• Szczegóły
 • Recenzje
 • DOMARK 100 EC

  Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochro-nie roślin sadowniczych, roślin ozdobnych przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.

  Substancja aktywna: tetrakonazol – 100 g

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

  Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.

  1. ROŚLINY SADOWNICZE

  A) JABŁOŃ

  parch jabłoni

  Zalecana dawka: 0,4 l/ha.Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew.Środek stosować od końca fazy kwitnienia do fazy początku czerwcowego opadania owoców, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

  mączniak prawdziwy

  Zalecana dawka: 0,4 l/ha.Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew.Środek stosować od początku fazy kwitnienia do fazy początku czerwcowego opadania owoców, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

  B) TRUSKAWKA (PLANTACJE MATECZNE I PLANTACJE OWOCUJĄCE)

  PLANTACJE MATECZNE biała plamistość liści

  Zalecana dawka: 0,6 l/ha.Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.Środek na plantacjach matecznych stosować w fazie rozwoju pędów rozłogowych i młodych roślin, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

  PLANTACJE OWOCUJĄCE biała plamistość liści, mączniak prawdziwy

  Zalecana dawka: 0,6 l/ha.Zalecana ilość wody: 600 l/ha.Środek na plantacjach owocujących stosować w fazie kwitnienia, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie

  2. ROŚLINY WARZYWNE.

  A) OGÓREK (POD OSŁONAMI)

  mączniak prawdziwy

  Zalecane stężenie: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody).Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100-120 l/1000 m2.Wyższą ilość cieczy użytkowej stosować do opryskiwania roślin silnie wyrośniętych.Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby, 2-3 razy co 7-10 dni.

  3. ROŚLINY OZDOBNE.

  A) RÓŻE (W GRUNCIE)

  mączniak prawdziwy

  B) RÓŻE ( POD OSŁONAMI)

  czarna plamistość róż

  Zalecane stężenie: 0,05%. (50 ml środka w 100 litrach wody).Zalecana ilość cieczy użytkowej:

  • pod osłonami: 1 l/10 m2.
  • w gruncie: 1000 l/ha.

  Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów chorób 2-3 razy co 7-14 dni.

  C) CHRYZANTEMA (POD OSŁONAMI)

  plamistość pierścieniowa

  Zalecane stężenie: 0,05%. (50 ml środka w 100 litrach wody).Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 l/10 m2.Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby.

  UWAGI:

  1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12o C.2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  DOMARK 100EC - ETYKIETA PRODUKTU

   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

DOMARK 100 EC 20ml

Kod produktu: 5900644532880

Producent: AGROSIMEX

Środek grzybobójczy

Opakowanie: 20ml

Domark to środek grzybobójczy o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych, roślin ozdobnych tj.:  jabłoń, truskawka, ogórek, róża, chryzantema przed chorobami powodowanymi przez grzyby.Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.

Substancja aktywna: tetrakonazol – 100 g

Cena: 26,00 zł

Cechy

Producent AGROSIMEX
Uprawa CHRYZANTEMA JABŁOŃ OGÓREK RÓŻA TRUSKAWKA
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • DOMARK 100 EC

  Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochro-nie roślin sadowniczych, roślin ozdobnych przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.

  Substancja aktywna: tetrakonazol – 100 g

  ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

  Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.

  1. ROŚLINY SADOWNICZE

  A) JABŁOŃ

  parch jabłoni

  Zalecana dawka: 0,4 l/ha.Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew.Środek stosować od końca fazy kwitnienia do fazy początku czerwcowego opadania owoców, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

  mączniak prawdziwy

  Zalecana dawka: 0,4 l/ha.Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew.Środek stosować od początku fazy kwitnienia do fazy początku czerwcowego opadania owoców, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

  B) TRUSKAWKA (PLANTACJE MATECZNE I PLANTACJE OWOCUJĄCE)

  PLANTACJE MATECZNE biała plamistość liści

  Zalecana dawka: 0,6 l/ha.Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.Środek na plantacjach matecznych stosować w fazie rozwoju pędów rozłogowych i młodych roślin, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

  PLANTACJE OWOCUJĄCE biała plamistość liści, mączniak prawdziwy

  Zalecana dawka: 0,6 l/ha.Zalecana ilość wody: 600 l/ha.Środek na plantacjach owocujących stosować w fazie kwitnienia, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie

  2. ROŚLINY WARZYWNE.

  A) OGÓREK (POD OSŁONAMI)

  mączniak prawdziwy

  Zalecane stężenie: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody).Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100-120 l/1000 m2.Wyższą ilość cieczy użytkowej stosować do opryskiwania roślin silnie wyrośniętych.Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby, 2-3 razy co 7-10 dni.

  3. ROŚLINY OZDOBNE.

  A) RÓŻE (W GRUNCIE)

  mączniak prawdziwy

  B) RÓŻE ( POD OSŁONAMI)

  czarna plamistość róż

  Zalecane stężenie: 0,05%. (50 ml środka w 100 litrach wody).Zalecana ilość cieczy użytkowej:

  • pod osłonami: 1 l/10 m2.
  • w gruncie: 1000 l/ha.

  Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów chorób 2-3 razy co 7-14 dni.

  C) CHRYZANTEMA (POD OSŁONAMI)

  plamistość pierścieniowa

  Zalecane stężenie: 0,05%. (50 ml środka w 100 litrach wody).Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 l/10 m2.Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby.

  UWAGI:

  1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12o C.2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  DOMARK 100EC - ETYKIETA PRODUKTU

   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."