• Szczegóły
 • Recenzje
 • BROS ELEKTRO

  Zapewnia ochronę przed owadami latającymi, zwłaszcza komarami - zwabionymi do mieszkań światłem. Urządzenie włączone do kontaktu powoduje parowanie substancji, która działa na owady już znajdujące się w pomieszczeniu oraz chroni pomieszczenie przed kolejnymi, nalatującymi z zewnątrz. Długie działanie preparatu zapewnia spokojny sen przez wiele letnich nocy.

  Sposób użycia:

  Odkręconą butelkę z płynem wkręcić do elektrofumigatora. Urządzenie włączyć do gniazdka 230V tak, aby butelka znajdowała się w pozycji pionowej. Płyn paruje pod wpływem ciepła z ogrzewającego się urządzenia. Pustą butelkę wymienić na nową.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  BROS ELEKTRO KOMAR - INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

  Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

  Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

  Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci .

BROS ELEKTRO + PŁYN NA KOMARY

Kod produktu: 5904517001763

Producent: BROS

Opakowanie: 55g

Zestaw: BROS Elektro + płyn 40ml

Zapewnia ochronę przed owadami latającymi, zwłaszcza komarami - zwabionymi do mieszkań światłem. Urządzenie włączone do kontaktu powoduje parowanie substancji, która działa na owady już znajdujące się w pomieszczeniu oraz chroni pomieszczenie przed kolejnymi, nalatującymi z zewnątrz. Długie działanie preparatu zapewnia spokojny sen przez wiele letnich nocy.

Klasyfikacja substancji lub mieszaninyKlasyfikacja wg Rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami:

Aquatic Acute 1, H400Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Chronic 1, H410Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki

Cena: 22,00 zł
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • BROS ELEKTRO

  Zapewnia ochronę przed owadami latającymi, zwłaszcza komarami - zwabionymi do mieszkań światłem. Urządzenie włączone do kontaktu powoduje parowanie substancji, która działa na owady już znajdujące się w pomieszczeniu oraz chroni pomieszczenie przed kolejnymi, nalatującymi z zewnątrz. Długie działanie preparatu zapewnia spokojny sen przez wiele letnich nocy.

  Sposób użycia:

  Odkręconą butelkę z płynem wkręcić do elektrofumigatora. Urządzenie włączyć do gniazdka 230V tak, aby butelka znajdowała się w pozycji pionowej. Płyn paruje pod wpływem ciepła z ogrzewającego się urządzenia. Pustą butelkę wymienić na nową.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  BROS ELEKTRO KOMAR - INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

  Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

  Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

  Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci .