• Szczegóły
 • Recenzje
 • BELKAR PAK NA 4HA

  BELKAR

  Siła chwastobójcza pakietu jest efektem połączenia 4 substancji czynnych, które są pobierane zarówno przez liście, jak i korzenie chwastów. Dwa odmienne, uzupełniające się mechanizmy działania na chwasty dwuliścienne wspierają programy zapobiegające występowaniu narastającej odporności chwastów na herbicydy (np. chaber, mak, rumianowate) na danym polu.

  Charakteryzuje się dużą niezależnością od warunków pogodowych (susza lub obfite opady deszczu) w porównaniu do rozwiązań posiewnych. Pozwala optymalnie zarządzać czasem w szczycie sezonu i racjonalnie rozkłada koszty ochrony odsuwając zabieg odchwaszczania na powschodowy.

  Działanie na chwasty

  Środek pobierany jest poprzez liścienie i liście chwastów, a następnie szybko przemieszcza się w roślinie. Pierwszym objawem działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania. Objawy wizualne zależą od gatunków chwastów i mogą pojawić się od kilku dni do kilku tygodni po zabiegu.
  Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2 6 liści.

  Dawka: 0,25 l/ha

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa biała, jasnota biała, jasnota różowa, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity

  Chwasty średnio wrażliwe: maruna bezwonna, mak polny, stulicha psia, tobołki polne

  Chwasty odporne: gwiazdnica pospolita, przetacznik perski, fiołek polny

  Dawka 0,5 l/ha

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa biała, jasnota biała, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne

  Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita

  Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik perski

  Stosowanie środka:

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Rzepak ozimy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować jesienią, w fazie 2 - 4 liści właściwych rzepaku (BBCH 12-14)

  UWAGA:
  Ze względu na możliwe objawy fitotoksyczności, należy upewnić się, że 100% roślin rzepaku znajduje się w fazie co najmniej 2 liści właściwych.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować jesienią, w fazie 6 – 8 liści właściwych rzepaku (BBCH 16-18).

  UWAGA:
  Podczas zabiegu należy upewnić się, że chwasty nie są całkowicie zakryte przez roślinę uprawną.
  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy

  KLIPER

  Środek chwastobójczy w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jedno- i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

  Działanie na chwasty:

  Kliper jest środkiem chwastobójczym zawierającym trzy substancje czynne: metazachlor, aminopyralid oraz pikloram. Pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie liścieni do fazy 2 liści.

  Chwasty wrażliwe: chaber awatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, rumianek pospolity.
  Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, stulisz lekarski, tasznik pospolity.
  Chwasty średnioodporne: tobołki polne.

  Stosowanie środka:
  Rzepak ozimy
  Termin stosowania: Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie od 1 liścia do fazy 3 liścia (BBCH 11-13).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  UWAGI
  1. Środek ochrony Kliper oraz inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie
  częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
  2. Rośliny rzepaku poddane zabiegowi muszą mieć przynajmniej w pełni rozwinięte dwa liścienie.
  3. Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
  4. Warunki stresowe (długotrwała susza, spadki temperatury poniżej 5°C, przymrozki) w trakcie lub po zastosowaniu środka mają negatywny wpływ na działanie środka, które może skutkować obniżeniem plonowania rzepaku.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  BELKAR -ETYKIETA PRODUKTU

  KLIPER - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

BELKAR PAK NA 20HA (BELKAR 1X5L+KLIPER 3X5L ) - herbicyd powschowody do rzepaku ozimego

Kod produktu: belkar_20ha

Zestaw na 20ha - BELKAR 1X5L+KLIPER 3X5L

Środek chwastobójczy

Stosowanie środka: rzepak ozimy

Belkar + Kliper Pak to nowy jesienny super standard, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych. Spełniający oczekiwania uprawiających rzepak ozimy. W jednym zabiegu zwalcza szeroką gamę chwastów, tj.: chabra, rumianowate, fiołka, jasnoty, komosę, mak, przytulie, stuliche, tasznik, tobołki, bodziszki, dymnice.

