• Szczegóły
 • Recenzje
 • Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Rośliny rolnicze:
  Burak cukrowy:
   - mszyca burakowa
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha
  Termin stosowania: stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się kolonii.

  - pchełka burakowa, drobnica burakowa
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha
  Termin stosowania: stosować w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

  - śmietka ćwikłanka
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha
  Termin stosowania: stosować tuż po pojawieniu się pierwszych symptomów obecności szkodnika (najczęściej faza 2-4 liści buraka).

  Zalecana ilość wody: 300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Pszenica ozima, jęczmień jary:
  - mszyce
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,125 l/ha
  Termin stosowania: stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.

  - skrzypionki
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,125 l/ha
  Termin stosowania: stosować od początku wylęgania się larw.

  Zalecana ilość wody: 300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Ziemniak:
  - larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,15 l/ha
  Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
  Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

  Rzepak ozimy:
  - gnatarz rzepakowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
  Termin stosowania: stosować po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na 1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią).

  - chowacz brukwiaczek
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
  Termin stosowania:  stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze.

  Zalecana ilość wody: 300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Rzepak jary i ozimy:
  - pchełki ziemne, pchełka rzepakowa
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
  Termin stosowania: stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

  - słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
  Termin stosowania: stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.

  - szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
  Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

  - mszyca kapuściana
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
  Termin stosowania: stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

  Zalecana ilość wody: 300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  W rzepaku ozimym maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni
  Zaleca się wykonanie maksymalnie 3 zabiegów, w tym 1 zabiegu jesienią i 2 zabiegów wiosną.
  W rzepaku jarym maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Rośliny sadownicze:
  Jabłoń:
  - kwieciak jabłkowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Termin stosowania: stosować tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni. Zabieg wykonywać w dni słoneczne, przy temperaturze co najmniej 12oC.

  - mszyca jabłoniowa
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Termin stosowania: stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.

  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Śliwa:
  - mszyce
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Termin stosowania: stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Porzeczka czarna:
  - mszyce
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Termin stosowania: stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Truskawka:
  - kwieciak malinowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Termin stosowania: stosować przed kwitnieniem, w okresie pojawienia się chrząszczy.
  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Rośliny warzywne:
  pomidor (w gruncie)
  - stonka ziemniaczana
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
  Termin stosowania: stosować w okresie pojawienia się chrząszczy lub wylęgania się larw.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Kapusta głowiasta biała:
  - bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
  Termin stosowania: stosować w okresie wylęgania się gąsienic.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Rośliny ozdobne:
  Róża (w gruncie):
   -mszyca różano-szczeciowa
  Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania:
  0,025% (25 ml środka w 100 l wody)
  Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
  0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l wody)
  Termin stosowania: stosować po zauważeniu szkodnika.

  - skoczek różany
  Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania:
  0,025% (25 ml środka w 100 l wody)
  Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
  0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l wody)
  Termin stosowania: stosować po stwierdzeniu występowania szkodnika.

  Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  DECIS MEGA 50EW - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

DECIS MEGA 50EW 1L

Kod produktu: dec1

Producent: BAYER

Środek owadobójczy

Butelka: 1 Litr

Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym działa kontaktowo i żołądkowo, likwiduje szkodniki gryzące i kłująco-ssące w roślinach typu rolniczego, sadowniczego, warzywnego i ozdobnego. Na roślinie ma działanie powierzchniowe.

Stosowanie w uprawach: burak cukrowy, pszenica ozima, jęczmień jary,ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, jabłoń, śliwa, truskawaka, pomidor, kapusta głowiasta, róża, czarna porzeczka, biała porzeczka, czerwona porzeczka, borówka, aronia, malina, jeżyna, truskawka, wiśnia, czereśnia, kalafior, kapusta pekińska, marchew, groch, fasola, cebula.

Dawkowanie: 0,1 - 0,25 l/ha

Substancja aktywna: deltametryna - 50 g/l

Dostępne opakowania: 0,25L, 1L

Cena: 171,00 zł

Cechy

Producent BAYER
Uprawa ARONIA BIAŁA PORZECZKA BORÓWKA BROKUŁ BURAK CUKROWY CEBULA CZARNA PORZECZKA CZEREŚNIA CZERWONA PORZECZKA FASOLA GROCH JABŁOŃ JĘCZMIEŃ JARY KALAFIOR KAPUSTA GŁOWIASTA KAPUSTA PEKIŃSKA MALINA MARCHEW POMIDOR PSZENICA OZIMA RZEPAK JARY RZEPAK OZIMY RÓŻA TRUSKAWKA WIŚNIA ZIEMNIAK
Rodzaj INSEKTYCYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Rośliny rolnicze:
  Burak cukrowy:
   - mszyca burakowa
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha
  Termin stosowania: stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się kolonii.

  - pchełka burakowa, drobnica burakowa
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha
  Termin stosowania: stosować w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

  - śmietka ćwikłanka
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha
  Termin stosowania: stosować tuż po pojawieniu się pierwszych symptomów obecności szkodnika (najczęściej faza 2-4 liści buraka).

  Zalecana ilość wody: 300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Pszenica ozima, jęczmień jary:
  - mszyce
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,125 l/ha
  Termin stosowania: stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.

  - skrzypionki
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,125 l/ha
  Termin stosowania: stosować od początku wylęgania się larw.

  Zalecana ilość wody: 300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Ziemniak:
  - larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,15 l/ha
  Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
  Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

  Rzepak ozimy:
  - gnatarz rzepakowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
  Termin stosowania: stosować po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na 1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią).

  - chowacz brukwiaczek
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
  Termin stosowania:  stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze.

  Zalecana ilość wody: 300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Rzepak jary i ozimy:
  - pchełki ziemne, pchełka rzepakowa
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
  Termin stosowania: stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

  - słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
  Termin stosowania: stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.

  - szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
  Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

  - mszyca kapuściana
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
  Termin stosowania: stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

  Zalecana ilość wody: 300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  W rzepaku ozimym maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni
  Zaleca się wykonanie maksymalnie 3 zabiegów, w tym 1 zabiegu jesienią i 2 zabiegów wiosną.
  W rzepaku jarym maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Rośliny sadownicze:
  Jabłoń:
  - kwieciak jabłkowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Termin stosowania: stosować tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni. Zabieg wykonywać w dni słoneczne, przy temperaturze co najmniej 12oC.

  - mszyca jabłoniowa
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Termin stosowania: stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.

  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Śliwa:
  - mszyce
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Termin stosowania: stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Porzeczka czarna:
  - mszyce
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Termin stosowania: stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Truskawka:
  - kwieciak malinowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Termin stosowania: stosować przed kwitnieniem, w okresie pojawienia się chrząszczy.
  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Rośliny warzywne:
  pomidor (w gruncie)
  - stonka ziemniaczana
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
  Termin stosowania: stosować w okresie pojawienia się chrząszczy lub wylęgania się larw.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Kapusta głowiasta biała:
  - bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
  Termin stosowania: stosować w okresie wylęgania się gąsienic.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Rośliny ozdobne:
  Róża (w gruncie):
   -mszyca różano-szczeciowa
  Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania:
  0,025% (25 ml środka w 100 l wody)
  Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
  0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l wody)
  Termin stosowania: stosować po zauważeniu szkodnika.

  - skoczek różany
  Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania:
  0,025% (25 ml środka w 100 l wody)
  Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
  0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l wody)
  Termin stosowania: stosować po stwierdzeniu występowania szkodnika.

  Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  DECIS MEGA 50EW - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."