• Szczegóły
 • Recenzje
 • Colzor Trio 405EC to Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w rzepaku ozimym. Środek pobierany jest poprzez okrywę nasienną, kiełki i korzenie chwastów. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny (środek w dawce 3,0-4,0 l/ha), gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa (środek w dawce 3,0-4,0 l/ha), komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, niezapominajka polna (środek w dawce 3,0-4,0 l/ha), przetacznik perski, przytulia czepna, stulisz lekarski, rumianek polny, tasznik pospolity (środek w dawce 3,0-4,0 l/ha), tobołki polne.

  Chwasty średnio odporne: fiołek polny
  Chwasty odporne: samosiewy zbóż

  Rzepak ozimy:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (do 3 dni po siewie) na wilgotną, starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć glebą.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Uwaga: mniejsze ilości cieczy użytkowej stosować tylko przy wysokim uwilgotnieniu gleby.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄROLNICZĄ Środek ochrony roślin Colzor Trio 405 EC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynnądimetachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnejnie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg tej substancji na ha.Niższe dawki środka (2,5-3,0 l/ha) stosować na glebach lżejszych o wysokiej kulturze rolneji w warunkach optymalnych dla rozwoju rzepaku ozimego, wyższe dawki (3,5-4,0 l/ha) na glebach cięższych.Po zabiegu w okresie jesiennym nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych.Po zastosowaniu środka mogą na roślinach rzepaku wystąpić objawy fitotoksyczności, mają one charakter przemijający i nie mają wpływu na plonowanie.Silne opady deszczu tuż po zabiegu mogą spowodować zmniejszenie selektywności środka.W przypadku konieczności wykonania na plantacji rzepaku kolejnego zabiegu herbicydowego zaleca się zastosowanie środka chwastobójczego, zawierającego substancje czynne z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działanianiż wchodzące w skład środka Colzor Trio 405 EC.Środka Colzor Trio 405 EC nie stosować:–na glebach piaszczystych,–po skiełkowaniu nasion rzepaku.Podczas stosowania środka nie dopuścić do:─znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,─nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  COLZOR TRIO 405EC - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

COLZOR TRIO 405 EC 200L

Kod produktu: 29483

Producent: Syngenta

Środek chwastobójczy

Beczka 200L

Stosowanie środka: rzepak ozimy

Sposób działania: Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo

Stosowanie: Środek przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w rzepaku ozimym

Substancja aktywna: dimetachlor - 187,5 g/l,  chlomazon - 30 g/l, napropamid - 187,5 g/l

Dostępne opakowania: 5L, 20L, 200L

Wysyłka paletowa!

Brak w magazynie

Cechy

Producent SYNGENTA
Uprawa RZEPAK OZIMY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Colzor Trio 405EC to Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w rzepaku ozimym. Środek pobierany jest poprzez okrywę nasienną, kiełki i korzenie chwastów. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny (środek w dawce 3,0-4,0 l/ha), gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa (środek w dawce 3,0-4,0 l/ha), komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, niezapominajka polna (środek w dawce 3,0-4,0 l/ha), przetacznik perski, przytulia czepna, stulisz lekarski, rumianek polny, tasznik pospolity (środek w dawce 3,0-4,0 l/ha), tobołki polne.

  Chwasty średnio odporne: fiołek polny
  Chwasty odporne: samosiewy zbóż

  Rzepak ozimy:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (do 3 dni po siewie) na wilgotną, starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć glebą.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Uwaga: mniejsze ilości cieczy użytkowej stosować tylko przy wysokim uwilgotnieniu gleby.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄROLNICZĄ Środek ochrony roślin Colzor Trio 405 EC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynnądimetachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnejnie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg tej substancji na ha.Niższe dawki środka (2,5-3,0 l/ha) stosować na glebach lżejszych o wysokiej kulturze rolneji w warunkach optymalnych dla rozwoju rzepaku ozimego, wyższe dawki (3,5-4,0 l/ha) na glebach cięższych.Po zabiegu w okresie jesiennym nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych.Po zastosowaniu środka mogą na roślinach rzepaku wystąpić objawy fitotoksyczności, mają one charakter przemijający i nie mają wpływu na plonowanie.Silne opady deszczu tuż po zabiegu mogą spowodować zmniejszenie selektywności środka.W przypadku konieczności wykonania na plantacji rzepaku kolejnego zabiegu herbicydowego zaleca się zastosowanie środka chwastobójczego, zawierającego substancje czynne z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działanianiż wchodzące w skład środka Colzor Trio 405 EC.Środka Colzor Trio 405 EC nie stosować:–na glebach piaszczystych,–po skiełkowaniu nasion rzepaku.Podczas stosowania środka nie dopuścić do:─znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,─nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  COLZOR TRIO 405EC - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."