• Szczegóły
 • Recenzje
 • FLORAMITE 240 SC to środek przędziorkobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania przędziorka chmielowca w uprawach: roślin warzywnych pod osłonami (ogórek, pomidor, oberżyna, papryka), truskawki (w gruncie i pod osłonami), roślin ozdobnych pod osłonami (róża, chryzantema) oraz szkółek roślin ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych.

    Zalety: 

  • środek z nowej grupy chemicznej.
  • brak odporności krzyżowej ze środkami z innych grup chemicznych
  • wysoka skuteczność w zwalczaniu jaj letnich, ruchomych form larwalnych oraz form dorosłych przędziorków (wszystkie stadia prócz jaj zimowych).
  • całkowicie bezpieczny dla roślin uprawnych, nie brudzi roślin (brak osadu).
  • bardzo korzystny profil ekotoksykologiczny.
  • bezpieczny dla drapieżnych roztoczy i owadów pożytecznych.
  • bezpieczny dla owadów zapylających (pszczoły, trzmiele).
  • może być polecany w Integrowanych Programach Ochrony.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Rośliny warzywne:

  Ogórek uprawiany pod osłonami:
  - przędziorek chmielowiec
  Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04%
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
  Zalecana ilość wody: 1000–1500 l/ha

  Rośliny ozdobne:
  - róża, chryzantema uprawiane pod osłonami
  Przędziorek chmielowiec
  Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04%
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
  Zalecana ilość wody: 1500–2000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych:
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

  Pomidor, oberżyna, papryka uprawiane pod osłonami:
  - przędziorki
  Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
  Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04%
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
  Zalecana ilość wody: 1000–1500 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Truskawka uprawiana w gruncie:
  - przędziorek chmielowiec
  Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4–0,6 l/ha
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
  Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Truskawka uprawiana pod osłonami:
  - przędziorek chmielowiec
  Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
  Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,06%
  Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04–0,06%
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
  Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Szkółki roślin ozdobnych:
  - przędziorki
  Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
  Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04%
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
  Zalecana ilość wody: 1000–1500 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  UWAGA!
  Stosować jedynie w tunelach foliowych lub szklarniach z powierzchnią izolowaną od gleby naturalnej

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  FLORAMITE 240SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

FLORAMITE 240 SC 1L

Kod produktu: floramite_1l

PRODUCENT: UPL

Środek owadobójczy

Butelka: 1 Litr

Środek przeznaczony do zwalczania przędziorka chmielowca w uprawianych w gruncie i pod osłonami uprawach: ogórek i truskawka, w uprawianych pod
osłonami uprawach: pomidor, oberżyna, papryka, róża i chryzantemA, oraz w uprawianych w gruncie szkółkach roślin ozdobnych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych.

Substancja aktywna: bifenazat 240g/l

 

Cena: 1 349,00 zł

Cechy

Producent UPL
Uprawa CHRYZANTEMA OBERŻYNA OGÓREK PAPRYKA POMIDOR RÓŻA ROŚLINY OZDOBNE
Rodzaj INSEKTYCYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • FLORAMITE 240 SC to środek przędziorkobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania przędziorka chmielowca w uprawach: roślin warzywnych pod osłonami (ogórek, pomidor, oberżyna, papryka), truskawki (w gruncie i pod osłonami), roślin ozdobnych pod osłonami (róża, chryzantema) oraz szkółek roślin ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych.

    Zalety: 

  • środek z nowej grupy chemicznej.
  • brak odporności krzyżowej ze środkami z innych grup chemicznych
  • wysoka skuteczność w zwalczaniu jaj letnich, ruchomych form larwalnych oraz form dorosłych przędziorków (wszystkie stadia prócz jaj zimowych).
  • całkowicie bezpieczny dla roślin uprawnych, nie brudzi roślin (brak osadu).
  • bardzo korzystny profil ekotoksykologiczny.
  • bezpieczny dla drapieżnych roztoczy i owadów pożytecznych.
  • bezpieczny dla owadów zapylających (pszczoły, trzmiele).
  • może być polecany w Integrowanych Programach Ochrony.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Rośliny warzywne:

  Ogórek uprawiany pod osłonami:
  - przędziorek chmielowiec
  Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04%
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
  Zalecana ilość wody: 1000–1500 l/ha

  Rośliny ozdobne:
  - róża, chryzantema uprawiane pod osłonami
  Przędziorek chmielowiec
  Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04%
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
  Zalecana ilość wody: 1500–2000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych:
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

  Pomidor, oberżyna, papryka uprawiane pod osłonami:
  - przędziorki
  Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
  Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04%
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
  Zalecana ilość wody: 1000–1500 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Truskawka uprawiana w gruncie:
  - przędziorek chmielowiec
  Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4–0,6 l/ha
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
  Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Truskawka uprawiana pod osłonami:
  - przędziorek chmielowiec
  Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
  Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,06%
  Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04–0,06%
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
  Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Szkółki roślin ozdobnych:
  - przędziorki
  Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
  Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04%
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
  Zalecana ilość wody: 1000–1500 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  UWAGA!
  Stosować jedynie w tunelach foliowych lub szklarniach z powierzchnią izolowaną od gleby naturalnej

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  FLORAMITE 240SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."