• Szczegóły
 • Recenzje
  • COMMAND 480 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w fasoli, grochu, marchwi, ogórku, rzepaku ozimym, rzepaku jarym i ziemniaku.

   Stosowanie i dawkowanie:

   Ziemniak:
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania środka: dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać po ostatnim obredleniu - na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka.
   W celu rozszerzenia zakresu zwalczania chwastów (np. fiołka polnego, maruny bezwonnej) środek można stosować w tym samym terminie łącznie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC.
   Zalecana dawka: Command 480 EC 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha

   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Rzepak ozimy:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
   Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 - 0,25 l/ha
   Termin stosowania środka: środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
   Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.
   Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.

   W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średniowrażliwych (np. rumianowate) środek można stosować w tym samym terminie, łącznie ze środkiem Butisan 400 SC.
   Zalecana dawka: Command 480 EC 0,2 l/ha + Butisan 400 SC 2,0 l/ha

   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Rzepak jary:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,15 - 0,2 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Uwagi:
   1. Mieszaniny ze środkiem Butisan 400 SC, nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych).
   2. Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola.

   Groch:
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Fasola:
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Marchew:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
   Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 - 0,25 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

   W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów stosować środek w mieszaninie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC.
   Zalecana dawka: Command 480 EC 0,15 - 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1,0 l/ha

   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Ogórek:
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   COMMAND 480EC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

COMMAND 480EC 5L - chlomazon

Kod produktu: command_5l

Producent: FMC

Kanister: 5 Litrów

Środek chwastobójczy

Command 480EC to środek chwastobójczy, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w uprawach: fasola, groch, marchew, ogórek, rzepak ozimy, rzepak jary, tytoń i ziemniak.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Zawartość substancji czynnej: chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów)  –  480 g/l (46,66%)

Dawkowanie: 0,2-0,25 l/ha.

Brak w magazynie

Cechy

Producent FMC
Uprawa RZEPAK JARY RZEPAK OZIMY TYTOŃ FASOLA GROCH MARCHEW OGÓREK ZIEMNIAK
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • COMMAND 480 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w fasoli, grochu, marchwi, ogórku, rzepaku ozimym, rzepaku jarym i ziemniaku.

   Stosowanie i dawkowanie:

   Ziemniak:
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania środka: dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać po ostatnim obredleniu - na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka.
   W celu rozszerzenia zakresu zwalczania chwastów (np. fiołka polnego, maruny bezwonnej) środek można stosować w tym samym terminie łącznie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC.
   Zalecana dawka: Command 480 EC 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha

   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Rzepak ozimy:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
   Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 - 0,25 l/ha
   Termin stosowania środka: środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
   Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.
   Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.

   W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średniowrażliwych (np. rumianowate) środek można stosować w tym samym terminie, łącznie ze środkiem Butisan 400 SC.
   Zalecana dawka: Command 480 EC 0,2 l/ha + Butisan 400 SC 2,0 l/ha

   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Rzepak jary:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,15 - 0,2 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Uwagi:
   1. Mieszaniny ze środkiem Butisan 400 SC, nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych).
   2. Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola.

   Groch:
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Fasola:
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Marchew:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
   Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 - 0,25 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

   W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów stosować środek w mieszaninie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC.
   Zalecana dawka: Command 480 EC 0,15 - 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1,0 l/ha

   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Ogórek:
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   COMMAND 480EC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."