BELKAR: zawartość substancji czynnych: halauksyfen metylu Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) - 10 g/l (1,06 %), pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1 %)

KLIPER: awartość substancji czynnych: metazachlor (substancja z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l (43,36%);, aminopyralid (substancja z grupy pochodnych pirydyny) 5,3 g/l (0,46%);, pikloram (substancja z grupy pochodnych pirydyny) 13,3 g/l (1,15%);

 

Brak w magazynie

Cechy

Producent CORTEVA
Uprawa RZEPAK OZIMY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • BELKAR PAK NA 4HA

  BELKAR

  Siła chwastobójcza pakietu jest efektem połączenia 4 substancji czynnych, które są pobierane zarówno przez liście, jak i korzenie chwastów. Dwa odmienne, uzupełniające się mechanizmy działania na chwasty dwuliścienne wspierają programy zapobiegające występowaniu narastającej odporności chwastów na herbicydy (np. chaber, mak, rumianowate) na danym polu.

  Charakteryzuje się dużą niezależnością od warunków pogodowych (susza lub obfite opady deszczu) w porównaniu do rozwiązań posiewnych. Pozwala optymalnie zarządzać czasem w szczycie sezonu i racjonalnie rozkłada koszty ochrony odsuwając zabieg odchwaszczania na powschodowy.

  Działanie na chwasty

  Środek pobierany jest poprzez liścienie i liście chwastów, a następnie szybko przemieszcza się w roślinie. Pierwszym objawem działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania. Objawy wizualne zależą od gatunków chwastów i mogą pojawić się od kilku dni do kilku tygodni po zabiegu.
  Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2 6 liści.

  Dawka: 0,25 l/ha

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa biała, jasnota biała, jasnota różowa, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity

  Chwasty średnio wrażliwe: maruna bezwonna, mak polny, stulicha psia, tobołki polne

  Chwasty odporne: gwiazdnica pospolita, przetacznik perski, fiołek polny

  Dawka 0,5 l/ha

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa biała, jasnota biała, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne

  Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita

  Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik perski

  Stosowanie środka:

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Rzepak ozimy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować jesienią, w fazie 2 - 4 liści właściwych rzepaku (BBCH 12-14)

  UWAGA:
  Ze względu na możliwe objawy fitotoksyczności, należy upewnić się, że 100% roślin rzepaku znajduje się w fazie co najmniej 2 liści właściwych.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować jesienią, w fazie 6 – 8 liści właściwych rzepaku (BBCH 16-18).

  UWAGA:
  Podczas zabiegu należy upewnić się, że chwasty nie są całkowicie zakryte przez roślinę uprawną.
  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy

  KLIPER

  Środek chwastobójczy w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jedno- i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

  Działanie na chwasty:

  Kliper jest środkiem chwastobójczym zawierającym trzy substancje czynne: metazachlor, aminopyralid oraz pikloram. Pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie liścieni do fazy 2 liści.

  Chwasty wrażliwe: chaber awatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, rumianek pospolity.
  Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, stulisz lekarski, tasznik pospolity.
  Chwasty średnioodporne: tobołki polne.

  Stosowanie środka:
  Rzepak ozimy
  Termin stosowania: Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie od 1 liścia do fazy 3 liścia (BBCH 11-13).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  UWAGI
  1. Środek ochrony Kliper oraz inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie
  częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
  2. Rośliny rzepaku poddane zabiegowi muszą mieć przynajmniej w pełni rozwinięte dwa liścienie.
  3. Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
  4. Warunki stresowe (długotrwała susza, spadki temperatury poniżej 5°C, przymrozki) w trakcie lub po zastosowaniu środka mają negatywny wpływ na działanie środka, które może skutkować obniżeniem plonowania rzepaku.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  BELKAR -ETYKIETA PRODUKTU

  KLIPER - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."