• Szczegóły
 • Recenzje
 • Corida 75 WG to środek chwastobójczy, selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie rozpuszczalnych w wodzie granulek (WDG) zawierających 750 g/kg tribenuronu metylu. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tribenuron metylowy zaliczana jest do grupy B. Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów. Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów. W roślinie przemieszczany jest do stref wzrostowych. Najskuteczniej niszczy chwasty roczne intensywnie rosnące, od fazy wschodów do fazy 6 liści.

  Działanie na chwasty:

  Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów. W roślinie przemieszczany jest do stref wzrostowych. Najskuteczniej niszczy chwasty roczne intensywnie rosnące, od fazy wschodów do fazy 6 liści.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolity

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny

  Stosowanie i dawkowanie:

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/ha.

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-25 g/ha.

  Termin stosowania środka: środek stosować wczesną wiosną, od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31 - 39).

  Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Okres karencji:

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy - 30 dni

  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy - 30 dni dla części roślin przeznaczanych na paszę

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  CORIDA 75WG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

CORIDA 75 WG 25g

Kod produktu: corida_25g

Producent: ZENITH CROP

Środek chwastobójczy

Opakowanie: 25g

Stosowanie środka w uprawach: jęczmień ozimy, pszenica ozima.

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie rozpuszczalnych w wodzie granulek (WDG) zawierających 750 g/kg tribenuronu metylu.

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów. Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów.

Zawartość substancji czynnej: tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/ha.

Dostępne opakowania: 25g, 50g

Cena: 18,00 zł

Cechy

Producent ZENITH CROP
Uprawa JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA OZIMA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Corida 75 WG to środek chwastobójczy, selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie rozpuszczalnych w wodzie granulek (WDG) zawierających 750 g/kg tribenuronu metylu. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tribenuron metylowy zaliczana jest do grupy B. Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów. Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów. W roślinie przemieszczany jest do stref wzrostowych. Najskuteczniej niszczy chwasty roczne intensywnie rosnące, od fazy wschodów do fazy 6 liści.

  Działanie na chwasty:

  Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów. W roślinie przemieszczany jest do stref wzrostowych. Najskuteczniej niszczy chwasty roczne intensywnie rosnące, od fazy wschodów do fazy 6 liści.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolity

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny

  Stosowanie i dawkowanie:

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/ha.

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-25 g/ha.

  Termin stosowania środka: środek stosować wczesną wiosną, od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31 - 39).

  Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Okres karencji:

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy - 30 dni

  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy - 30 dni dla części roślin przeznaczanych na paszę

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  CORIDA 75WG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."