• Szczegóły
 • Recenzje
 • DRUM 45 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

  Stosowanie środka:

  Ziemniak
  zaraza ziemniaka
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,25 kg/ha
  Środek stosować wyłącznie w mieszaninie ze środkiem grzybobójczym o działaniu powierzchniowym (kontaktowym) zawierającym jedną z następujących substancji czynnych: mankozeb (Dithane NeoTec 75 WG, Sancozeb 80 WP, Indofil 80 WP), cyjazofamid (Ranman 400 SC TwinPack, Ranman Top 160 SC), fluazynam (Altima 500 SC).
  Środek o działaniu powierzchniowym należy zastosować w dawce zalecanej.
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku zakrywania międzyrzędzi do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31 – 91).
  Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:

  • na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
  • na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

  Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub mieszaniną zawierającą środek Drum 45 WG, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami co 7-10 dni zachowywać w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  ziemniaki – 7 dni

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  DRUM 45WG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

DRUM 45 WG 500g

Kod produktu: drum_500g

Producent: BELCHIM

Opakowanie: 500g

Środek grzybobójczy

DRUM 45 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania interwencyjnego w ochronie upraw: ziemniak przed zarazą ziemniaka.

Substancja czynna: cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) - 45%

Dawkowanie: 0,2 kg/ha.

Brak w magazynie

Cechy

Producent BELCHIM
Uprawa ZIEMNIAK
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • DRUM 45 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

  Stosowanie środka:

  Ziemniak
  zaraza ziemniaka
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,25 kg/ha
  Środek stosować wyłącznie w mieszaninie ze środkiem grzybobójczym o działaniu powierzchniowym (kontaktowym) zawierającym jedną z następujących substancji czynnych: mankozeb (Dithane NeoTec 75 WG, Sancozeb 80 WP, Indofil 80 WP), cyjazofamid (Ranman 400 SC TwinPack, Ranman Top 160 SC), fluazynam (Altima 500 SC).
  Środek o działaniu powierzchniowym należy zastosować w dawce zalecanej.
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku zakrywania międzyrzędzi do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31 – 91).
  Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:

  • na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
  • na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

  Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub mieszaniną zawierającą środek Drum 45 WG, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami co 7-10 dni zachowywać w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  ziemniaki – 7 dni

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  DRUM 45WG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."