• Szczegóły
 • Recenzje
 • Banjo 500 SC

  Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, marchwi, pietruszki korzeniowej, selera korzeniowego i buraka ćwikłowego.

  Dawkowanie:

  ZIEMNIAK
  alternarioza

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

  Termin stosowania:
  zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach. Zabiegi wykonywać od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).

  Liczba zabiegów: 1-3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Zaraza ziemniaka (nać i bulwy)

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

  Termin stosowania:
  środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).

  Liczba zabiegów: 3-5.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
  Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

  Stosowanie w uprawach małoobszarowych:

  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszaro-wych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  MARCHEW, SELER KORZENIOWY
  alternarioza naci marchwi

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

  Termin stosowania:
  środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, od fazy 5-ciu liści do początku rozwoju części przeznaczonych do zbioru (BBCH 15-39).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
  Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
  Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  PIETRUSZKA KORZENIOWA
  alternarioza naci pietruszki

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

  Termin stosowania:
  środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, od fazy 5-ciu liści do początku rozwoju części przeznaczonych do zbioru (BBCH 15-39).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
  Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
  Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  BURAKI ĆWIKŁOWE
  alternarioza buraka (liście)

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

  Termin stosowania:
  środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, w fazie od 9 i więcej liści buraka ćwikłowego, do fazy rozwoju rozety, gdy liście zakrywają 60% powierzchni gleby (BBCH 19-36).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
  - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
  Ziemniaki, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, buraki ćwikłowe – 7 dni.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   BANJO 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

BANJO 500SC 5L

Kod produktu: banj5

Producent: ADAMA

Środek grzybobójczy

Kanister: 5 Litrów

Banjo 500 SC to grzybobójczy preparat wykazujący układowe działanie. Stosowany zapobiegawczo.

Zwalcza: alternarioza, zaraza ziemniaka w: ziemniak, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Dawkowanie: 0,2-0,4 l/ha.

Substancja aktywna: fluazynam 500 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Brak w magazynie

Cechy

Producent ADAMA
Uprawa BURAK ĆWIKŁOWY MARCHEW PIETRUSZKA KORZENIOWA SELER KORZENIOWY ZIEMNIAK
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Banjo 500 SC

  Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, marchwi, pietruszki korzeniowej, selera korzeniowego i buraka ćwikłowego.

  Dawkowanie:

  ZIEMNIAK
  alternarioza

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

  Termin stosowania:
  zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach. Zabiegi wykonywać od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).

  Liczba zabiegów: 1-3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Zaraza ziemniaka (nać i bulwy)

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

  Termin stosowania:
  środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści (BBCH 31-91).

  Liczba zabiegów: 3-5.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
  Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

  Stosowanie w uprawach małoobszarowych:

  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszaro-wych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  MARCHEW, SELER KORZENIOWY
  alternarioza naci marchwi

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

  Termin stosowania:
  środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, od fazy 5-ciu liści do początku rozwoju części przeznaczonych do zbioru (BBCH 15-39).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
  Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
  Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  PIETRUSZKA KORZENIOWA
  alternarioza naci pietruszki

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

  Termin stosowania:
  środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, od fazy 5-ciu liści do początku rozwoju części przeznaczonych do zbioru (BBCH 15-39).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
  Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
  Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  BURAKI ĆWIKŁOWE
  alternarioza buraka (liście)

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

  Termin stosowania:
  środek stosować wiosną po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych, w fazie od 9 i więcej liści buraka ćwikłowego, do fazy rozwoju rozety, gdy liście zakrywają 60% powierzchni gleby (BBCH 19-36).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
  - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
  Ziemniaki, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, buraki ćwikłowe – 7 dni.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   BANJO 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."