• Szczegóły
 • Recenzje
 • OPIS DZIAŁANIA

  Boxer Evo EC jest herbicydem selektywnym, stosowanym nalistnie występującym w formie koncentratu do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna prosulfokarb zaliczana jest do grupy N, a substancja czynna diflufenikan do grupy F1.

  Działanie na chwasty:

  Boxer Evo EC jest herbicydem zawierającym dwie substancje czynne. Substancja czynna prosulfokarb zaliczana jest do herbicydów blokujących syntezę kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Działa aktywnie na chwasty w okresie ich kiełkowania co powoduje brak ich wschodów lub też wytwarzanie zdeformowanych kiełków czy młodych siewek, które szybko zamierają. Substancja czynna diflufenikan należy do grupy fenoksynikotynoanilidów, które działają jak inhibitor biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Po zastosowaniu diflufenikan pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby. Pobierany jest głównie przez pędy kiełkujących siewek, z ograniczoną translokacją. Diflufenikan najlepiej działa na młode, aktywnie rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

  Zastosowanie przedwschodowe: Chwasty wrażliwe gwiazdnica pospolita, fiołek polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, wiechlina roczna.

  Zastosowanie powschodowe: Chwasty wrażliwe gwiazdnica pospolita, fiołek polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

  Stosowanie środka:

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime

  Termin stosowania: środek stosować po siewie rośliny uprawnej, ale przed jej wschodami (BBCH 01-09) lub też po wschodach zbóż, gdy z pochewki liściowej wydobywa się pierwszy liść do fazy 3 – go liścia (BBCH 10-13) Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:4 l/ha. Zalecana ilość wody: 200 - 300l/ha.Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy 1.Nasiona zbóż muszą być przykryte warstwą gleby o grubości 3 cm. 2.W przypadku stosowania środka przed wschodami zbóż mogą sporadycznie wystąpić spowolnienie wschodów roślin uprawnych. Jest to efekt przejściowy, nie mający negatywnego wpływu na plon. 3.W celu zwiększenia stopnia pokrycia cieczą użytkową opryskiwanej powierzchni, a co za tym idzie – zwiększenia skuteczności zabiegu oraz w celu ograniczenia znoszenia i odparowywania cieczy w trakcie zabiegu, należy stosować się do poniższych uwag: a)Środka nie stosować: –przy prędkości wiatru przekraczającej 4 m/s (zalecana do 2 m/s), –przy pełnym słońcu i niskiej wilgotności powietrza, –na glebach nadmiernie uwilgotnionych lub przesuszonych, b)Zabiegi opryskiwania wykonywać w optymalnych warunkach, najlepiej: –z użyciem jedynie skalibrowanych opryskiwaczy oraz belek opryskiwacza ustawionych na wysokość nie większą niż 50 cm nad opryskiwaną powierzchnią gleby, –z wyłączonym wentylatorem w przypadku wykorzystywania opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza, –przy prędkości opryskiwacza nie przekraczającej 8 km/h, –z użyciem rozpylaczy do oprysku średniokroplistego przy obniżonym ciśnieniu, celem uzyskania większej ilości frakcji kropel grubych, –wieczorem lub wcześnie rano, gdy temperatura powietrza nie przekracza 150C i stopień nasłonecznienia jest niski, –przy wysokiej wilgotności powietrza. 4.Środka nie stosować: –na rośliny mokre, zaatakowane przez choroby i szkodniki, znajdujące się pod wpływem stresu, uszkodzone przez mróz, –przy dużych wahaniach temperatury dobowej ze względu na możliwość wystąpienia przejściowych żółknięć roślin uprawnych. 5.Podczas stosowania środka nie dopuścić do: –znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, –nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  BOXER EVO EC - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

BOXER EVO EC 10L - prosulfokarb , diflufenikan

Kod produktu: 33042

Producent: Syngenta

Środek chwastobójczy

Kanister 10 Litrów

Stosowanie środka: Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime

Boxer Evo EC jest herbicydem selektywnym, stosowanym nalistnie występującym w formie koncentratu do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna prosulfokarb zaliczana jest do grupy N, a substancja czynna diflufenikan do grupy F1.

