• Szczegóły
 • Recenzje
  • CHORUS 50 WG jest środkiem grzybobójczym, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni i gruszy przed chorobami grzybowymi. Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

   Sporządzanie cieczy użytkowej:
   Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

   Dawkowanie:

   Jabłoń:
   - parch jabłoni
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha

   Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65),
   w odstępach co 7-10 dni lub interwencyjnie, do 48 godzin po infekcji.
   Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 

   Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych:
   Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

   Grusza:
   - parch gruszy
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha

   Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65),
   w odstępach co 7-10 dni lub interwencyjnie, do 48 godzin po infekcji.
   Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   CHORUS 50WG - ETYKIETA PRODUKTU

   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

CHORUS 50 WG 5Kg

Kod produktu: 23784

Producent: Syngenta

Środek grzybobójczy

Kanister 5 kg

Chorus 50 WG - ochrona w okresie kwitnienia

Chorus 50 WG jest środkiem grzybobójczym, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie upraw: jabłoń i grusza przed chorobami grzybowymi.

Dawkowanie:0,3 kg/ha.

Substancja aktywna: cyprodynil 500 g/kg

Dostępne opakowania: 1kg, 5kg

Brak w magazynie

Cechy

Producent SYNGENTA
Uprawa GRUSZA JABŁOŃ
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • CHORUS 50 WG jest środkiem grzybobójczym, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni i gruszy przed chorobami grzybowymi. Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

   Sporządzanie cieczy użytkowej:
   Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

   Dawkowanie:

   Jabłoń:
   - parch jabłoni
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha

   Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65),
   w odstępach co 7-10 dni lub interwencyjnie, do 48 godzin po infekcji.
   Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 

   Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych:
   Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

   Grusza:
   - parch gruszy
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha

   Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65),
   w odstępach co 7-10 dni lub interwencyjnie, do 48 godzin po infekcji.
   Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   CHORUS 50WG - ETYKIETA PRODUKTU

   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."