• Szczegóły
 • Recenzje
  • CORAGEN 200 S.C. jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania: owocówka jabłkóweczka, zwójkówki liściowe, stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze), bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, omacnica prosowianka, owocówka śliwkóweczka, zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka, zwójka siewkóweczka, zwójka cyklamenowa (kapuściana), błyszczka jarzynówka

   Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

   Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub polowych.

   Stosowanie i dawkowanie:

   Ziemniak:
   - stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 62,5 ml/ha
   Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, nie później niż do początku fazy kwitnienia. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz
   bujnej naci ziemniaczanej
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
   Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha

   Kapusta głowiasta biała:
   - bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 - 125 ml/ha
   Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika
   Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń
   Liczba zabiegów: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
   Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie z dalszej części etykiety: 2

   Kukurydza:
   - omacnica prosowianka
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
   Termin zabiegu: Środek stosować od fazy widocznego wierzchołka wiechy do końca fazy kwitnienia, gdy znamiona i szyjki słupków będą suche (obumarłe) (BBCH 53-69)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha

   Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych:
   Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

   Grusza:
   - owocówka jabłkóweczka
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 175 ml/ha
   Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody
   Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, od fazy powstałego po przekwitnięciu owocu, który osiągnął wielkość do 10 mm do fazy owocu dojrzałego
   do zbioru (BBCH 71-87)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

   Śliwa:
   - owocówka śliwkóweczka
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 175 ml/ha
   Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody.
   Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, po przekwitnięciu, od fazy rozwoju zalążni i powstania owocu do fazy owoców dojrzałych do
   konsumpcji, posiadających typowy smak i jędrność (BBCH 71- 89)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

   Winorośl:
   - zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka, zwójka siewkóweczka
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 210 ml/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 210 ml/ha
   Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody
   Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy kwiatostanów całkowicie rozwiniętych do fazy wybarwienia się jagód (BBCH 57- 83)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 500-1200 l/ha

   Kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska:
   - tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
   Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

   Kapusta głowiasta biała:
   - zwójka cyklamenowa (kapuściana)
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
   Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować o fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49).
   Liczba zabiegów: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie z wcześniejszej części etykiety: 2

   Kalafior, brokuł:
   - tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
   Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy rozwoju pędów bocznych do fazy gdy główki osiągną typową wielkość i kształt, ciasno zamknięte (BBCH 20-49)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

   Cykoria:
   - bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
   Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy więcej niż 9 liści do fazy całkowitego rozwoju, gdy korzeń lub główki osiągną typową wielkość i kształt (BBCH 20-49)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

   Kukurydza cukrowa:
   - omacnica prosowianka
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
   Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy powyżej 9 liści do fazy dojrzałości fizjologicznej, czyli widocznych czarnych
   punktów u podstawy ziarniaka, gdy zawierają około 60% suchej masy (BBCH 20-87)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

   Jabłoń:
   - owocówka jabłkóweczka
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 - 175 ml/ha
   Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika
   Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż w fazie czarnej główki.
   Liczba zabiegów: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

   - zwójkówki liściowe
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 - 175 ml/ha
   Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika
   Termin zabiegu: Zabieg wykonać wczesną wiosną w fazie zielonego pąka (BBCH 56) lub latem w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj
   Liczba zabiegów: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

   Sporzadzanie cieczy:

   Odmierzoną ilość środka wlać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do wymaganej ilości nadal dokładnie mieszając. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed użyciem.

   ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
   1. Środek stosować po przekroczeniu progu szkodliwości dla danego szkodnika.
   2. Strategia zarzadzania odpornością:
   – środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania,
   – w przypadku dwukrotnego stosowania środka, oba zabiegi powinny zostać wykonane przeciwko temu samemu pokoleniu szkodnika,
   – nie stosować środków owadobójczych zawierających substancje czynne z grupy diamidów częściej niż 2 razy w sezonie w tej samej uprawie,
   – nie należy redukować dawek środka, również w przypadku gdy jest on składnikiem mieszanin zbiornikowych.
   3. Nie stosować środka na plantacjach roślin przeznaczonych do produkcji materiału rozmnożeniowego (z wyjątkiem szkółek drzew owocowych).
   4. Podczas stosowania nie dopuścić do:
   – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
   – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

   Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
   Ziemniak – 14 dni,
   Jabłoń – 14 dni,
   Kapusta głowiasta biała - 14 dni.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   CORAGEN 200SC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

    "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

    

CORAGEN 200SC 175ml

Kod produktu: coragen_0,175l

PRODUCENT: FMC

Środek owadobójczy

Butelka: 175ml

CORAGEN 200 SC to preparat owadobójczy, działanie kontaktowe i żołądkowe. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
Zwalcza: larwa i chrząszcz stonki ziemniaczanej w uprawie: ziemniak; owocówka jabłkóweczka i zwójkówka w uprawie: jabłoń; gąsienica bielinka rzepnika, piętnówka kapustnicy oraz tantniś krzyżowiaczek w uprawie: kapusta głowiasta biała.

