• Szczegóły
 • Recenzje
 • FLASH 500SC - diflufenikan

  Flash 500SC jest środkiem chwastobójczym firmy Sharda, zawierający sprawdzoną substancję czynną diflufenikan, o działaniu kontaktowym, do stosowania nalistnego jesienią.

  Działa selektywnie na chwasty w zbożach ozimych typu pszenica, pszenżyto, żyto ozime.

  Działanie na chwasty

  Środek zawiera substancją czynną zaliczaną do inhibitorów biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek.
  Środek pobierany jest głównie przez liścienie i łodyżki kiełkujących chwastów.
  Środek po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty.
  Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita.

  Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna.

  Chwasty średnioodporne: miotła zbożowa

  Stosowanie środka

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,28 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować po siewie zbóż, ale przed wschodami zbóż (BBCH 00-09).
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Następstwo roślin

  Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, za wyjątkiem warzyw korzeniowych/bulwiastych.
  Po zbiorze rośliny uprawnej potraktowanej środkiem na jesieni można uprawiać zboża ozime i rzepak ozimy, natomiast na wiosnę można uprawiać pszenicę, jęczmień, burak cukrowy, słonecznik. Przed siewem rośliny następczej należy wykonać orkę na głębokość do 25 cm.

  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: warzywa korzeniowe/bulwiaste – 150 dni

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  FLASH 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

FLASH 500SC 1L - diflufenikan

Kod produktu: flash_1l

Producent: Sharda

Butelka: 1 Litr

Środek chwastobójczy

Stosowanie środka: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime.

Flash 500 SC jest środkiem chwastobójczym firmy Sharda, zawierający sprawdzoną substancję czynną diflufenikan, o działaniu kontaktowym, do stosowania nalistnego jesienią.

Zawartość substancji czynnej: diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,2%)

Dawkowanie: 0,28 l/ha.

Cena: 122,00 zł

Cechy

Producent SHARDA
Uprawa JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA ORKISZ PSZENICA OZIMA ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • FLASH 500SC - diflufenikan

  Flash 500SC jest środkiem chwastobójczym firmy Sharda, zawierający sprawdzoną substancję czynną diflufenikan, o działaniu kontaktowym, do stosowania nalistnego jesienią.

  Działa selektywnie na chwasty w zbożach ozimych typu pszenica, pszenżyto, żyto ozime.

  Działanie na chwasty

  Środek zawiera substancją czynną zaliczaną do inhibitorów biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek.
  Środek pobierany jest głównie przez liścienie i łodyżki kiełkujących chwastów.
  Środek po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty.
  Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita.

  Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna.

  Chwasty średnioodporne: miotła zbożowa

  Stosowanie środka

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,28 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować po siewie zbóż, ale przed wschodami zbóż (BBCH 00-09).
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Następstwo roślin

  Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, za wyjątkiem warzyw korzeniowych/bulwiastych.
  Po zbiorze rośliny uprawnej potraktowanej środkiem na jesieni można uprawiać zboża ozime i rzepak ozimy, natomiast na wiosnę można uprawiać pszenicę, jęczmień, burak cukrowy, słonecznik. Przed siewem rośliny następczej należy wykonać orkę na głębokość do 25 cm.

  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: warzywa korzeniowe/bulwiaste – 150 dni

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  FLASH 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."