• Szczegóły
 • Recenzje
 • Cycocel 750 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego wwodzie. Stosuje się jako środek zapobiegający wyleganiu pszenicy ozimej i żyta ozimego.

  Cycocel 750 SL hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wykształcenie ziarna.Zastosowanie środka ułatwia mechaniczny zbior i zapobiega powstawaniu strat wynikających ze słabo wykształconego ziarna i jego porastania.Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lubciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Zawartość substancjiczynnej: chlorek chloromekwatu(związek z grupy czwartorzędowej soli amoniowej)750 g/l (65,8 %)

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Pszenica ozima, żyto ozime

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha

  Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbłodo fazy 2.kolanka (BBCH 30-32)

  Środek Cycocel 750 SL można stosować także w mieszaninie ze środkiem Medax Top 350 SC:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Cycocel 750 SL 1,0 l/ha + Medax Top 350 SC 0,6 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  NASTĘPSTWO ROŚLIN:

  W warunkach normalnego zmianowania na stanowisku, na którym stosowano środek Cycocel 750 SL, można uprawiać wszystkie rośliny.W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji i uprawy sałaty, koniczyny lub słonecznika należy zachować 8-tygodniową przerwę pomiędzy zabiegiem a wysiewem (sadzeniem) tych roślin.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1.Środek stosować na stanowiskach, gdzie ze względu na warunki glebowe, klimatyczne istnieje zagrożenie wyleganiem, zwłaszcza na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem.2.Środka nie stosować: na glebach ubogich, w warunkach niskiego nawożenia azotowego;w warunkach występujących zastoisk wodnych lub podczas suszy;w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 30°C;na 3-4 godziny przed spodziewanym deszczem, przed przymrozkami oraz na rośliny mokre,

  SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, apopłuczyny wlać do zbiornika zcieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonegow mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Poprzerwie w wykonywaniu zabiegu i przed ponownym przystąpieniem do zabiegu ciecz dokładnie wymieszać.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  CYCOCEL 750SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

CYCOCEL 750 SL 10L

Kod produktu: cycocel_10l

Producent: BASF

Regulator wzrostu

Kanister: 10 Litrów

Cycocel 750 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie.

Stosuje się jako środek zapobiegający wyleganiu upraw: pszenica ozima i żyto ozime.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Zawartość substancjiczynnej: chlorek chloromekwatu(związek z grupy czwartorzędowej soli amoniowej)750 g/l (65,8 %)

Brak w magazynie

Cechy

Producent BASF
Uprawa PSZENICA OZIMA ŻYTO OZIME
Rodzaj REGULATOR WZROSTU
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Cycocel 750 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego wwodzie. Stosuje się jako środek zapobiegający wyleganiu pszenicy ozimej i żyta ozimego.

  Cycocel 750 SL hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wykształcenie ziarna.Zastosowanie środka ułatwia mechaniczny zbior i zapobiega powstawaniu strat wynikających ze słabo wykształconego ziarna i jego porastania.Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lubciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Zawartość substancjiczynnej: chlorek chloromekwatu(związek z grupy czwartorzędowej soli amoniowej)750 g/l (65,8 %)

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Pszenica ozima, żyto ozime

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha

  Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbłodo fazy 2.kolanka (BBCH 30-32)

  Środek Cycocel 750 SL można stosować także w mieszaninie ze środkiem Medax Top 350 SC:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Cycocel 750 SL 1,0 l/ha + Medax Top 350 SC 0,6 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  NASTĘPSTWO ROŚLIN:

  W warunkach normalnego zmianowania na stanowisku, na którym stosowano środek Cycocel 750 SL, można uprawiać wszystkie rośliny.W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji i uprawy sałaty, koniczyny lub słonecznika należy zachować 8-tygodniową przerwę pomiędzy zabiegiem a wysiewem (sadzeniem) tych roślin.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1.Środek stosować na stanowiskach, gdzie ze względu na warunki glebowe, klimatyczne istnieje zagrożenie wyleganiem, zwłaszcza na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem.2.Środka nie stosować: na glebach ubogich, w warunkach niskiego nawożenia azotowego;w warunkach występujących zastoisk wodnych lub podczas suszy;w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 30°C;na 3-4 godziny przed spodziewanym deszczem, przed przymrozkami oraz na rośliny mokre,

  SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, apopłuczyny wlać do zbiornika zcieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonegow mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Poprzerwie w wykonywaniu zabiegu i przed ponownym przystąpieniem do zabiegu ciecz dokładnie wymieszać.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  CYCOCEL 750SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."