• Szczegóły
 • Recenzje
 • Discus 500 WG BASF jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu lokalnie układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, gruszy, truskawki, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu, borówki wysokiej, żurawiny, pomidora, papryki i bakłażana uprawianych w szklarni i pod osłonami oraz roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Działanie lokalnie układowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna krezoksym metylu zaliczana jest do grupy 11. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

  Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna krezoksym metylu zaliczana jest do grupy 11. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

  Substancja aktywna: krezoksym metylu - 500 g/kg.

  Stosowanie i dawkowanie:

  JABŁOŃ
  Parch jabłoni
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
  Nie przekraczać dawki środka 0,8kg/ha w sezonie.
  Termin stosowania:
  opryskiwać od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do osiągniecia typowego wybarwienia dla dojrzałego owocu (BBCH 53 - 81). Maksymalnaliczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 150 - 1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  GRUSZA
  Parch gruszy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
  Termin stosowania:
  środek stosować od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do osiągniecia typowego wybarwienia dla dojrzałego owocu (BBCH 53 - 81).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 150 - 1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  TRUSKAWKA uprawiana w gruncie i pod osłonami
  Mączniak prawdziwy
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.
  Termin stosowania:
  środek stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od momentu gdy rozwinięty jest pierwszy liść do końca zbioru owoców (BBCH 11 – 89).
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  PORZECZKA CZARNA, PORZECZKA CZERWONA, PORZECZKA BIAŁA, AGREST
  Mączniak prawdziwy, amerykański mączniak agrestu
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha (0,02%: 20 g na 100 l wody).
  Termin stosowania:
  opryskiwać po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od momentu gdy pąki kwiatowe zamknięte są w jasnobrązowych łuskach, do fazy zaawansowanego dojrzewania, tj. gdy pierwsze jagody u podstawy grona osiągają charakterystyczną dla gatunku barwę (BBCH 51 – 85).
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  BORÓWKA WYSOKA, ŻURAWINA WIELKOOWOCOWA
  Mączniak prawdziwy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha (0,02%: 20 g na 100 l wody).
  Termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy pojawienia się kwiatostanów do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 51-85). Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  PAPRYKA, POMIDOR, BAKŁAŻAN uprawiane w gruncie i pod osłonami
  Mączniak prawdziwy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
  Termin stosowania:
  opryskiwać po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości gdy owoce mają typową barwę (BBCH 12-89).
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  RÓŻE uprawiane w gruncie i pod osłonami
  Mączniak prawdziwy, czarna plamistość róż
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha
  Termin stosowania:
  opryskiwać po pojawieniu się pierwszych objawów choroby.
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  CHRYZANTEMY uprawiane w gruncie i pod osłonami
  Rdza
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha
  Termin stosowania:
  opryskiwać po pojawieniu się pierwszych objawów choroby.
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej: 7 - 12 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  DRZEWA OZDOBNE
  Mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku Cylindrocladium spp.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 kg/ha.
  Termin stosowania:
  opryskiwać po pojawieniu się pierwszych objawów choroby.
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej: 7 - 12 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  SZKÓŁKI DRZEW I KRZEWÓW (DĄB, PIGWOWIEC JAPOŃSKI, OGNIK SZKARŁATNY, WIERZBA, JARZĄB POSPOLITY, BUKSZPAN)
  Mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku Cylindrocladium spp.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 kg/ha.
  Termin stosowania:
  opryskiwać po pojawieniu się pierwszych objawów choroby.
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 12 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1.Strategia zarządzania odpornościąW celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju patogenów odpornych na fungicydy z grupy strobilurynnależy:postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi wetykiecie środka ochrony roślin stosować środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania patogena,środek stosować najwyżej 2-4 razy w sezonie, środek stosować w rotacji i/lub mieszaninie ze środkami o różnym mechanizmie działania,w sezonie wegetacyjnym nie przekraczać dawki środka wynoszącej 0,8kg/ha.2.Podczas stosowania środka nie dopuścićdo znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów i uwrociach.3.Środek odporny na zmywanie (40 mm), charakteryzujący się dobrą przyczepnością do liści zarówno suchych, jak i wilgotnych (pokrytych rosą, mgłą, kroplami lekkiej mżawki). W przypadku, gdy liście są wilgotne używać mniejszej ilości wody.4.Skuteczność działania środka nie zależy od temperatury.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  DISCUS 500WG - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

DISCUS 500WG 0,2kg

Kod produktu: discus_0,2kg

Producent: BASF

Środek grzybobójczy

Opakowanie: 0,2kg

Discus 500 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu quasi-układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie upraw: jabłoń, grusza, truskawka, porzeczka,borówka, żurawina, papryka, pomidor,bakłażan, róża, chryzantema, drzewa ozdobne, szkółki drzew, rośliny ozdobne przed chorobami grzybowymi.

