• Szczegóły
 • Recenzje
  • BUKAT 500 SC to fungicyd w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz wyniszczającego.

   Fungicyd ten to skuteczna ochrona fungicydowa żyta, pszenicy, przenżyta ozimego, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego przed chorobami.

   BUKAT 500 SC to oprysk przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Zawartość substancji czynnej: tebukonazol (substancja z grupy triazoli) - 500 g/l (45,4%)

   Stosowanie:

   Rzepak ozimy                                                                                                                                                                                                                                          Czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych.                                 

   Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania Bukat 500 SC 0,5 l/ha

   Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać od fazy trzeciego liścia do fazy siódmego liścia (BBCH 13-17). Drugi zabieg wykonać od fazy początku wydłużania pędu do fazy rozwojowej pąków kwiatowych - widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (BBCH 30-55) lub od fazy początku kwitnienia do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 61-68). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

   Uwaga:
   Zastosowanie środka Bukat 500 SC zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin (ograniczenie wzrostu elongacyjnego pędu głównego) i przez to poprawia pokrój roślin rzepaku.

   Pszenica ozima                                                                                                                                                                                                            Zwalczanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew                             

   Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

   Dawkowanie: Fungicyd BUKAT 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Dafne 250 EC lub Porter 250 EC w następujących dawkach:

   BUKAT 500 SC 0,4 l/ha + Dafne 250 EC 0,3 l/ha (lub Porter 250 EC)

   Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33- 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 49-59).

   Uwaga: w przypadku łącznego stosowania środka BUKAT 500 SC w wyżej wymienionych mieszaninach, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia - 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

   Pszenżyto ozime                                                                                                                                                                                                                 Zwalczanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści                                                                                         

   Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

   Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57).

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

   Żyto ozime                                                                                                                                                                                                                    Zwalczanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta                     

   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

   Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33-41), drugi natomiast od początku do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 51-59).

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

   Jęczmień jary                                                                                                                                                                                                              Zwalczanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia                                                                                               

   Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

   Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 33-56). Środek stosować nie częściej niż 1- 2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33-41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 49-56).

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

   ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OKRESY KARENCJI:

   Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

   W przypadku stosowania środka BUKAT 500 SC pojedynczo:

   • pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego - 35 dni
   • rzepak ozimy – 68 dni

   W przypadku stosowania środka BUKAT 500 SC w mieszaninach:

   • pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego - 67 dni
   • rzepak ozimy – 68 dni

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

    BUKAT 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

    „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

BUKAT 500SC 5L - tebukonazol

Kod produktu: 104

Producent: INNVIGO 

Środek grzybobójczy

Kanister: 5 Litrów

BUKAT 500 SC to fungicyd w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego.

Fungicyd ten to skuteczna ochrona fungicydowa w uprawach: żyto ozime, pszenica ozima, przenżyto ozime, jęczmień jary i rzepak ozimy.

Zawartość substancji czynnej: tebukonazol (substancja z grupy triazoli) - 500 g/l (45,4%)

Dostępne opakowania: 0,5, 1L, 5L

Cena: 590,00 zł

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME RZEPAK OZIMY ŻYTO OZIME
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • BUKAT 500 SC to fungicyd w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz wyniszczającego.

   Fungicyd ten to skuteczna ochrona fungicydowa żyta, pszenicy, przenżyta ozimego, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego przed chorobami.

   BUKAT 500 SC to oprysk przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Zawartość substancji czynnej: tebukonazol (substancja z grupy triazoli) - 500 g/l (45,4%)

   Stosowanie:

   Rzepak ozimy                                                                                                                                                                                                                                          Czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych.                                 

   Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania Bukat 500 SC 0,5 l/ha

   Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać od fazy trzeciego liścia do fazy siódmego liścia (BBCH 13-17). Drugi zabieg wykonać od fazy początku wydłużania pędu do fazy rozwojowej pąków kwiatowych - widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (BBCH 30-55) lub od fazy początku kwitnienia do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 61-68). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

   Uwaga:
   Zastosowanie środka Bukat 500 SC zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin (ograniczenie wzrostu elongacyjnego pędu głównego) i przez to poprawia pokrój roślin rzepaku.

   Pszenica ozima                                                                                                                                                                                                            Zwalczanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew                             

   Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

   Dawkowanie: Fungicyd BUKAT 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Dafne 250 EC lub Porter 250 EC w następujących dawkach:

   BUKAT 500 SC 0,4 l/ha + Dafne 250 EC 0,3 l/ha (lub Porter 250 EC)

   Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33- 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 49-59).

   Uwaga: w przypadku łącznego stosowania środka BUKAT 500 SC w wyżej wymienionych mieszaninach, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia - 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

   Pszenżyto ozime                                                                                                                                                                                                                 Zwalczanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści                                                                                         

   Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

   Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57).

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

   Żyto ozime                                                                                                                                                                                                                    Zwalczanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta                     

   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

   Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33-41), drugi natomiast od początku do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 51-59).

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

   Jęczmień jary                                                                                                                                                                                                              Zwalczanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia                                                                                               

   Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

   Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 33-56). Środek stosować nie częściej niż 1- 2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33-41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 49-56).

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

   ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OKRESY KARENCJI:

   Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

   W przypadku stosowania środka BUKAT 500 SC pojedynczo:

   • pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego - 35 dni
   • rzepak ozimy – 68 dni

   W przypadku stosowania środka BUKAT 500 SC w mieszaninach:

   • pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego - 67 dni
   • rzepak ozimy – 68 dni

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

    BUKAT 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

    „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."