• Szczegóły
 • Recenzje
 • CCC 750 SL to środek z grupy regulatorów wzrostu. Hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło pszenicy, w rezultacie zapobiegając wyleganiu pszenicy ozimej i jarej. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie ziarna. Występuje w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Środek stosuje się na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem, a także w warunkach glebowo - klimatycznych, w których istnieje ryzyko wylegania pszenicy. Zastosowanie środka ułatwia mechaniczny zbiór. Zapobiega powstawaniu strat wynikających ze słabego wykształcenia ziarna i jego porastania.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne w odległości od 1 cm od powierzchni gleby. Wyższe z zalecanych dawek stosować w warunkach sprzyjających wyleganiu. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm.

  Pszenica ozima

  Odmiany skłonne do wylegania

  Zalecana dawka: 1,8-2,2 l/ha

  Odmiany mniej podatne na wyleganie

  Zalecana dawka: 1,2-1,8 l/ha

  Pszenica jara

  Zalecana dawka: 0,9-1,2 l/ha

  Środek można także stosować dwukrotnie w dawce dzielonej:

  I zabieg (w terminie zalecanym) stosując do 2/3 dawki podstawowej

  II zabieg w 5-8 dni po pierwszym, stosując pozostałą część zalecanej dawki.

  Środka nie stosować:

  • na glebach o niskiej zasobności, w warunkach niskiego nawożenia azotowego
  • na 3-4 godziny przed spodziewanym deszczem, przed przymrozkami
  • w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C
  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola - na rośliny mokre

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  CCC 750SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

CCC 750 SL 20L

Kod produktu: ccc_20l

Regulator wzrostu

Kanister: 20 Litrów

CCC 750 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie.

CCC 750 SL stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu upraw: pszenica ozima i pszenica jara.

CCC 750 SL hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło pszenicy, w rezultacie zapobiegając wyleganiu. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie ziarna.

Zawartość substancji czynnej: chlorek chloromekwatu- 750 g w jednyym litrze środka.

Dostępne opakowania: 5L, 20L

Brak w magazynie

Cechy

Uprawa PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA
Rodzaj REGULATOR WZROSTU
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • CCC 750 SL to środek z grupy regulatorów wzrostu. Hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło pszenicy, w rezultacie zapobiegając wyleganiu pszenicy ozimej i jarej. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie ziarna. Występuje w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Środek stosuje się na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem, a także w warunkach glebowo - klimatycznych, w których istnieje ryzyko wylegania pszenicy. Zastosowanie środka ułatwia mechaniczny zbiór. Zapobiega powstawaniu strat wynikających ze słabego wykształcenia ziarna i jego porastania.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne w odległości od 1 cm od powierzchni gleby. Wyższe z zalecanych dawek stosować w warunkach sprzyjających wyleganiu. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm.

  Pszenica ozima

  Odmiany skłonne do wylegania

  Zalecana dawka: 1,8-2,2 l/ha

  Odmiany mniej podatne na wyleganie

  Zalecana dawka: 1,2-1,8 l/ha

  Pszenica jara

  Zalecana dawka: 0,9-1,2 l/ha

  Środek można także stosować dwukrotnie w dawce dzielonej:

  I zabieg (w terminie zalecanym) stosując do 2/3 dawki podstawowej

  II zabieg w 5-8 dni po pierwszym, stosując pozostałą część zalecanej dawki.

  Środka nie stosować:

  • na glebach o niskiej zasobności, w warunkach niskiego nawożenia azotowego
  • na 3-4 godziny przed spodziewanym deszczem, przed przymrozkami
  • w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C
  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola - na rośliny mokre

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  CCC 750SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."