• Szczegóły
 • Recenzje
  • BARISTO 500 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, będącym koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna napropamid zaliczana jest do grupy K3.

   Zawartość substancji czynnej:
   napropamid – (związek z grupy amidów) – 500 g/l (47,22 %)

   DZIAŁANIE NA CHWASTY

   Środek BARISTO 500 SC zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach co prowadzi do zahamowania syntezy kutyny i wosku kutykularnego dzięki czemu kiełki lub młode siewki pozbawione są warstwy chroniącej jej przed działaniem warunków zewnętrznych.

   Środek wnika do rośliny poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania, natomiast nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych.

   Środek niszczy nie tylko chwasty wschodzące jesienią, ale również chwasty wschodzące wiosną. Chwasty wschodzące podczas bezdeszczowej pogody są niszczone po wystąpieniu opadów.

   Stosowanie środka pojedyńczo:

   Chwasty wrażliwe:
   bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdestówka powojowata, rumian polny, tasznik pospolity

   Chwasty średniowrażliwe:
   chaber bławatek, iglica pospolita, tobołki polne

   Chwasty średnioodporne:
   przytulia polna

   Stosowanie środka w mieszaninie

   Chwasty wrażliwe:
   bodziszek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne

   Chwasty średniowrażliwe:
   fiołek polny

   STOSOWANIE ŚRODKA

   Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

   Rzepak ozimy

   a) stosowanie środka pojedyńczo
   Termin stosowania: środek stosować jesienią, przed siewem rośliny uprawnej, na wilgotną, dobrze uprawioną glebę (bez grud).

   UWAGA: Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu wymieszać środek z glebą broną na głębokość do 3 cm, a następnie wysiać rzepak.

   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 l/ha 
   lub
   b) stosowanie środka BARISTO 500 SC w mieszaninie zbiornikowej w celu zwiększenia spectrum chwastobójczego
   Termin stosowania: środek stosować jesienią, najpóźniej do 3 dni po siewie na wilgotną, dobrze uprawioną glebę (bez grud)

   Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:

   BARISTO 500 SC – 2,0 l/ha + Efector 360 CS lub Koncept 360 CS lub Boa 360 CS – 0,16 l/ha + Metax 500 SC lub Mezzo 500 SC lub Mezotop 500 SC – 1,0 l/ha.

   Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.

   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

   W przypadku stosowania w mieszaninie zbiornikowej należy uwzględnić i przestrzegać również ograniczeń zawartych w etykietach pozostałych środków ochrony roślin wchodzących w skład takiej mieszanki.

   Kapusta głowiasta biała

   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

   Termin stosowania: środek stosować przed siewem/sadzeniem. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą na głębokość 2–3 cm

   Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Kalafior

   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

   Termin stosowania: środek stosować przed siewem/sadzeniem. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą na głębokość 2–3 cm

   Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Truskawka

   Na nowo założonych plantacjach środek stosować około 4 miesiące po posadzeniu
   (po zbiorze owoców w fazie gdy stare liście zamierają BBCH 97).

   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha

   Na plantacjach jednorocznych i starszych środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji
   (BBCH 12-17).
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 – 3,6 l/ha.

   Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Uwaga:
   Jeżeli zachodzi konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych po opryskiwaniu, gleby nie spulchniać poza głębokość, na którą wprowadzono środek.

   NASTĘPSTWO ROŚLIN

   Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

   Po zastosowaniu środka w dawce 2,4 l/ha i po zbiorze rzepaku w normalnym terminie, w następnym sezonie można uprawiać wszystkie gatunki roślin. Przed siewem rośliny uprawnej konieczna jest orka na głębokość 20 cm.

   W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym można uprawiać rośliny, do odchwaszczania których zaleca się przedmiotowy środek ochrony roślin (rzepak, kapusta, kalafior).

   Podczas stosowania środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków ochrony roślin wchodzących w skład mieszaniny.

   W przypadku stosowania w mieszaninie zbiornikowej należy uwzględnić i przestrzegać również ograniczeń zawartych w etykietach pozostałych środków ochrony roślin wchodzących w skład takiej mieszaniny.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   BARISTO 500 SC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

    

BARISTO 500 SC 5L

Kod produktu: 99

Producent: INNVIGO

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Stosowanie środka: rzepak ozimy, kapusta głowiasta biała, kalafior, truskawka.

BARISTO 500 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, będącym koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna napropamid zaliczana jest do grupy K3.

