• Szczegóły
 • Recenzje
 • DJEMBE 274 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej przed chorobami liści i kłosa.

  Stosowanie środka:

  Pszenica ozima, pszenica jara
  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana  liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).
  Zalecana ilość wody w uprawach rolniczych: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  UWAGI
  Środek może wykazywać średni poziom skuteczności w zwalczaniu septoriozy paskowanej liści i fuzariozy kłosów.

  Poprzez zwalczanie fuzariozy kłosów środek skutecznie redukuje poziom deoksyniwalenolu (DON) – mykotoksyny fuzaryjnej w ziarnie pszenicy. Jednak w przypadku wysokiego nasilenia choroby uzyskana redukcja nie zawsze będzie wystarczająca do zapewnienia spadku poziomu DON poniżej granicy ustalonej w przepisach prawnych.

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  Pszenica – 42 dni.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  DJEMBE 274EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

DJEMBE 274 EC 5L

Kod produktu: djembe_5l

Producent: BELCHIM

Kanister: 5 Litrów

Środek grzybobójczy

DJEMBE 274 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie upraw: pszenica ozima i pszenica jara przed chorobami liści i kłosa.

Substancja czynna: bromukonazol (związek z grupy triazoli) – 167 g/l (15,87%); tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 107 g/l (10,17%)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha

Brak w magazynie

Cechy

Producent BELCHIM
Uprawa PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • DJEMBE 274 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej przed chorobami liści i kłosa.

  Stosowanie środka:

  Pszenica ozima, pszenica jara
  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana  liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).
  Zalecana ilość wody w uprawach rolniczych: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  UWAGI
  Środek może wykazywać średni poziom skuteczności w zwalczaniu septoriozy paskowanej liści i fuzariozy kłosów.

  Poprzez zwalczanie fuzariozy kłosów środek skutecznie redukuje poziom deoksyniwalenolu (DON) – mykotoksyny fuzaryjnej w ziarnie pszenicy. Jednak w przypadku wysokiego nasilenia choroby uzyskana redukcja nie zawsze będzie wystarczająca do zapewnienia spadku poziomu DON poniżej granicy ustalonej w przepisach prawnych.

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  Pszenica – 42 dni.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  DJEMBE 274EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."