• Szczegóły
 • Recenzje
  • FAWORYT 300SL

   Środek przeznaczony jest do zwalczania części nadziemnych i podziemnych roślin. Herbicyd Faworyt 300 SL jest bardzo dobrym komponentem do mieszanin opryskowych. Sama substancja aktywna środka – chlopyralid najskuteczniej zwalcza młode chwasty od fazy liścieni do fazy rozety, natomiast w połączeniu z pikloramem skutecznie zwalcza również przytulię czepną w fazie do 8 cm wysokości. Stosowanie środka nie skutkuje ograniczeniami w doborze upraw następczych. Preparat skutecznie zwalcza chwasty już w temperaturze od 3 do 23°C.

   Zalety:

   - najlepsze rozwiązanie do zwalczania ostrożenia polnego i chwastów rumianowatych,

   - działanie systemiczne - zwalcza części nadziemne i podziemne chwastów,

   - dobry komponent do mieszanin opryskowych,

   - brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

   Działanie na chwasty:

   Środek pobierany jest poprzez liście chwastów.

   Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty od fazy liścieni do fazy rozety

   Chwasty wrażliwie: chaber bławatek, dymnica pospolita, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, starzec zwyczajny.

   Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest powojowy, rdest ptasi, tasznik pospolity.

   Stosowanie i dawkowanie:

   Rzepak ozimy:
   Środek stosować wiosną w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych.
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,3-0,4 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Pszenica ozima:
   Środek stosować wiosną w fazie krzewienia pszenicy.
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,3-0,4 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Burak cukrowy:
   Środek stosować w fazie rozwoju liści buraka (2 do 4 liści)
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
   Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,3 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów np. o zwalczanie bodziszka drobnego i gwiazdnicy pospolitej, komosy białej, fiołka polnego, maku polnego, rdestu kolankowatego, jasnoty purpurowej, przytulii czepnej i niezapominajki polnej środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Akord 180 OF.
   W przypadku stosowania środka Faworyt 300 SL w mieszaninie ze środkiem Akord 180 OF:
   Maksymalna dawka środka w sezonie wegetacyjnym: 0,55 l/ha
   Zalecana dawka środka w sezonie wegetacyjnym: 0,55 l/ha
   Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 - 3
   Odstęp pomiędzy zabiegami: 6 - 10 dni
   Środki stosować zgodnie z poniższym systemem dawek, w fazie liścieni buraka do fazy 2 liści.
   Pierwszy zabieg
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
   0,15 l/ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF
   Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania:
   0,15 l/ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF
   Drugi zabieg:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
   0,2 l/ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF
   Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania:
   0,2l/ ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF
   Trzeci zabieg
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
   0,2 l/ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
   0,2 l/ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF
   Uwagi:
   1. W ochronie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej dawkę środka Faworyt 300 SL dostosować do fazy rozwojowej i liczebności chwastów.
   2. Niekorzystny dla wegetacji buraków przebieg pogody po opryskiwaniu może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu lub rozjaśnienie liści buraków.

   WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

   Środka nie stosować:

   - na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,

   - na rośliny mokre,

   - w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12°C i powyżej 25°C,

   - w okresie spodziewanych przymrozków,

   - w ilości wody większej niż 300 l/ha,

   - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

   Sporządzanie cieczy:

   Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka, następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna zbiornika. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   FAWORYT 300SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).

FAWORYT 300SL 5L

Kod produktu: faworyt_5L

Producent: CIECH

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

FAWORYT 300SL to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania głównie chwastów rumianowatych i ostrożnia polnego a także innych chwastów dwuliściennych w uprawach: pszenica ozima, rzepak ozimy i burak cukrowy.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Dostępne opakowania: 0,25L, 1L, 5L

Cena: 875,00 zł

Cechy

Producent CIECH
Uprawa BURAK CUKROWY PSZENICA OZIMA RZEPAK OZIMY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • FAWORYT 300SL

   Środek przeznaczony jest do zwalczania części nadziemnych i podziemnych roślin. Herbicyd Faworyt 300 SL jest bardzo dobrym komponentem do mieszanin opryskowych. Sama substancja aktywna środka – chlopyralid najskuteczniej zwalcza młode chwasty od fazy liścieni do fazy rozety, natomiast w połączeniu z pikloramem skutecznie zwalcza również przytulię czepną w fazie do 8 cm wysokości. Stosowanie środka nie skutkuje ograniczeniami w doborze upraw następczych. Preparat skutecznie zwalcza chwasty już w temperaturze od 3 do 23°C.

   Zalety:

   - najlepsze rozwiązanie do zwalczania ostrożenia polnego i chwastów rumianowatych,

   - działanie systemiczne - zwalcza części nadziemne i podziemne chwastów,

   - dobry komponent do mieszanin opryskowych,

   - brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

   Działanie na chwasty:

   Środek pobierany jest poprzez liście chwastów.

   Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty od fazy liścieni do fazy rozety

   Chwasty wrażliwie: chaber bławatek, dymnica pospolita, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, starzec zwyczajny.

   Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest powojowy, rdest ptasi, tasznik pospolity.

   Stosowanie i dawkowanie:

   Rzepak ozimy:
   Środek stosować wiosną w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych.
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,3-0,4 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Pszenica ozima:
   Środek stosować wiosną w fazie krzewienia pszenicy.
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,3-0,4 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Burak cukrowy:
   Środek stosować w fazie rozwoju liści buraka (2 do 4 liści)
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
   Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,3 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów np. o zwalczanie bodziszka drobnego i gwiazdnicy pospolitej, komosy białej, fiołka polnego, maku polnego, rdestu kolankowatego, jasnoty purpurowej, przytulii czepnej i niezapominajki polnej środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Akord 180 OF.
   W przypadku stosowania środka Faworyt 300 SL w mieszaninie ze środkiem Akord 180 OF:
   Maksymalna dawka środka w sezonie wegetacyjnym: 0,55 l/ha
   Zalecana dawka środka w sezonie wegetacyjnym: 0,55 l/ha
   Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 - 3
   Odstęp pomiędzy zabiegami: 6 - 10 dni
   Środki stosować zgodnie z poniższym systemem dawek, w fazie liścieni buraka do fazy 2 liści.
   Pierwszy zabieg
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
   0,15 l/ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF
   Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania:
   0,15 l/ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF
   Drugi zabieg:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
   0,2 l/ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF
   Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania:
   0,2l/ ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF
   Trzeci zabieg
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
   0,2 l/ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
   0,2 l/ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF
   Uwagi:
   1. W ochronie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej dawkę środka Faworyt 300 SL dostosować do fazy rozwojowej i liczebności chwastów.
   2. Niekorzystny dla wegetacji buraków przebieg pogody po opryskiwaniu może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu lub rozjaśnienie liści buraków.

   WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

   Środka nie stosować:

   - na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,

   - na rośliny mokre,

   - w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12°C i powyżej 25°C,

   - w okresie spodziewanych przymrozków,

   - w ilości wody większej niż 300 l/ha,

   - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

   Sporządzanie cieczy:

   Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka, następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna zbiornika. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   FAWORYT 300SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).