Zawartość substancji czynnej:
napropamid – (związek z grupy amidów) – 500 g/l (47,22 %)

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Brak w magazynie

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa KALAFIOR KAPUSTA GŁOWIASTA RZEPAK OZIMY TRUSKAWKA
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • BARISTO 500 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, będącym koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna napropamid zaliczana jest do grupy K3.

   Zawartość substancji czynnej:
   napropamid – (związek z grupy amidów) – 500 g/l (47,22 %)

   DZIAŁANIE NA CHWASTY

   Środek BARISTO 500 SC zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach co prowadzi do zahamowania syntezy kutyny i wosku kutykularnego dzięki czemu kiełki lub młode siewki pozbawione są warstwy chroniącej jej przed działaniem warunków zewnętrznych.

   Środek wnika do rośliny poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania, natomiast nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych.

   Środek niszczy nie tylko chwasty wschodzące jesienią, ale również chwasty wschodzące wiosną. Chwasty wschodzące podczas bezdeszczowej pogody są niszczone po wystąpieniu opadów.

   Stosowanie środka pojedyńczo:

   Chwasty wrażliwe:
   bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdestówka powojowata, rumian polny, tasznik pospolity

   Chwasty średniowrażliwe:
   chaber bławatek, iglica pospolita, tobołki polne

   Chwasty średnioodporne:
   przytulia polna

   Stosowanie środka w mieszaninie

   Chwasty wrażliwe:
   bodziszek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne

   Chwasty średniowrażliwe:
   fiołek polny

   STOSOWANIE ŚRODKA

   Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

   Rzepak ozimy

   a) stosowanie środka pojedyńczo
   Termin stosowania: środek stosować jesienią, przed siewem rośliny uprawnej, na wilgotną, dobrze uprawioną glebę (bez grud).

   UWAGA: Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu wymieszać środek z glebą broną na głębokość do 3 cm, a następnie wysiać rzepak.

   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 l/ha 
   lub
   b) stosowanie środka BARISTO 500 SC w mieszaninie zbiornikowej w celu zwiększenia spectrum chwastobójczego
   Termin stosowania: środek stosować jesienią, najpóźniej do 3 dni po siewie na wilgotną, dobrze uprawioną glebę (bez grud)

   Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:

   BARISTO 500 SC – 2,0 l/ha + Efector 360 CS lub Koncept 360 CS lub Boa 360 CS – 0,16 l/ha + Metax 500 SC lub Mezzo 500 SC lub Mezotop 500 SC – 1,0 l/ha.

   Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.

   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

   W przypadku stosowania w mieszaninie zbiornikowej należy uwzględnić i przestrzegać również ograniczeń zawartych w etykietach pozostałych środków ochrony roślin wchodzących w skład takiej mieszanki.

   Kapusta głowiasta biała

   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

   Termin stosowania: środek stosować przed siewem/sadzeniem. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą na głębokość 2–3 cm

   Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Kalafior

   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

   Termin stosowania: środek stosować przed siewem/sadzeniem. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą na głębokość 2–3 cm

   Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Truskawka

   Na nowo założonych plantacjach środek stosować około 4 miesiące po posadzeniu
   (po zbiorze owoców w fazie gdy stare liście zamierają BBCH 97).

   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha

   Na plantacjach jednorocznych i starszych środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji
   (BBCH 12-17).
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 – 3,6 l/ha.

   Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Uwaga:
   Jeżeli zachodzi konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych po opryskiwaniu, gleby nie spulchniać poza głębokość, na którą wprowadzono środek.

   NASTĘPSTWO ROŚLIN

   Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

   Po zastosowaniu środka w dawce 2,4 l/ha i po zbiorze rzepaku w normalnym terminie, w następnym sezonie można uprawiać wszystkie gatunki roślin. Przed siewem rośliny uprawnej konieczna jest orka na głębokość 20 cm.

   W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym można uprawiać rośliny, do odchwaszczania których zaleca się przedmiotowy środek ochrony roślin (rzepak, kapusta, kalafior).

   Podczas stosowania środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków ochrony roślin wchodzących w skład mieszaniny.

   W przypadku stosowania w mieszaninie zbiornikowej należy uwzględnić i przestrzegać również ograniczeń zawartych w etykietach pozostałych środków ochrony roślin wchodzących w skład takiej mieszaniny.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   BARISTO 500 SC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."