• Szczegóły
 • Recenzje
  • CEVINO 500 SC to herbicyd, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych w tym miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych.

   Zawartość substancji czynnej:
   flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,3%)

   DZIAŁANIE NA CHWASTY:

   Flufenacet pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów. Pozostaje aktywny w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

   Stosowanie przedwschodowe:

   Środek stosowanych pojedynczo w dawkach: 0,24-0,3 l/ha

   Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała 

   Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku

   Chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy (w wyższej dawce średnio

   odporny), przytulia czepna, rumian polny (w wyższej dawce średnio odporny), wyczyniec polny

   Stosowanie powschodowe:

   Środek stosowanych pojedynczo w dawkach: 0,24-0,3 l/ha

   Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała

   Chwasty średniowrażliwe: rumian polny

   Chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku (w wyższej dawce średnioodporne), wyczyniec polny

   Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,35 l/ha

   Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwała

   Chwasty średniowrażliwe: gwiazdnica pospolita

   Chwasty średnioodporne: fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku

   Chwasty odporne:  chaber bławatek, maruna bezwonna, ostróżeczka polna, jasnota różowa, przytulia czepna, wyczyniec polny

   STOSOWANIE ŚRODKA:

   Pszenica ozima
   Terminy stosowania: środek zastosować w jednym z następujących terminów:

   1. jesienią, przedwschodowo (BBCH 00-09).
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24-0,3 l/ha

   W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie środka CEVINO 500 SC w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC w następujących dawkach: CEVINO 500 SC 0,24 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha
   lub CEVINO 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha

   2. jesienią, powschodowo od fazy pierwszego liścia do początku krzewienia zboża (BBCH 11-20).
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24-0,35 l/ha

   W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie środka CEVINO 500 SC w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC w następujących dawkach: CEVINO 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha
   lub
   w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC i środkiem Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG w następujących dawkach:

   CEVINO 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha + Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG 15 g/ha

   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   NASTĘPSTWO ROŚLIN :

   Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin następczych. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym, po upływie minimum 3 miesięcy, wiosną po wykonaniu orki można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki, kukurydzę. W przypadku stosowania mieszaniny ze środkami Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC lub Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG należy przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tych środków.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   CEVINO 500 SC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

CEVINO 500SC 5L - flufenacet

Kod produktu: 106

PRODUCENT : INNVIGO

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Stosowanie środka: Pszenica ozima

CEVINO 500 SC to herbicyd, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych w tym miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych.

Zawartość substancji czynnej:
flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,3%)

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Brak w magazynie

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa PSZENICA OZIMA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • CEVINO 500 SC to herbicyd, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych w tym miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych.

   Zawartość substancji czynnej:
   flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,3%)

   DZIAŁANIE NA CHWASTY:

   Flufenacet pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów. Pozostaje aktywny w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

   Stosowanie przedwschodowe:

   Środek stosowanych pojedynczo w dawkach: 0,24-0,3 l/ha

   Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała 

   Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku

   Chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy (w wyższej dawce średnio

   odporny), przytulia czepna, rumian polny (w wyższej dawce średnio odporny), wyczyniec polny

   Stosowanie powschodowe:

   Środek stosowanych pojedynczo w dawkach: 0,24-0,3 l/ha

   Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała

   Chwasty średniowrażliwe: rumian polny

   Chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku (w wyższej dawce średnioodporne), wyczyniec polny

   Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,35 l/ha

   Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwała

   Chwasty średniowrażliwe: gwiazdnica pospolita

   Chwasty średnioodporne: fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku

   Chwasty odporne:  chaber bławatek, maruna bezwonna, ostróżeczka polna, jasnota różowa, przytulia czepna, wyczyniec polny

   STOSOWANIE ŚRODKA:

   Pszenica ozima
   Terminy stosowania: środek zastosować w jednym z następujących terminów:

   1. jesienią, przedwschodowo (BBCH 00-09).
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24-0,3 l/ha

   W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie środka CEVINO 500 SC w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC w następujących dawkach: CEVINO 500 SC 0,24 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha
   lub CEVINO 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha

   2. jesienią, powschodowo od fazy pierwszego liścia do początku krzewienia zboża (BBCH 11-20).
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24-0,35 l/ha

   W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie środka CEVINO 500 SC w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC w następujących dawkach: CEVINO 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha
   lub
   w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC i środkiem Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG w następujących dawkach:

   CEVINO 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha + Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG 15 g/ha

   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   NASTĘPSTWO ROŚLIN :

   Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin następczych. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym, po upływie minimum 3 miesięcy, wiosną po wykonaniu orki można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki, kukurydzę. W przypadku stosowania mieszaniny ze środkami Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC lub Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG należy przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tych środków.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   CEVINO 500 SC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."