• Szczegóły
 • Recenzje
 • FANDANGO 200 EC to fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego w zbożach oraz cebuli przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie, wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Pszenica ozima, pszenica jara

  Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

  Pszenżyto ozime

  Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, rynchosporioza zbóż.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

  Pszenżyto jare

  Rynchosporioza zbóż
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

  Jęczmień jary

  Mączniak prawdziwy, rdza karłowa, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

  Żyto ozime

  Rdza brunatna, septorioza liści, rynchosporioza zbóż
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody : 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 1.

  Stosowanie środka w uprawach małoobszarowych

  Cebula

  Mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki cebuli
  Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,25 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
  Zalecana ilość wody : 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  UWAGA:
  Stosowanie środka Fandango 200 EC ogranicza występowanie grzyba Stemphylium vesicarium.

  Okres karencji: Zboża - 35 dni, Cebula - 14 dni.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  FANDANGO 200EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

FANDANGO 200EC 5L - mączniak prawdziwy, rdza brunatna

Kod produktu: fandango_5l

Producent: BAYER

Środek grzybobójczy

Kanister: 5 Litrów

Fandango 200EC Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego w uprawach: pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, jęczmień jary, żyto ozime oraz cebula przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Dawkowanie: 1,0 l/ha.

Substancja czynna: protiokonazol 100 g/l, fluoksastrobina 100 g/l

Brak w magazynie

Cechy

Producent BAYER
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO JARE PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME CEBULA
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • FANDANGO 200 EC to fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego w zbożach oraz cebuli przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie, wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Pszenica ozima, pszenica jara

  Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

  Pszenżyto ozime

  Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, rynchosporioza zbóż.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

  Pszenżyto jare

  Rynchosporioza zbóż
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

  Jęczmień jary

  Mączniak prawdziwy, rdza karłowa, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

  Żyto ozime

  Rdza brunatna, septorioza liści, rynchosporioza zbóż
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody : 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 1.

  Stosowanie środka w uprawach małoobszarowych

  Cebula

  Mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki cebuli
  Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,25 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
  Zalecana ilość wody : 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  UWAGA:
  Stosowanie środka Fandango 200 EC ogranicza występowanie grzyba Stemphylium vesicarium.

  Okres karencji: Zboża - 35 dni, Cebula - 14 dni.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  FANDANGO 200EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."