• Szczegóły
 • Recenzje
 • Delan 700 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni oraz gruszy.

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

  JABŁOŃ

  parch jabłoni

  Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej systemów stosowania.

  System 1.

  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha

  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 53-79). Liczba zabiegów: 6 Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

  System 2.

  Środek stosować zapobiegawczo, od fazy różowego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach: Maksymalna /Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha

  Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy różowego pąka do początku czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Maksymalna /Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha

  Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6 Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew.

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACHMAŁOOBSZAROWYCH

  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  GRUSZA

  parch gruszy

  Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej systemów stosowania.

  System 1.

  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 53-79). Liczba zabiegów: 6 Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

  System 2.

  Środek stosować zapobiegawczo, od fazy różowego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach: Maksymalna /Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha

  Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy różowego pąka do początku czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Maksymalna /Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha

  Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6 Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): jabłka, gruszki - 42 dni Środek Delan 700 WG należy używać według jednego z dwóch systemów stosowania w zależności od momentu i intensywności spodziewanych infekcji. Poniższy wykres prezentuje maksymalne zalecane dawki środka, minimalne odstępy między zabiegami, a także fazy rozwojowe roślin w skali BBCH.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  DELAN 700WG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

DELAN 700 WG 1kg

Kod produktu: delan_5kg

Producent: BASF

Środek grzybobójczy

Opakowanie: 1kg

Środek grzybobójczy Delan 700 WG w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie upraw: jabłoń, grusza i przed parchem.

Środek DELAN 700 WG jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej: ditianon (związek z grupy antrachinonów) - 700 g/kg (70,0%)

Brak w magazynie

Cechy

Producent BASF
Uprawa GRUSZA JABŁOŃ
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Delan 700 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni oraz gruszy.

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

  JABŁOŃ

  parch jabłoni

  Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej systemów stosowania.

  System 1.

  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha

  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 53-79). Liczba zabiegów: 6 Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

  System 2.

  Środek stosować zapobiegawczo, od fazy różowego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach: Maksymalna /Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha

  Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy różowego pąka do początku czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Maksymalna /Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha

  Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6 Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew.

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACHMAŁOOBSZAROWYCH

  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  GRUSZA

  parch gruszy

  Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej systemów stosowania.

  System 1.

  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 53-79). Liczba zabiegów: 6 Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

  System 2.

  Środek stosować zapobiegawczo, od fazy różowego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach: Maksymalna /Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha

  Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy różowego pąka do początku czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Maksymalna /Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha

  Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6 Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): jabłka, gruszki - 42 dni Środek Delan 700 WG należy używać według jednego z dwóch systemów stosowania w zależności od momentu i intensywności spodziewanych infekcji. Poniższy wykres prezentuje maksymalne zalecane dawki środka, minimalne odstępy między zabiegami, a także fazy rozwojowe roślin w skali BBCH.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  DELAN 700WG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."