• Szczegóły
 • Recenzje
 • BAZOKA 750WG jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym, stosowany dolistnie, w formie granulatu rozpraszanego w wodzie (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tribenuron metylowy zaliczana jest do grupy B.

  Działanie:

  Środek pobierany jest głównie przez liście, a następnie szybko przemieszczany po całej roślinie.

  Zawiera substancję czynną należącą do grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS).
  W roślinie powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów odgałęzionych co prowadzi do inhibicji biosyntezy białek.

  Głównymi objawami działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.
  Niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak zimna czy sucha pogoda może obniżać skuteczność działania środka .
  Środek stosować we wczesnych fazach wzrostu i rozwoju chwastów. Efekt działania środka widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, tasznik pospolity

  Chwasty średnio-wrażliwe: jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna,

  Chwasty średnio odporne: fiołek polny

  Stosowanie środka:

  Pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20,0 g/ha.
  Termin stosowania: środek stosować wiosną, od fazy początku krzewienia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 20-39).
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  W przypadku dużej gęstości występowania chwastów lub w późniejszych fazach rozwojowych użyć cieczy użytkowej 400 litrowej na hektar.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  BAZOKA 750WG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

BAZOKA 750WG 100g

Kod produktu: bazoka_100g

Producent: AFRASA

Butelka: 100g

Środek chwastobójczy

BAZOKA 750WG  jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym, stosowany dolistnie, w formie granulatu rozpraszanego w wodzieGłównymi objawami działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.
Niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak zimna czy sucha pogoda może obniżać skuteczność działania środka .
Środek stosować we wczesnych fazach wzrostu i rozwoju chwastów. Efekt działania środka widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu.

Zawartość substancji czynnej: tribenuron metylowy (związek z grupy sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)

Brak w magazynie
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • BAZOKA 750WG jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym, stosowany dolistnie, w formie granulatu rozpraszanego w wodzie (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tribenuron metylowy zaliczana jest do grupy B.

  Działanie:

  Środek pobierany jest głównie przez liście, a następnie szybko przemieszczany po całej roślinie.

  Zawiera substancję czynną należącą do grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS).
  W roślinie powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów odgałęzionych co prowadzi do inhibicji biosyntezy białek.

  Głównymi objawami działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.
  Niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak zimna czy sucha pogoda może obniżać skuteczność działania środka .
  Środek stosować we wczesnych fazach wzrostu i rozwoju chwastów. Efekt działania środka widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, tasznik pospolity

  Chwasty średnio-wrażliwe: jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna,

  Chwasty średnio odporne: fiołek polny

  Stosowanie środka:

  Pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20,0 g/ha.
  Termin stosowania: środek stosować wiosną, od fazy początku krzewienia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 20-39).
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  W przypadku dużej gęstości występowania chwastów lub w późniejszych fazach rozwojowych użyć cieczy użytkowej 400 litrowej na hektar.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  BAZOKA 750WG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."