• Szczegóły
 • Recenzje
 • Bantux jest herbicydem w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym i rzepaku jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY:

  Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita,jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała,mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity, wyczyniec polny.

  Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, rdestówka powojowata (rdest powojowaty). Chwasty odporne: chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Rzepak ozimy

  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

  Termin stosowania: Środek stosować: bezpośrednio po siewie rzepaku, na wilgotną starannie uprawioną (bez grud) glebę.

  Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią, lub powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają, co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy pierwszej pary liści. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Następstwo roślin:

  Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Przed wysiewem rośliny następczej w zespole uprawek przedsiewnych wskazane jest wykonanie orki na głębokość co najmniej 15 cm.W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Bantux (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość przynajmniej 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniak, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne. Od zastosowania środka do wysiewu rośliny następczej powinno upłynąć minimum 6 miesięcy. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej uprawy) można wysiać ponownie rzepak.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  BANTUX 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

BANTUX 500 SC 1L - metazachlor

Kod produktu: bantux_1l

Producent: BASF

Butelka: 1 Litr

Środek chwastobójczy

Bantux 500 jest herbicydem w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie: rzepak ozimy.

Zawartość substancji czynnej: metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l(43,48 %)

Dawkowanie: 2,5l/ha

Cena: 110,00 zł

Cechy

Producent BASF
Uprawa RZEPAK OZIMY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Bantux jest herbicydem w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym i rzepaku jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY:

  Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita,jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała,mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity, wyczyniec polny.

  Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, rdestówka powojowata (rdest powojowaty). Chwasty odporne: chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Rzepak ozimy

  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

  Termin stosowania: Środek stosować: bezpośrednio po siewie rzepaku, na wilgotną starannie uprawioną (bez grud) glebę.

  Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią, lub powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają, co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy pierwszej pary liści. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Następstwo roślin:

  Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Przed wysiewem rośliny następczej w zespole uprawek przedsiewnych wskazane jest wykonanie orki na głębokość co najmniej 15 cm.W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Bantux (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość przynajmniej 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniak, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne. Od zastosowania środka do wysiewu rośliny następczej powinno upłynąć minimum 6 miesięcy. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej uprawy) można wysiać ponownie rzepak.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  BANTUX 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."