• Szczegóły
 • Recenzje
 • Flurostar 200 EC to środek chwastobójczy, herbicyd z firmy Belchim. Preparat w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej. Pierwsze działanie widoczne po upływie kilku dni.

  Zawartość substancji czynnej: fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (związek z grupy pochodnych kwasu, pirydynokarboksylowego) – 200 g/l (20,41 %)

  Inne substancje niebezpiecznie niebędące substancją czynną: węglowodory, C10, aromatyczne, 1% naftalenu

  Działanie na chwasty:

  Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

  Chwasty wrażliwe w dawce 0,75 - 1,0 l/ha: gwiazdnica pospolita, tobołki polne, jasnota purpurowa.

  Chwasty wrażliwe w dawce 1,0l/ha: przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna.

  Chwasty średnio wrażliwe w dawce 0,75 - 1,0 l/ha: fiołek polny, rumianowate.

  Chwasty średnio wrażliwe w dawce 1,0 l/ha: tasznik pospolity

  Stosowanie i dawkowanie:

  Pszenica ozima

  Zalecane dawkowanie: 0,75 - 1,0 l/ha.
  Stosować: jednorazowo w fazie początku wzrostu źdźbła po ruszeniu wegetacji.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

  UWAGA WAŻNE

  1.Preparatu nie stosować w pszenicy z wsiewką motylkowych oraz na rośliny osłabione przez przymrozki, choroby lub szkodniki.
  2.Tempetatura podczas zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu nie powinna być niższa niż 8oC.
  3.Środka nie stosować: na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki oraz w temperaturze powyżej 22°C.
  4. W trakcie stosowania nie dopuścić do: znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Następstwo roślin:

  Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadkukonieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem Flurostar 200 EC w wynikuuszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawyprzesiewnej można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  FLUROSTAR 200EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

FLUROSTAR 200 EC 1L

Kod produktu: flurostar_1L

Producent: BELCHIM

Butelka: 1 Litr

Środek chwastobójczy

Flurostar to herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie.
Przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w upawie: pszenica ozima. Preparat powoduje szybkie zamieranie chwastu.

Zawartość substancji czynnej: fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 200 g/l (20,41 %)

Inne substancje niebezpiecznie niebędące substancją czynną: węglowodory, C10, aromatyczne, 1% naftalenu

Zalecane dawkowanie: 0,75 - 1,0 l/ha.

 

Brak w magazynie

Cechy

Producent BELCHIM
Uprawa PSZENICA OZIMA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Flurostar 200 EC to środek chwastobójczy, herbicyd z firmy Belchim. Preparat w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej. Pierwsze działanie widoczne po upływie kilku dni.

  Zawartość substancji czynnej: fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (związek z grupy pochodnych kwasu, pirydynokarboksylowego) – 200 g/l (20,41 %)

  Inne substancje niebezpiecznie niebędące substancją czynną: węglowodory, C10, aromatyczne, 1% naftalenu

  Działanie na chwasty:

  Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

  Chwasty wrażliwe w dawce 0,75 - 1,0 l/ha: gwiazdnica pospolita, tobołki polne, jasnota purpurowa.

  Chwasty wrażliwe w dawce 1,0l/ha: przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna.

  Chwasty średnio wrażliwe w dawce 0,75 - 1,0 l/ha: fiołek polny, rumianowate.

  Chwasty średnio wrażliwe w dawce 1,0 l/ha: tasznik pospolity

  Stosowanie i dawkowanie:

  Pszenica ozima

  Zalecane dawkowanie: 0,75 - 1,0 l/ha.
  Stosować: jednorazowo w fazie początku wzrostu źdźbła po ruszeniu wegetacji.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

  UWAGA WAŻNE

  1.Preparatu nie stosować w pszenicy z wsiewką motylkowych oraz na rośliny osłabione przez przymrozki, choroby lub szkodniki.
  2.Tempetatura podczas zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu nie powinna być niższa niż 8oC.
  3.Środka nie stosować: na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki oraz w temperaturze powyżej 22°C.
  4. W trakcie stosowania nie dopuścić do: znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Następstwo roślin:

  Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadkukonieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem Flurostar 200 EC w wynikuuszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawyprzesiewnej można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  FLUROSTAR 200EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."