• Szczegóły
 • Recenzje
 • BATALION 450 SC jest fungicydem w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

  Zawartość substancji czynnej:
  pirymetanil (związek z grupy anilinopirymidyn) – 450 g/l (41,40 %)

  Stosowanie środka:

  Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

  Jabłoń
  Parch jabłoni
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7–1,0 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

  Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69), zapobiegawczo co 7–10 dni w zależności od przebiegu pogody i sygnalizacji lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji.

  Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Truskawka
  Szara pleśń                                                                                                             

  Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia do dojrzałości owoców (BBCH 61-87).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Środek stosować przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego z belką typu Fragaria lub opryskiwacza wentylatorowego z kierowanym strumieniem powietrza.

  Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

  Malina
  Szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów maliny                                             

  Termin stosowania: Środek stosować w okresie największego zagrożenia chorobami w pełni
  kwitnienia oraz po zbiorze owoców i wycięciu starych pędów (BBCH 65-87).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Środek stosować przy użyciu opryskiwacza wentylatorowego z kierowanym strumieniem powietrza.

  Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.

  Grusza
  Parch gruszy                                                                                                           

  Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69), zapobiegawczo co 7 dni w zależności od przebiegu pogody i sygnalizacji lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/h.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7–1,0 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Środek stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

  Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  Jabłoń, grusza – 28 dni.
  Malina, truskawka – 3 dni.
  Zaleca się stosować środek przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.
  Celem przeciwdziałania powstawaniu form odpornych sprawcy choroby nie należy stosować środków grzybobójczych zawierających substancje czynne z grupy anilinopyrimidyn (pirymetanil, cyprodynil) częściej niż 4 razy w sezonie wegetacyjnym.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  BATALION 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

BATALION 450 SC 1L

Kod produktu: 100

Producent: INNVIGO

Środek grzybobójczy

Butelka: 1 Litr

BATALION 450 SC jest fungicydem w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Stosowanie środka: jabłoń, grusza, truskawka, malina.

Zawartość substancji czynnej:
pirymetanil (związek z grupy anilinopirymidyn) – 450 g/l (41,40 %)

Dostępne opakowania: 1L, 5L

 

 

Brak w magazynie

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa GRUSZA JABŁOŃ MALINA TRUSKAWKA
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • BATALION 450 SC jest fungicydem w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

  Zawartość substancji czynnej:
  pirymetanil (związek z grupy anilinopirymidyn) – 450 g/l (41,40 %)

  Stosowanie środka:

  Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

  Jabłoń
  Parch jabłoni
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7–1,0 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

  Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69), zapobiegawczo co 7–10 dni w zależności od przebiegu pogody i sygnalizacji lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji.

  Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Truskawka
  Szara pleśń                                                                                                             

  Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia do dojrzałości owoców (BBCH 61-87).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Środek stosować przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego z belką typu Fragaria lub opryskiwacza wentylatorowego z kierowanym strumieniem powietrza.

  Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

  Malina
  Szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów maliny                                             

  Termin stosowania: Środek stosować w okresie największego zagrożenia chorobami w pełni
  kwitnienia oraz po zbiorze owoców i wycięciu starych pędów (BBCH 65-87).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Środek stosować przy użyciu opryskiwacza wentylatorowego z kierowanym strumieniem powietrza.

  Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.

  Grusza
  Parch gruszy                                                                                                           

  Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69), zapobiegawczo co 7 dni w zależności od przebiegu pogody i sygnalizacji lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/h.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7–1,0 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Środek stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

  Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  Jabłoń, grusza – 28 dni.
  Malina, truskawka – 3 dni.
  Zaleca się stosować środek przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.
  Celem przeciwdziałania powstawaniu form odpornych sprawcy choroby nie należy stosować środków grzybobójczych zawierających substancje czynne z grupy anilinopyrimidyn (pirymetanil, cyprodynil) częściej niż 4 razy w sezonie wegetacyjnym.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  BATALION 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."