• Szczegóły
 • Recenzje
 • Fence 480 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, występującym w postaci koncentratu w postaci stężonej zawiesiny.
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna flufenacet zaliczana jest do grupy K3.

  Działanie na chwasty:

  Fence 480 SC jest herbicydem pobieranym przez korzenie oraz częściowo przez pędy siewek.
  Kiełkujące po zabiegu siewki chwastów mają zmniejszoną warstwę wosku kutykularnego przez co pozbawione są okrywy woskowej pełniącej funkcje ochronne. Rośliny wrażliwe albo nie kiełkują albo kiełkujące siewki stają się ciemnozielone, rozwijają się nieprawidłowo i po pewnym czasie giną.
  Najlepsze rezultaty uzyskuje się, jeśli w ciągu 7 dni od wykonania zabiegu wystąpią opady deszczu.
  Skuteczność zwalczania chwastów może zostać ograniczona w razie długotrwałego występowania suszy. Dobry poziom odchwaszczenia zależy od usunięcia resztek pożniwnych/pozbiorczych po poprzedniej uprawie oraz od odpowiedniej wilgotności gleby

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, miotła zbożowa, przytulia czepna

  Chwasty średniowrażliwe: gwiazdnica pospolita

  Stosowanie środka:

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Pszenica ozima
  Termin stosowania: środek stosować przed wschodami (BBCH 00-08) lub po wschodach, w fazie 1-2 liści właściwych pszenicy ozimej (BBCH 11-12)
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwaga:
  Nasiona pszenicy ozimej powinny być przykryte co najmniej 2-4 cm warstwą gleby w celu zapewnienia uprawie odpowiedniej ochrony. W przypadku siewu bezpośredniego, rowki należy zabronować w kierunku siania przed zabiegiem. W przypadku stosowania środka na uprawach sianych bezpośrednio, przed sianiem kolejnych upraw należy zaorać i uprawiać ziemię na głębokości 15 cm.
  Nie stosować na rośliny uprawiane w szerokiej rozstawie rzędów.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  Nie dotyczy

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  FENCE 480SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

FENCE 480SC 5L - flufenacet

Kod produktu: fence_5L

Producent: Albaugh

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Stosowanie środka: pszenica ozima

Fence 480 SC 5L jest herbicydem pobieranym przez korzenie oraz częściowo przez pędy siewek. Kiełkujące po zabiegu siewki chwastów mają zmniejszoną warstwę wosku kutykularnego przez co pozbawione są okrywy woskowej pełniącej funkcje ochronne. Rośliny wrażliwe albo nie kiełkują albo kiełkujące siewki stają się ciemnozielone, rozwijają się nieprawidłowo i po pewnym czasie giną. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, jeśli w ciągu 7 dni od wykonania zabiegu wystąpią opady deszczu.

Zawartość substancji czynnej: flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 480 g/l (40,51%)

Cena: 915,00 zł

Cechy

Producent ALBAUGH
Uprawa PSZENICA OZIMA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Fence 480 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, występującym w postaci koncentratu w postaci stężonej zawiesiny.
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna flufenacet zaliczana jest do grupy K3.

  Działanie na chwasty:

  Fence 480 SC jest herbicydem pobieranym przez korzenie oraz częściowo przez pędy siewek.
  Kiełkujące po zabiegu siewki chwastów mają zmniejszoną warstwę wosku kutykularnego przez co pozbawione są okrywy woskowej pełniącej funkcje ochronne. Rośliny wrażliwe albo nie kiełkują albo kiełkujące siewki stają się ciemnozielone, rozwijają się nieprawidłowo i po pewnym czasie giną.
  Najlepsze rezultaty uzyskuje się, jeśli w ciągu 7 dni od wykonania zabiegu wystąpią opady deszczu.
  Skuteczność zwalczania chwastów może zostać ograniczona w razie długotrwałego występowania suszy. Dobry poziom odchwaszczenia zależy od usunięcia resztek pożniwnych/pozbiorczych po poprzedniej uprawie oraz od odpowiedniej wilgotności gleby

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, miotła zbożowa, przytulia czepna

  Chwasty średniowrażliwe: gwiazdnica pospolita

  Stosowanie środka:

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Pszenica ozima
  Termin stosowania: środek stosować przed wschodami (BBCH 00-08) lub po wschodach, w fazie 1-2 liści właściwych pszenicy ozimej (BBCH 11-12)
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwaga:
  Nasiona pszenicy ozimej powinny być przykryte co najmniej 2-4 cm warstwą gleby w celu zapewnienia uprawie odpowiedniej ochrony. W przypadku siewu bezpośredniego, rowki należy zabronować w kierunku siania przed zabiegiem. W przypadku stosowania środka na uprawach sianych bezpośrednio, przed sianiem kolejnych upraw należy zaorać i uprawiać ziemię na głębokości 15 cm.
  Nie stosować na rośliny uprawiane w szerokiej rozstawie rzędów.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  Nie dotyczy

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  FENCE 480SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."