• Szczegóły
 • Recenzje
  • FENOXINN 110 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Zawartość substancji czynnej:
   fenoksaprop-P-etylu(związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

   DZIAŁANIE NA CHWASTY:

   FENOXINN 110 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych.
   FENOXINN 110 EC niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia. Miotła zbożowa jest najlepiej zwalczana w fazie od 2 do 8 liści.

   Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

   Chwasty wrażliwe: wyczyniec polny

   Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa

   Pszenica jara, jęczmień jary

   Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy

   STOSOWANIE ŚRODKA :

   Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime

   Termin stosowania: oprysk wykonać na wiosnę, od początku krzewienia do fazy 1 kolanka zbóż (BBCH 20-31).
   a) Stosowanie pojedynczo
   Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
   Liczba zabiegów: 1.
   lub
   b) Stosowanie w mieszankach zbiornikowych
   W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek FENOXINN 110 EC stosować w mieszaninie ze środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben Super 50 SG lub Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC

   Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: FENOXINN 110 EC - 0,5 l/ha
   + Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/Triben Super 50 SG - 25 g/ha
   + Galaper 200 EC/ Fluroherb 200 EC/ Herbistar 200 EC - 0,40 l/ha.
   Liczba zabiegów: 1.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   FENOXINN 110 EC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

FENOXINN 110EC 5L - fenoksaprop-P-etylu

Kod produktu: 124

Producent: INNVIGO

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Stosowanie środka : PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY

FENOXINN 110 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
fenoksaprop-P-etylu(związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

Dostępne opakowania: 0,5L, 1L, 5L

Brak w magazynie

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • FENOXINN 110 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Zawartość substancji czynnej:
   fenoksaprop-P-etylu(związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

   DZIAŁANIE NA CHWASTY:

   FENOXINN 110 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych.
   FENOXINN 110 EC niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia. Miotła zbożowa jest najlepiej zwalczana w fazie od 2 do 8 liści.

   Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

   Chwasty wrażliwe: wyczyniec polny

   Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa

   Pszenica jara, jęczmień jary

   Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy

   STOSOWANIE ŚRODKA :

   Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime

   Termin stosowania: oprysk wykonać na wiosnę, od początku krzewienia do fazy 1 kolanka zbóż (BBCH 20-31).
   a) Stosowanie pojedynczo
   Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
   Liczba zabiegów: 1.
   lub
   b) Stosowanie w mieszankach zbiornikowych
   W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek FENOXINN 110 EC stosować w mieszaninie ze środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben Super 50 SG lub Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC

   Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: FENOXINN 110 EC - 0,5 l/ha
   + Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/Triben Super 50 SG - 25 g/ha
   + Galaper 200 EC/ Fluroherb 200 EC/ Herbistar 200 EC - 0,40 l/ha.
   Liczba zabiegów: 1.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   FENOXINN 110 EC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."