Stosowanie: Środek przeznaczony do selektywnego zwalczania chwastów w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym

Substancja aktywna: prosulfokarb –  667 g/l, diflufenikan - 14 g/l

Brak w magazynie

Cechy

Producent SYNGENTA
Uprawa JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • OPIS DZIAŁANIA

  Boxer Evo EC jest herbicydem selektywnym, stosowanym nalistnie występującym w formie koncentratu do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna prosulfokarb zaliczana jest do grupy N, a substancja czynna diflufenikan do grupy F1.

  Działanie na chwasty:

  Boxer Evo EC jest herbicydem zawierającym dwie substancje czynne. Substancja czynna prosulfokarb zaliczana jest do herbicydów blokujących syntezę kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Działa aktywnie na chwasty w okresie ich kiełkowania co powoduje brak ich wschodów lub też wytwarzanie zdeformowanych kiełków czy młodych siewek, które szybko zamierają. Substancja czynna diflufenikan należy do grupy fenoksynikotynoanilidów, które działają jak inhibitor biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Po zastosowaniu diflufenikan pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby. Pobierany jest głównie przez pędy kiełkujących siewek, z ograniczoną translokacją. Diflufenikan najlepiej działa na młode, aktywnie rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

  Zastosowanie przedwschodowe: Chwasty wrażliwe gwiazdnica pospolita, fiołek polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, wiechlina roczna.

  Zastosowanie powschodowe: Chwasty wrażliwe gwiazdnica pospolita, fiołek polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

  Stosowanie środka:

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime

  Termin stosowania: środek stosować po siewie rośliny uprawnej, ale przed jej wschodami (BBCH 01-09) lub też po wschodach zbóż, gdy z pochewki liściowej wydobywa się pierwszy liść do fazy 3 – go liścia (BBCH 10-13) Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:4 l/ha. Zalecana ilość wody: 200 - 300l/ha.Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy 1.Nasiona zbóż muszą być przykryte warstwą gleby o grubości 3 cm. 2.W przypadku stosowania środka przed wschodami zbóż mogą sporadycznie wystąpić spowolnienie wschodów roślin uprawnych. Jest to efekt przejściowy, nie mający negatywnego wpływu na plon. 3.W celu zwiększenia stopnia pokrycia cieczą użytkową opryskiwanej powierzchni, a co za tym idzie – zwiększenia skuteczności zabiegu oraz w celu ograniczenia znoszenia i odparowywania cieczy w trakcie zabiegu, należy stosować się do poniższych uwag: a)Środka nie stosować: –przy prędkości wiatru przekraczającej 4 m/s (zalecana do 2 m/s), –przy pełnym słońcu i niskiej wilgotności powietrza, –na glebach nadmiernie uwilgotnionych lub przesuszonych, b)Zabiegi opryskiwania wykonywać w optymalnych warunkach, najlepiej: –z użyciem jedynie skalibrowanych opryskiwaczy oraz belek opryskiwacza ustawionych na wysokość nie większą niż 50 cm nad opryskiwaną powierzchnią gleby, –z wyłączonym wentylatorem w przypadku wykorzystywania opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza, –przy prędkości opryskiwacza nie przekraczającej 8 km/h, –z użyciem rozpylaczy do oprysku średniokroplistego przy obniżonym ciśnieniu, celem uzyskania większej ilości frakcji kropel grubych, –wieczorem lub wcześnie rano, gdy temperatura powietrza nie przekracza 150C i stopień nasłonecznienia jest niski, –przy wysokiej wilgotności powietrza. 4.Środka nie stosować: –na rośliny mokre, zaatakowane przez choroby i szkodniki, znajdujące się pod wpływem stresu, uszkodzone przez mróz, –przy dużych wahaniach temperatury dobowej ze względu na możliwość wystąpienia przejściowych żółknięć roślin uprawnych. 5.Podczas stosowania środka nie dopuścić do: –znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, –nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  BOXER EVO EC - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."