• Szczegóły
 • Recenzje
 • Chwastox Nowy Trio 390 SL jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne MCPA, mekoprop-P oraz dikamba zaliczane są do grupy O. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy ręcznych.

  Działanie na chwasty:
  Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Chwastox Nowy Trio 390 SL skutecznie zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych od fazy siewki do fazy 9 liści lub 9 okółków (BBCH 11-19). Pogoda sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto (dawka 2,0 l/ha):

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowy, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, przetacznik bluszczykowy

  Dawkowanie:

  Jęczmień jary, pszenica jara, owies (dawka 1,5 l/ha):

  Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, niezapominajka polna, samosiewy rzepaku

  Rekreacyjne obszary trawiaste (trawniki, boiska sportowe, pola golfowe) (dawka 2,0 l/ha):

  Chwasty wrażliwe: jaskier rozłogowy, mniszek pospolity, pępawa zielona, rogownica pospolita , szczaw zwyczajny

  Chwasty średniowrażliwe: babka lancetowata, babka zwyczajna, krwawnik pospolity

  Chwasty odporne: bodziszek drobny, koniczyna biała, przetacznik ożankowy, przetacznik polny

  Rekreacyjne obszary trawiaste (trawniki, boiska sportowe, pola golfowe) (dawka 2,0 l/ha stosowana dwukrotnie) :

  Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, koniczyna biała, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, pępawa zielona, przetacznik polny, rogownica pospolita, szczaw zwyczajny

  Chwasty odporne: przetacznik ożankowy

  Sporządzanie cieczy:

  Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione  opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

  UWAGA WAŻNE:

  1. Trawnika nie kosić co najmniej 7 dni przed zastosowaniem środka oraz co najmniej 7 dni po wykonaniu zabiegu.
  2. W roku założenia trawnika, murawy boiska czy pola golfowego można go odchwaszczać, gdy trawa osiągnie pełnię fazy krzewienia.
  3. Podczas opryskiwania w pobliżu drzew i krzewów nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej (szczególnie na liście i niezdrewniałą korę), ze względu na możliwość ich uszkodzenia.
  4. Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę w roku stosowania środka.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  CHWASTOX TRIO NOWY 390SL - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

CHWASTOX NOWY TRIO 390SL 1L

Kod produktu: chwatri1

Producent: CIECH

Środek chwastobójczy

Butelka: 1 Litr

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego.

Chwastox Nowy Trio 390 SL to chwastobójczy środek do stosowania nalistnego, zwalcza chwasty dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto jare, żyto ozime, jęczmień jary,jęczmień ozimy, owies, trawnik, boisko sportowe, pole golfowe.

Dawkowanie: 1,5-2,0 l/ha

Substancja aktywna: MCPA w formie soli potasowej - 200 g/l, mekoprop-P w formie soli potasowej - 150 g/l, dikamba w formie soli potasowej - 40 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 10L

Cena: 55,00 zł

Cechy

Producent CIECH
Uprawa BOISKA JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY OWIES POLA GOLFOWE PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO JARE PSZENŻYTO OZIME TRAWNIKI ŻYTO JARE ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Chwastox Nowy Trio 390 SL jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne MCPA, mekoprop-P oraz dikamba zaliczane są do grupy O. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy ręcznych.

  Działanie na chwasty:
  Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Chwastox Nowy Trio 390 SL skutecznie zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych od fazy siewki do fazy 9 liści lub 9 okółków (BBCH 11-19). Pogoda sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto (dawka 2,0 l/ha):

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowy, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, przetacznik bluszczykowy

  Dawkowanie:

  Jęczmień jary, pszenica jara, owies (dawka 1,5 l/ha):

  Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, niezapominajka polna, samosiewy rzepaku

  Rekreacyjne obszary trawiaste (trawniki, boiska sportowe, pola golfowe) (dawka 2,0 l/ha):

  Chwasty wrażliwe: jaskier rozłogowy, mniszek pospolity, pępawa zielona, rogownica pospolita , szczaw zwyczajny

  Chwasty średniowrażliwe: babka lancetowata, babka zwyczajna, krwawnik pospolity

  Chwasty odporne: bodziszek drobny, koniczyna biała, przetacznik ożankowy, przetacznik polny

  Rekreacyjne obszary trawiaste (trawniki, boiska sportowe, pola golfowe) (dawka 2,0 l/ha stosowana dwukrotnie) :

  Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, koniczyna biała, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, pępawa zielona, przetacznik polny, rogownica pospolita, szczaw zwyczajny

  Chwasty odporne: przetacznik ożankowy

  Sporządzanie cieczy:

  Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione  opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

  UWAGA WAŻNE:

  1. Trawnika nie kosić co najmniej 7 dni przed zastosowaniem środka oraz co najmniej 7 dni po wykonaniu zabiegu.
  2. W roku założenia trawnika, murawy boiska czy pola golfowego można go odchwaszczać, gdy trawa osiągnie pełnię fazy krzewienia.
  3. Podczas opryskiwania w pobliżu drzew i krzewów nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej (szczególnie na liście i niezdrewniałą korę), ze względu na możliwość ich uszkodzenia.
  4. Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę w roku stosowania środka.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  CHWASTOX TRIO NOWY 390SL - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."