• Szczegóły
 • Recenzje
 • Difo 250 EC to środek grzybobójczy o działaniu układowym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni, grusz, rzepaku ozimego, szparagów, buraka ćwikłowego, cykorii sałatowej i cykorii korzeniowej, salsefii, marchwi, pietruszki korzeniowej, pasternaka, selera korzeniowego, chrzanu, karczocha, rzepy, brukwi, selera naciowego, kopru włoskiego, brokuła, kapusty głowiastej, kapusty brukselskiej, szpinaku, botwiny, róż uprawianych w gruncie oraz plantacji nasiennych roślin zielarskich i roślin ozdobnych.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Rzepak ozimy:
  Czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: Stosować od początku fazy kwitnienia do pełni kwitnienia  (ok. 50 % kwiatów otwartych) (BBCH 60-65).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Jabłoń, grusza:
  Parch jabłoni, parch gruszy
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
  Termin stosowania: zabiegi wykonywać w okresie od fazy różowego (jabłoń) lub białego
  (grusza) pąka kwiatowego do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 57-89).
  Liczba zabiegów: 4
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
  Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości drzew i ich fazy rozwojowej.
  Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie do 120 godzin po infekcji oraz wyniszczająco. Do wyniszczania plam parcha zaleca się dwukrotne stosowanie środka
  Difo 250 EC w odstępach co najmniej 7 dni.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym gruszy: 4

  Jabłoń:
  Mączniak jabłoni
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować od fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 57-89).
  Liczba zabiegów: 4
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
  Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości drzew i ich fazy rozwojowej.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym jabłoni: 4

  Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych:
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

  Szparag:
  Rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów szparaga
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować po zbiorze wypustek szparagowych (łodyg jadalnych).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Burak ćwikłowy:
  Rdza buraka
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów infekcji choroby, ale nie później niż 30 dni przed zbiorem korzeni do konsumpcji (BBCH 20-89); od fazy 10 lub więcej liści do całkowitego zakrycia międzyrzędzi przez liście buraka (BBCH 20-39) można maksymalnie wykonać 2 zabiegi.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Cykoria sałatowa uprawiana w szklarni:
  Rdza, mączniak prawdziwy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów infekcji choroby, ale nie później niż 21 dni przed zbiorem (BBCH 20-89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Cykoria korzeniowa:
  Rdza, mączniak prawdziwy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów infekcji choroby, ale nie później niż 30 dni przed zbiorem korzeni (BBCH 20-89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Salsefia:                                                                                                                                                                                                                                                      Mączniak prawdziwy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów infekcji choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20-89); od fazy 10 liści do początku fazy gdy korzenie zaczynają się poszerzać można maksymalnie wykonać 2 zabiegi (BBCH 20-39).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, seler korzeniowy, chrzan, karczoch:
  Mączniak prawdziwy, alternarioza
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych
  objawów infekcji choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20-89); od fazy 10 liści do początku fazy gdy korzenie zaczynają się poszerzać można maksymalnie wykonać 2 zabiegi (BBCH 20-39).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Rzepa, brukiew:
  Alternarioza
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych
  objawów infekcji choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20-89); od fazy 10 liści do początku fazy gdy korzenie zaczynają się poszerzać można maksymalnie wykonać 2 zabiegi (BBCH 20-39).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Seler naciowy, koper włoski (fenkuł):
  Septorioza
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów infekcji choroby, ale nie później niż 21 dni przed zbiorem (BBCH 20-89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Brokuł:
  Alternarioza kapusty, plamistość kapustnych
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, od fazy gdy zaczyna się tworzyć główka, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 40-89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Kapusta głowiasta, kapusta brukselska:
  Alternarioza kapusty (czerń krzyżowych), plamistość kapustnych
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów infekcji choroby, od fazy w przypadku kapusty głowiastej gdy zaczyna się tworzyć główka, a w przypadku kapusty brukselskiej od początku rozwoju pąków bocznych, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 40-89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Szpinak, boćwina (burak liściowy):
  Rdza
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych
  objawów infekcji choroby, nie później jednak niż 30 dni przed zbiorem (BBCH 20-89); od fazy 10 liści do fazy gdy rozeta liści jest całkowicie rozwinięta można maksymalnie wykonać 2 zabiegi (BBCH 20-39).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Róże uprawiane w gruncie:
  Mączniak prawdziwy, rdza
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

  Termin stosowania: stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów infekcji choroby.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Plantacje nasienne roślin zielarskich i roślin ozdobnych:                                                                                                                                                                Mączniak prawdziwy, rdza
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów infekcji choroby
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Okres karencji:
  Rzepak ozimy – 56 dni,
  Burak czerwony, cykoria korzeniowa, szpinak, boćwina – 30 dni,
  Cykoria sałatowa, seler naciowy, koper włoski – 21 dni,
  Jabłoń, grusza, brokuł, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, rzepa, brukiew, marchew,
  pietruszka, pasternak, seler korzeniowy, salsefia, chrzan, karczoch – 14 dni,
  Szparag, róże, plantacje nasienne roślin leczniczych, aromatycznych, ozdobnych – nie dotyczy.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  DIFO 250EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

DIFO 250 EC 0,5L

Kod produktu: difo_0,5l

Producent: GLOBACHEM

Środek grzybobójczy

Butelka: 0,5 Litra

Difo 250EC to środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie upraw: rzepak ozimy, jabłoń, grusza, szparag, burak ćwikłowy, cykoria, salsefia, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniopwy, chrzan, karczoch, rzepa, brukiew, seler naciowy, koper włoski, brokół, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, szpinak, róża, zioła.

 

Substancja aktywna: difenokonazol - 250 g/l

Dawkowanie: 0,2 - 0,5 l/ha.