Działanie quasi-układowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach.

Substancja aktywna: krezoksym metylu - 500 g/kg.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.

Cena: 96,00 zł

Cechy

Producent BASF
Uprawa CHRYZANTEMA CZARNA PORZECZKA CZERWONA PORZECZKA GRUSZA JABŁOŃ PAPRYKA POMIDOR RÓŻA TRUSKAWKA BIAŁA PORZECZKA BORÓWKA ROŚLINY OZDOBNE SZKÓŁKI LEŚNE
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Discus 500 WG BASF jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu lokalnie układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, gruszy, truskawki, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu, borówki wysokiej, żurawiny, pomidora, papryki i bakłażana uprawianych w szklarni i pod osłonami oraz roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Działanie lokalnie układowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna krezoksym metylu zaliczana jest do grupy 11. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

  Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna krezoksym metylu zaliczana jest do grupy 11. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

  Substancja aktywna: krezoksym metylu - 500 g/kg.

  Stosowanie i dawkowanie:

  JABŁOŃ
  Parch jabłoni
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
  Nie przekraczać dawki środka 0,8kg/ha w sezonie.
  Termin stosowania:
  opryskiwać od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do osiągniecia typowego wybarwienia dla dojrzałego owocu (BBCH 53 - 81). Maksymalnaliczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 150 - 1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  GRUSZA
  Parch gruszy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
  Termin stosowania:
  środek stosować od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do osiągniecia typowego wybarwienia dla dojrzałego owocu (BBCH 53 - 81).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 150 - 1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  TRUSKAWKA uprawiana w gruncie i pod osłonami
  Mączniak prawdziwy
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.
  Termin stosowania:
  środek stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od momentu gdy rozwinięty jest pierwszy liść do końca zbioru owoców (BBCH 11 – 89).
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  PORZECZKA CZARNA, PORZECZKA CZERWONA, PORZECZKA BIAŁA, AGREST
  Mączniak prawdziwy, amerykański mączniak agrestu
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha (0,02%: 20 g na 100 l wody).
  Termin stosowania:
  opryskiwać po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od momentu gdy pąki kwiatowe zamknięte są w jasnobrązowych łuskach, do fazy zaawansowanego dojrzewania, tj. gdy pierwsze jagody u podstawy grona osiągają charakterystyczną dla gatunku barwę (BBCH 51 – 85).
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  BORÓWKA WYSOKA, ŻURAWINA WIELKOOWOCOWA
  Mączniak prawdziwy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha (0,02%: 20 g na 100 l wody).
  Termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy pojawienia się kwiatostanów do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 51-85). Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  PAPRYKA, POMIDOR, BAKŁAŻAN uprawiane w gruncie i pod osłonami
  Mączniak prawdziwy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
  Termin stosowania:
  opryskiwać po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości gdy owoce mają typową barwę (BBCH 12-89).
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  RÓŻE uprawiane w gruncie i pod osłonami
  Mączniak prawdziwy, czarna plamistość róż
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha
  Termin stosowania:
  opryskiwać po pojawieniu się pierwszych objawów choroby.
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  CHRYZANTEMY uprawiane w gruncie i pod osłonami
  Rdza
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha
  Termin stosowania:
  opryskiwać po pojawieniu się pierwszych objawów choroby.
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej: 7 - 12 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  DRZEWA OZDOBNE
  Mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku Cylindrocladium spp.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 kg/ha.
  Termin stosowania:
  opryskiwać po pojawieniu się pierwszych objawów choroby.
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej: 7 - 12 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  SZKÓŁKI DRZEW I KRZEWÓW (DĄB, PIGWOWIEC JAPOŃSKI, OGNIK SZKARŁATNY, WIERZBA, JARZĄB POSPOLITY, BUKSZPAN)
  Mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku Cylindrocladium spp.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 kg/ha.
  Termin stosowania:
  opryskiwać po pojawieniu się pierwszych objawów choroby.
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 12 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1.Strategia zarządzania odpornościąW celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju patogenów odpornych na fungicydy z grupy strobilurynnależy:postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi wetykiecie środka ochrony roślin stosować środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania patogena,środek stosować najwyżej 2-4 razy w sezonie, środek stosować w rotacji i/lub mieszaninie ze środkami o różnym mechanizmie działania,w sezonie wegetacyjnym nie przekraczać dawki środka wynoszącej 0,8kg/ha.2.Podczas stosowania środka nie dopuścićdo znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów i uwrociach.3.Środek odporny na zmywanie (40 mm), charakteryzujący się dobrą przyczepnością do liści zarówno suchych, jak i wilgotnych (pokrytych rosą, mgłą, kroplami lekkiej mżawki). W przypadku, gdy liście są wilgotne używać mniejszej ilości wody.4.Skuteczność działania środka nie zależy od temperatury.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  DISCUS 500WG - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."