• Szczegóły
 • Recenzje
  • CHWASTOX TURBO 340 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych oraz kukurydzy.

   Środek pobierany jest głównie poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wcześniejszych fazach rozwojowych – siewki, rozetki.
   Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.

   Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik perski, rdesty, samosiewy rzepaku, sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia.

   Chwasty średnio wrażliwe np.: bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna.

   Chwasty odporne np.: bylica pospolita, chwasty jednoliścienne, przymiotno kanadyjskie, skrzyp polny.

   Stosowanie i dawkowanie:

   Jęczmień jary, pszenica jara, owies, żyto jare:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać od początku do końca fazy krzewienia zbóż (BBCH 21-29).

   W celu rozszerzenia zakresu zwalczanych chwastów w jęczmieniu jarym o przytulię czepną, rumian polny i gorczycę polną środek Chwastox Turbo 340 SL można stosować w ww. terminie w mieszaninie ze środkiem Chwastox MP 600 SL odpowiednio w dawkach:
   Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
   Termin stosowania
   Opryskiwać wiosną od początku do końca fazy krzewienia zbóż (BBCH 21-29).

   W celu rozszerzenia zakresu zwalczanych chwastów w pszenicy ozimej o przytulię czepną, rumian polny i gorczycę polną środek Chwastox Turbo 340 SL można stosować w ww. terminie w mieszaninie ze środkiem Chwastox MP 600 SL odpowiednio w dawkach:
   Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha

   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Sporządzanie cieczy:

   Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

   UWAGA WAŻNE:
   1. W przypadku konieczności likwidacji plantacji potrakto wanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki/ po wyko naniu uprawy przedsiewnej można uprawiać inne rośliny z wyjątkiem gatunków specjalnie wrażliwych na środek np.: pomidor, buraki.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   CHWASTOX TURBO 340SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).

CHWASTOX TURBO 340 SL 5L

Kod produktu: chwastox_turbo_5L

Producent: CIECH

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Chwastox Turbo 340 SL to chwastobójczy środek do stosowania nalistnego, ma działanie układowe, zwalcza powschodowo chwasty dwuliścienne w uprawie: jęczmień jary, owies, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.

Zalety:

-zwalcza szerokie spektrum chwastów dwuliściennych 

-szybki efekt chwastobójczy 

- możliwość stosowania w szerokim zakresie upraw

Dawkowanie: 2,0-2,5 l/ha

Substancja aktywna: MCPA - 300 g/l, dikamba - 40 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 10L

Cena: 189,00 zł

Cechy

Producent CIECH
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY OWIES PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO JARE PSZENŻYTO OZIME ŻYTO JARE ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • CHWASTOX TURBO 340 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych oraz kukurydzy.

   Środek pobierany jest głównie poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wcześniejszych fazach rozwojowych – siewki, rozetki.
   Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.

   Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik perski, rdesty, samosiewy rzepaku, sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia.

   Chwasty średnio wrażliwe np.: bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna.

   Chwasty odporne np.: bylica pospolita, chwasty jednoliścienne, przymiotno kanadyjskie, skrzyp polny.

   Stosowanie i dawkowanie:

   Jęczmień jary, pszenica jara, owies, żyto jare:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać od początku do końca fazy krzewienia zbóż (BBCH 21-29).

   W celu rozszerzenia zakresu zwalczanych chwastów w jęczmieniu jarym o przytulię czepną, rumian polny i gorczycę polną środek Chwastox Turbo 340 SL można stosować w ww. terminie w mieszaninie ze środkiem Chwastox MP 600 SL odpowiednio w dawkach:
   Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
   Termin stosowania
   Opryskiwać wiosną od początku do końca fazy krzewienia zbóż (BBCH 21-29).

   W celu rozszerzenia zakresu zwalczanych chwastów w pszenicy ozimej o przytulię czepną, rumian polny i gorczycę polną środek Chwastox Turbo 340 SL można stosować w ww. terminie w mieszaninie ze środkiem Chwastox MP 600 SL odpowiednio w dawkach:
   Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha

   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Sporządzanie cieczy:

   Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

   UWAGA WAŻNE:
   1. W przypadku konieczności likwidacji plantacji potrakto wanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki/ po wyko naniu uprawy przedsiewnej można uprawiać inne rośliny z wyjątkiem gatunków specjalnie wrażliwych na środek np.: pomidor, buraki.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   CHWASTOX TURBO 340SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).