• Szczegóły
 • Recenzje
  • DELMETROS 100 SC to insektycyd w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny przeznaczonym do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo.

   DELMETROS 100 SC to preparat owadobójczy firmy Innvigo, zwalczający szkodniki ssące i gryzące w takich uprawach jak: rzepak ozimy, pszenica ozima, jabłoń, sadzonki sosny zwyczajnej. Dodatkowo środek ten przeznaczony jest do zabezpieczania surowca drzewnego i zwalczania szkodników wtórnych.

   Zawartość substancji czynnej:
   deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 100 g/l (9,53%)

   STOSOWANIE ŚRODKA:

   Pszenica ozima
   Skrzypionki (skrzypionka zbożowa)
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   Termin stosowania: środek zastosować od początku wylęgania się larw, od końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (BBCH 49) do końca fazy dojrzałości mlecznej (BBCH 79).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Jęczmień jary
   Skrzypionki (skrzypionka zbożowa)
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   Termin stosowania: środek zastosować od początku wylęgania się larw, od końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 45) do fazy pełnej dojrzałości mlecznej (BBCH 75).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Ziemniak
   Larwy stonki ziemniaczanej
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od początku fazy rozwoju kwiatostanu (widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe) do fazy otwarcia się połowy kwiatów pierwszego kwiatostanu (BBCH 51-65).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Rzepak ozimy
   pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   Termin stosowania: środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15).
   Liczba zabiegów: 1

   słodyszek rzepakowy
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   Termin stosowania: środek zastosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach od fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (główny kwiatostan), nadal zamknięte do fazy widocznych pierwszych płatków, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pąk) (BBCH 55-59) .
   Liczba zabiegów: 1

   pryszczarek kapustnik
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, do końca fazy gdy 20% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-72).
   Liczba zabiegów: 1

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha

   Kapusta głowiasta
   Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od fazy początku tworzenia się główki do fazy osiągnięcia przez główki typowej wielkości, kształtu i twardości (BBCH 41-49).
   Liczba zabiegów: 1
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Zalecana ilość wody: 600 l/ha

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   DELMETROS 100SC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

    "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

DELMETROS 100SC 1L - deltametryna

Kod produktu: 112

PRODUCENT: INNVIGO 

Środek owadobójczy

Butelka: 1 Litr

DELMETROS 100 SC to insektycyd w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny przeznaczonym do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo.

DELMETROS to preparat owadobójczy firmy Innvigo, zwalczający szkodniki ssące i gryzące w takich uprawach jak: rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary, ziemniak, kapusta głowiasta.

Zawartość substancji czynnej:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 100 g/l (9,53%)

Dostępne opakowania: 0,1L, 0,25L, 1L

Cena: 203,00 zł

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY KAPUSTA GŁOWIASTA PSZENICA OZIMA RZEPAK OZIMY ZIEMNIAK
Rodzaj INSEKTYCYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • DELMETROS 100 SC to insektycyd w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny przeznaczonym do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo.

   DELMETROS 100 SC to preparat owadobójczy firmy Innvigo, zwalczający szkodniki ssące i gryzące w takich uprawach jak: rzepak ozimy, pszenica ozima, jabłoń, sadzonki sosny zwyczajnej. Dodatkowo środek ten przeznaczony jest do zabezpieczania surowca drzewnego i zwalczania szkodników wtórnych.

   Zawartość substancji czynnej:
   deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 100 g/l (9,53%)

   STOSOWANIE ŚRODKA:

   Pszenica ozima
   Skrzypionki (skrzypionka zbożowa)
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   Termin stosowania: środek zastosować od początku wylęgania się larw, od końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (BBCH 49) do końca fazy dojrzałości mlecznej (BBCH 79).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Jęczmień jary
   Skrzypionki (skrzypionka zbożowa)
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   Termin stosowania: środek zastosować od początku wylęgania się larw, od końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 45) do fazy pełnej dojrzałości mlecznej (BBCH 75).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Ziemniak
   Larwy stonki ziemniaczanej
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od początku fazy rozwoju kwiatostanu (widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe) do fazy otwarcia się połowy kwiatów pierwszego kwiatostanu (BBCH 51-65).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Rzepak ozimy
   pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   Termin stosowania: środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15).
   Liczba zabiegów: 1

   słodyszek rzepakowy
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   Termin stosowania: środek zastosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach od fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (główny kwiatostan), nadal zamknięte do fazy widocznych pierwszych płatków, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pąk) (BBCH 55-59) .
   Liczba zabiegów: 1

   pryszczarek kapustnik
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, do końca fazy gdy 20% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-72).
   Liczba zabiegów: 1

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha

   Kapusta głowiasta
   Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od fazy początku tworzenia się główki do fazy osiągnięcia przez główki typowej wielkości, kształtu i twardości (BBCH 41-49).
   Liczba zabiegów: 1
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Zalecana ilość wody: 600 l/ha

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   DELMETROS 100SC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

    "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."