę
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Marchew, pasternak:
  A. Zabieg jednorazowy
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  2,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Liczba zabiegów: 1

  B. System dawek dzielonych
  Pierwszy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  1,5 l/ha pierwszy zabieg
  Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
  Drugi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  1,0 l/ha drugi zabieg
  Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni Stosowanie środka w dawkach dzielonych skutkuje lepszą skutecznością, ponieważ obejmuje ona również zachwaszczenie wtórne
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Liczba zabiegów: 2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub 2 w przypadku zastosowania systemu dawek dzielonych

  Pietruszka:
  System dawek dzielonych
  Pierwszy zabieg
  Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  1,5 l/ha pierwszy zabieg  
  Drugi zabieg
  Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  1,0 l/ha drugi zabieg
  Stosowanie środka w dawkach dzielonych skutkuje lepszą skutecznością, ponieważ obejmuje ona również zachwaszczenie wtórne
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  Cebula, czosnek:
  A. Zabieg jednorazowy
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  2,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Liczba zabiegów: 1

  B. System dawek dzielonych Pierwszy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  1,5 l/ha pierwszy zabieg
  Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  1,0 l/ha drugi zabieg Drugi zabieg
  Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni
  Stosowanie środka w dawkach dzielonych skutkuje lepszą skutecznością, ponieważ obejmuje ona również zachwaszczenie wtórne
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Liczba zabiegów: 2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub w przypadku zastosowania systemu dawek dzielonych 2

  Słonecznik:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  2,5-3,0 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie, ale nie później niż tydzień przed wschodami rośliny uprawnej
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Kminek:
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  2,0 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie, przed wschodami roślin na starannie uprawioną glebę
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   
  Leśnictwo szkółki iglaste (sosna, świerk, jodła, modrzew):
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  2,5-3,0 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować kiedy drzewka są w stanie uśpienia
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Wierzba energetyczna:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  1,5-2,5 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować natychmiast po wysadzeniu, przed pojawieniem  się nowych pędów. Zaleca się stosowanie niższej dawki na glebach lekkich, aby uniknąć szkodliwego działania środka na roślinie
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  BANDUR 600SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

BANDUR 600 SC 5L

Kod produktu: ban5

Producent: BAYER

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Stosowanie środka: ziemniak

Herbicyd stosowany doglebowo, tworzący po aplikacji na jej powierzchni jednolitą powłokę. Pobierany jest poprzez liścienie oraz koleoptyl chwastów. Najlepiej działa na chwasty w trakcie ich kiełkowania i wschodów, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni. W roślinie blokuje wytwarzanie chlorofilu. Środek pozostaje aktywny przez 2-3 miesiące po zabiegu, w związku z czym zwalcza zachwaszczenie wtórne.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała
Chwasty średnio wrażliwe: rdestówka powojowata
Chwasty odporne: iglica pospolita

Substancja aktywna: aklonifen 600 g/l

Zalecane dawkowanie: 1-3l.

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Cena: 499,00 zł

Cechy

Producent BAYER
Uprawa ZIEMNIAK
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Bandur 600SC

  Herbicyd stosowany doglebowo, tworzący po aplikacji na jej powierzchni jednolitą powłokę. Pobierany jest poprzez liścienie oraz koleoptyl chwastów. Najlepiej działa na chwasty w trakcie ich kiełkowania i wschodów, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni. W roślinie blokuje wytwarzanie chlorofilu. Środek pozostaje aktywny przez 2-3 miesiące po zabiegu, w związku z czym zwalcza zachwaszczenie wtórne. Nierównomierne pokrycie oraz złe przygotowanie powierzchni gleby może obniżyć skuteczność działania środka. Na glebach gliniastych i piaszczystych środek można stosować przed i po wschodach rośliny uprawnej, a na glebach organicznych tylko po wykiełkowaniu rośliny uprawnej.

  Ziemniak:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  2,5-3,0 l/ha
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych:
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

  Groch na suche nasiona:
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
  Termin stosowania:Środek stosować bezpośrednio po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej na starannie uprawioną glebę
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Marchew, pasternak:
  A. Zabieg jednorazowy
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  2,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Liczba zabiegów: 1

  B. System dawek dzielonych
  Pierwszy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  1,5 l/ha pierwszy zabieg
  Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
  Drugi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  1,0 l/ha drugi zabieg
  Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni Stosowanie środka w dawkach dzielonych skutkuje lepszą skutecznością, ponieważ obejmuje ona również zachwaszczenie wtórne
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Liczba zabiegów: 2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub 2 w przypadku zastosowania systemu dawek dzielonych

  Pietruszka:
  System dawek dzielonych
  Pierwszy zabieg
  Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  1,5 l/ha pierwszy zabieg  
  Drugi zabieg
  Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  1,0 l/ha drugi zabieg
  Stosowanie środka w dawkach dzielonych skutkuje lepszą skutecznością, ponieważ obejmuje ona również zachwaszczenie wtórne
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  Cebula, czosnek:
  A. Zabieg jednorazowy
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  2,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Liczba zabiegów: 1

  B. System dawek dzielonych Pierwszy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  1,5 l/ha pierwszy zabieg
  Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  1,0 l/ha drugi zabieg Drugi zabieg
  Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni
  Stosowanie środka w dawkach dzielonych skutkuje lepszą skutecznością, ponieważ obejmuje ona również zachwaszczenie wtórne
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Liczba zabiegów: 2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub w przypadku zastosowania systemu dawek dzielonych 2

  Słonecznik:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  2,5-3,0 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie, ale nie później niż tydzień przed wschodami rośliny uprawnej
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Kminek:
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  2,0 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie, przed wschodami roślin na starannie uprawioną glebę
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   
  Leśnictwo szkółki iglaste (sosna, świerk, jodła, modrzew):
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  2,5-3,0 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować kiedy drzewka są w stanie uśpienia
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Wierzba energetyczna:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  1,5-2,5 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować natychmiast po wysadzeniu, przed pojawieniem  się nowych pędów. Zaleca się stosowanie niższej dawki na glebach lekkich, aby uniknąć szkodliwego działania środka na roślinie
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  BANDUR 600SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."