Dostępne opakowania: 0,25L, 0,5L

Brak w magazynie

Cechy

Producent GLOBACHEM
Uprawa BOTWINA BRUKIEW BRUKSELKA BURAK ĆWIKŁOWY CHRZAN CYKORIA GRUSZA JABŁOŃ KARCZOCH KOPER WŁOSKI MARCHEW PASTERNAK PIETRUSZKA RZEPAK OZIMY RÓŻA SELER SZPARAG SZPINAK KAPUSTA GŁOWIASTA PIETRUSZKA KORZENIOWA SELER KORZENIOWY
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Difo 250 EC to środek grzybobójczy o działaniu układowym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni, grusz, rzepaku ozimego, szparagów, buraka ćwikłowego, cykorii sałatowej i cykorii korzeniowej, salsefii, marchwi, pietruszki korzeniowej, pasternaka, selera korzeniowego, chrzanu, karczocha, rzepy, brukwi, selera naciowego, kopru włoskiego, brokuła, kapusty głowiastej, kapusty brukselskiej, szpinaku, botwiny, róż uprawianych w gruncie oraz plantacji nasiennych roślin zielarskich i roślin ozdobnych.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Rzepak ozimy:
  Czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: Stosować od początku fazy kwitnienia do pełni kwitnienia  (ok. 50 % kwiatów otwartych) (BBCH 60-65).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Jabłoń, grusza:
  Parch jabłoni, parch gruszy
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
  Termin stosowania: zabiegi wykonywać w okresie od fazy różowego (jabłoń) lub białego
  (grusza) pąka kwiatowego do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 57-89).
  Liczba zabiegów: 4
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
  Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości drzew i ich fazy rozwojowej.
  Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie do 120 godzin po infekcji oraz wyniszczająco. Do wyniszczania plam parcha zaleca się dwukrotne stosowanie środka
  Difo 250 EC w odstępach co najmniej 7 dni.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym gruszy: 4

  Jabłoń:
  Mączniak jabłoni
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować od fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 57-89).
  Liczba zabiegów: 4
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
  Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości drzew i ich fazy rozwojowej.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym jabłoni: 4

  Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych:
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

  Szparag:
  Rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów szparaga
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować po zbiorze wypustek szparagowych (łodyg jadalnych).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Burak ćwikłowy:
  Rdza buraka
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów infekcji choroby, ale nie później niż 30 dni przed zbiorem korzeni do konsumpcji (BBCH 20-89); od fazy 10 lub więcej liści do całkowitego zakrycia międzyrzędzi przez liście buraka (BBCH 20-39) można maksymalnie wykonać 2 zabiegi.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Cykoria sałatowa uprawiana w szklarni:
  Rdza, mączniak prawdziwy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów infekcji choroby, ale nie później niż 21 dni przed zbiorem (BBCH 20-89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Cykoria korzeniowa:
  Rdza, mączniak prawdziwy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów infekcji choroby, ale nie później niż 30 dni przed zbiorem korzeni (BBCH 20-89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Salsefia:                                                                                                                                                                                                                                                      Mączniak prawdziwy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów infekcji choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20-89); od fazy 10 liści do początku fazy gdy korzenie zaczynają się poszerzać można maksymalnie wykonać 2 zabiegi (BBCH 20-39).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, seler korzeniowy, chrzan, karczoch:
  Mączniak prawdziwy, alternarioza
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych
  objawów infekcji choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20-89); od fazy 10 liści do początku fazy gdy korzenie zaczynają się poszerzać można maksymalnie wykonać 2 zabiegi (BBCH 20-39).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Rzepa, brukiew:
  Alternarioza
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych
  objawów infekcji choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20-89); od fazy 10 liści do początku fazy gdy korzenie zaczynają się poszerzać można maksymalnie wykonać 2 zabiegi (BBCH 20-39).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Seler naciowy, koper włoski (fenkuł):
  Septorioza
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów infekcji choroby, ale nie później niż 21 dni przed zbiorem (BBCH 20-89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Brokuł:
  Alternarioza kapusty, plamistość kapustnych
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, od fazy gdy zaczyna się tworzyć główka, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 40-89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Kapusta głowiasta, kapusta brukselska:
  Alternarioza kapusty (czerń krzyżowych), plamistość kapustnych
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów infekcji choroby, od fazy w przypadku kapusty głowiastej gdy zaczyna się tworzyć główka, a w przypadku kapusty brukselskiej od początku rozwoju pąków bocznych, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 40-89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Szpinak, boćwina (burak liściowy):
  Rdza
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych
  objawów infekcji choroby, nie później jednak niż 30 dni przed zbiorem (BBCH 20-89); od fazy 10 liści do fazy gdy rozeta liści jest całkowicie rozwinięta można maksymalnie wykonać 2 zabiegi (BBCH 20-39).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Róże uprawiane w gruncie:
  Mączniak prawdziwy, rdza
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

  Termin stosowania: stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów infekcji choroby.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Plantacje nasienne roślin zielarskich i roślin ozdobnych:                                                                                                                                                                Mączniak prawdziwy, rdza
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów infekcji choroby
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

  Okres karencji:
  Rzepak ozimy – 56 dni,
  Burak czerwony, cykoria korzeniowa, szpinak, boćwina – 30 dni,
  Cykoria sałatowa, seler naciowy, koper włoski – 21 dni,
  Jabłoń, grusza, brokuł, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, rzepa, brukiew, marchew,
  pietruszka, pasternak, seler korzeniowy, salsefia, chrzan, karczoch – 14 dni,
  Szparag, róże, plantacje nasienne roślin leczniczych, aromatycznych, ozdobnych – nie dotyczy.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  DIFO 250EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."