• Szczegóły
 • Recenzje
  • Carial Star 500 SC to preparat grzybobójczy o działaniu wgłębnym, powierzchniowym i układowym. Stosowany jest głównie zapobiegawczo, a także interwencyjnie w ochronie ziemniaka i pomidora.
   Preparat stosowany za pomocą opryskiwaczy polowych.

   Zawartość substancji czynnych:

   • mandipropamid (związek z grupy amidów) – 250 g/l (21,9%)
   • difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (21,9%)
   • skuteczne zwalczanie chorób wywołanych grzybami,

   Dawkowanie:

   Ziemniak

   Alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

   Termin stosowania:zapobiegawczo ewentualnie interwencyjnie, w początkowej fazie infekcji lub zgodnie z sygnalizacją w danym rejonie. Od początku fazy zawiązywania bulw do początku żółknięcia liści (BBCH 40-91).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
   Odstęp pomiędzy zabiegami (zaraza ziemniaka): co najmniej 7 dni.
   Odstęp pomiędzy zabiegami (alternarioza ziemniaka): co najmniej 10 dni.
   Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

   Stosowanie środka w uprawie małoobszarowej

   Pomidor (uprawa w gruncie)

   Alternarioza, zaraza ziemniaka
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
   Odstęp pomiędzy zabiegami (zaraza ziemniaka): co najmniej 7 dni.
   Odstęp pomiędzy zabiegami (alternarioza ziemniaka): co najmniej 10 dni.

   Termin stosowania:zapobiegawczo i interwencyjnie, w początkowej fazie infekcji lub zgodnie z sygnalizacją w danym rejonie. Zabiegi wykonywać od stadium rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców, w której uzyskują typową barwę (BBCH 12-89).
   Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

   UWAGA WAŻNE:
   1.Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
   - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
   - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
   2.Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
   3.Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.
   4.Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
   5.Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
   6.Dokładnie umyć ręce po użyciu.

   Okres karencji:
   ziemniak, pomidor (uprawa w gruncie) - 3 dni.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   CARIAL STAR 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

   • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

    "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

CARIAL STAR 500 SC 5L

Kod produktu: 23923

Producent: Syngenta

Środek grzybobójczy

Kanister 5 litrów

Carial Star 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym, powierzchniowym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego, a także interwencyjnego w ochronie upraw: ziemniak i pomidor.

Dawkowanie: 0,6 l/ha

Zawartość substancji czynnych:

 • mandipropamid (związek z grupy amidów) – 250 g/l (21,9%)
 • difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (21,9%)

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 10L

Brak w magazynie

Cechy

Producent SYNGENTA
Uprawa POMIDOR ZIEMNIAK
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • Carial Star 500 SC to preparat grzybobójczy o działaniu wgłębnym, powierzchniowym i układowym. Stosowany jest głównie zapobiegawczo, a także interwencyjnie w ochronie ziemniaka i pomidora.
   Preparat stosowany za pomocą opryskiwaczy polowych.

   Zawartość substancji czynnych:

   • mandipropamid (związek z grupy amidów) – 250 g/l (21,9%)
   • difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (21,9%)
   • skuteczne zwalczanie chorób wywołanych grzybami,

   Dawkowanie:

   Ziemniak

   Alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

   Termin stosowania:zapobiegawczo ewentualnie interwencyjnie, w początkowej fazie infekcji lub zgodnie z sygnalizacją w danym rejonie. Od początku fazy zawiązywania bulw do początku żółknięcia liści (BBCH 40-91).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
   Odstęp pomiędzy zabiegami (zaraza ziemniaka): co najmniej 7 dni.
   Odstęp pomiędzy zabiegami (alternarioza ziemniaka): co najmniej 10 dni.
   Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

   Stosowanie środka w uprawie małoobszarowej

   Pomidor (uprawa w gruncie)

   Alternarioza, zaraza ziemniaka
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
   Odstęp pomiędzy zabiegami (zaraza ziemniaka): co najmniej 7 dni.
   Odstęp pomiędzy zabiegami (alternarioza ziemniaka): co najmniej 10 dni.

   Termin stosowania:zapobiegawczo i interwencyjnie, w początkowej fazie infekcji lub zgodnie z sygnalizacją w danym rejonie. Zabiegi wykonywać od stadium rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców, w której uzyskują typową barwę (BBCH 12-89).
   Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

   UWAGA WAŻNE:
   1.Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
   - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
   - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
   2.Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
   3.Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.
   4.Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
   5.Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
   6.Dokładnie umyć ręce po użyciu.

   Okres karencji:
   ziemniak, pomidor (uprawa w gruncie) - 3 dni.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   CARIAL STAR 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

   • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

    "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."