Substancja aktywna: chlorantraniliprol 200g/l

Dawkowanie: ziemniak: 50 - 62,5ml/ha

Brak w magazynie

Cechy

Producent FMC
Uprawa JABŁOŃ ZIEMNIAK KAPUSTA GŁOWIASTA
Rodzaj INSEKTYCYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • CORAGEN 200 S.C. jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania: owocówka jabłkóweczka, zwójkówki liściowe, stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze), bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, omacnica prosowianka, owocówka śliwkóweczka, zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka, zwójka siewkóweczka, zwójka cyklamenowa (kapuściana), błyszczka jarzynówka

   Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

   Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub polowych.

   Stosowanie i dawkowanie:

   Ziemniak:
   - stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 62,5 ml/ha
   Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, nie później niż do początku fazy kwitnienia. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz
   bujnej naci ziemniaczanej
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
   Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha

   Kapusta głowiasta biała:
   - bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 - 125 ml/ha
   Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika
   Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń
   Liczba zabiegów: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
   Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie z dalszej części etykiety: 2

   Kukurydza:
   - omacnica prosowianka
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
   Termin zabiegu: Środek stosować od fazy widocznego wierzchołka wiechy do końca fazy kwitnienia, gdy znamiona i szyjki słupków będą suche (obumarłe) (BBCH 53-69)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha

   Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych:
   Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

   Grusza:
   - owocówka jabłkóweczka
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 175 ml/ha
   Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody
   Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, od fazy powstałego po przekwitnięciu owocu, który osiągnął wielkość do 10 mm do fazy owocu dojrzałego
   do zbioru (BBCH 71-87)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

   Śliwa:
   - owocówka śliwkóweczka
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 175 ml/ha
   Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody.
   Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, po przekwitnięciu, od fazy rozwoju zalążni i powstania owocu do fazy owoców dojrzałych do
   konsumpcji, posiadających typowy smak i jędrność (BBCH 71- 89)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

   Winorośl:
   - zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka, zwójka siewkóweczka
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 210 ml/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 210 ml/ha
   Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody
   Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy kwiatostanów całkowicie rozwiniętych do fazy wybarwienia się jagód (BBCH 57- 83)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 500-1200 l/ha

   Kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska:
   - tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
   Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

   Kapusta głowiasta biała:
   - zwójka cyklamenowa (kapuściana)
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
   Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować o fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49).
   Liczba zabiegów: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie z wcześniejszej części etykiety: 2

   Kalafior, brokuł:
   - tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
   Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy rozwoju pędów bocznych do fazy gdy główki osiągną typową wielkość i kształt, ciasno zamknięte (BBCH 20-49)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

   Cykoria:
   - bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
   Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy więcej niż 9 liści do fazy całkowitego rozwoju, gdy korzeń lub główki osiągną typową wielkość i kształt (BBCH 20-49)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

   Kukurydza cukrowa:
   - omacnica prosowianka
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
   Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy powyżej 9 liści do fazy dojrzałości fizjologicznej, czyli widocznych czarnych
   punktów u podstawy ziarniaka, gdy zawierają około 60% suchej masy (BBCH 20-87)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

   Jabłoń:
   - owocówka jabłkóweczka
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 - 175 ml/ha
   Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika
   Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż w fazie czarnej główki.
   Liczba zabiegów: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

   - zwójkówki liściowe
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 - 175 ml/ha
   Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika
   Termin zabiegu: Zabieg wykonać wczesną wiosną w fazie zielonego pąka (BBCH 56) lub latem w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj
   Liczba zabiegów: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
   Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

   Sporzadzanie cieczy:

   Odmierzoną ilość środka wlać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do wymaganej ilości nadal dokładnie mieszając. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed użyciem.

   ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
   1. Środek stosować po przekroczeniu progu szkodliwości dla danego szkodnika.
   2. Strategia zarzadzania odpornością:
   – środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania,
   – w przypadku dwukrotnego stosowania środka, oba zabiegi powinny zostać wykonane przeciwko temu samemu pokoleniu szkodnika,
   – nie stosować środków owadobójczych zawierających substancje czynne z grupy diamidów częściej niż 2 razy w sezonie w tej samej uprawie,
   – nie należy redukować dawek środka, również w przypadku gdy jest on składnikiem mieszanin zbiornikowych.
   3. Nie stosować środka na plantacjach roślin przeznaczonych do produkcji materiału rozmnożeniowego (z wyjątkiem szkółek drzew owocowych).
   4. Podczas stosowania nie dopuścić do:
   – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
   – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

   Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
   Ziemniak – 14 dni,
   Jabłoń – 14 dni,
   Kapusta głowiasta biała - 14 dni.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   CORAGEN 200SC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

    "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."