• Szczegóły
 • Recenzje
 • Butisan Star 416 SC to środek chwastobójczy, herbicyd z firmy BASF. Preparat w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Maksymalna efektywność środka uzyskuje się stosując przed wschodami chwastów. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

  Butisan Star 416 SC pobierany jest poprzez część podliścieniową oraz korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy 2 liści właściwych, w zależności od gatunku chwastu. Najskuteczniej zwalcza chwasty w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gleby

  Działanie na chwasty:

  Chwasty zwalczane w zabiegu przed wschodami :
  Chwasty wrażliwe:
  gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała (na środek w dawce 3,0 l/ha), mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, rumianek pospolity, tasznik pospolity.

  Chwasty średniowrażliwe:
  komosa biała (na środek w dawce 2,5 l/ha), fiołek polny.

  Chwasty zwalczane w zabiegu po wschodach:
  Chwasty wrażliwe:
  gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna (do fazy dwóch liści), miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna (do fazy liścieni), szarłat szorstki, rumianek pospolity.

  Chwasty średniowrażliwe:
  bodziszek drobny, komosa biała, mak polny (do fazy dwóch liści), tasznik pospolity.

  Chwasty odporne:
  samosiewy zbóż, fiołek polny

  Stosowanie i dawkowanie:

  Rzepak ozimy:
  Środek stosować:

  -  bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

  Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 - 3 l/ha
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1

  - w 4 - 7 dni po siewie
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-2,5 l/ha
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1

  - powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  BUTISAN STAR 416SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

BUTISAN STAR 416SC 10L - metazachlor, chinomerak

Kod produktu: butisan_10l

Producent: BASF

Kanister: 10 Litrów

Środek chwastobójczy

Butisan Star 416 SC to preparat chwastobójczy, do stosowania nalistnego i doglebowego.

Zwalcza jednoroczne chwasty jedno i dwuliścienne w uprawie: rzepak ozimy.

Butisan Star 416 SC jest koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie.

Substancja aktywna: metazachlor - 333 g/l, chinomerak - 83 g/l

Dawkowanie: 2,5-3,0 l/ha.

Cena: 1 200,00 zł

Cechy

Producent BASF
Uprawa RZEPAK OZIMY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Butisan Star 416 SC to środek chwastobójczy, herbicyd z firmy BASF. Preparat w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Maksymalna efektywność środka uzyskuje się stosując przed wschodami chwastów. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

  Butisan Star 416 SC pobierany jest poprzez część podliścieniową oraz korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy 2 liści właściwych, w zależności od gatunku chwastu. Najskuteczniej zwalcza chwasty w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gleby

  Działanie na chwasty:

  Chwasty zwalczane w zabiegu przed wschodami :
  Chwasty wrażliwe:
  gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała (na środek w dawce 3,0 l/ha), mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, rumianek pospolity, tasznik pospolity.

  Chwasty średniowrażliwe:
  komosa biała (na środek w dawce 2,5 l/ha), fiołek polny.

  Chwasty zwalczane w zabiegu po wschodach:
  Chwasty wrażliwe:
  gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna (do fazy dwóch liści), miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna (do fazy liścieni), szarłat szorstki, rumianek pospolity.

  Chwasty średniowrażliwe:
  bodziszek drobny, komosa biała, mak polny (do fazy dwóch liści), tasznik pospolity.

  Chwasty odporne:
  samosiewy zbóż, fiołek polny

  Stosowanie i dawkowanie:

  Rzepak ozimy:
  Środek stosować:

  -  bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

  Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 - 3 l/ha
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1

  - w 4 - 7 dni po siewie
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-2,5 l/ha
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1

  - powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  BUTISAN STAR 416SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."