• Szczegóły
 • Recenzje
 • Fox 480 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i rzepaku ozimym. Środek działa kontaktowo i układowo, jest pobierany przez liście, kiełki oraz korzenie chwastów. Najlepiej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwoju. Substancja aktywna – bifenoks jest inhibitorem oksydazy protoporfirynogenu (PPO), po jej wniknięciu rośliny wykazują dużą wrażliwość na światło. W wyniku działania bifenoksu zakłóceniu ulega proces fotosyntezy, następnie zniszczeniu ulegają ściany komórkowe i w efekcie następuje zasychanie chwastów. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Działanie na chwasty:
  Chwasty wrażliwe: komosa biała, tasznik pospolity, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, rumian polny.

  Chwasty średnio wrażliwe: maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, mak polny, jasnota purpurowa, samosiewy rzepaku, tobołki polne.

  Chwasty średnio odporne: przetacznik polny.|

  Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, chaber bławatek, bodziszek drobny, chwasty wieloletnie.

  Uwaga:
  Chwasty średnio wrażliwe są zwalczane do fazy dwóch liści właściwych.

  Stosowanie  środka:
  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Termin stosowania środka: Stosować wiosną od momentu ruszenia wegetacji, gdy zboża znajdują się w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwaga:
  W pszenżycie ozimym i życie mogą wystąpić objawy fitotoksycznego działania, które nie mają wpływu na plon.

  Rzepak ozimy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1 l/ha
  Termin stosowania środka: jesienią po przekroczeniu przez roślinę uprawną fazy 4 liści do końca fazy 9 lub więcej liści (BBCH 14-19).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia lub gdy chwasty znajdują się w zaawansowanych fazach rozwojowych. W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów oraz zwiększenia skuteczności zabiegu przeciwko chwastom rumianowatym Fox 480 SC można stosować w mieszaninie ze środkiem Fuego Extra 500 SC w tym samym okresie co środek Fox 480 SC stosowany samodzielnie.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Fox 480 SC 1,0 l/ha + Fuego Extra 500 SC 1,0 l/ha

  Uwagi:
  1. Rzepak ozimy jest wrażliwy na działanie środka stosowanego samodzielnie, a także w mieszaninie ze środkiem Fuego Extra 500 SC do chwili osiągnięcia fazy 4 liści właściwych.
  2. Po wykonaniu zabiegu na liście rzepaku niedostateczne pokryte kutykulą oraz na liście wilgotne, środek może spowodować miejscowe przebarwienia, mijające najpóźniej po
  4 tygodniach i nie mające wpływu na plonowanie rzepaku.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  FOX 480SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

FOX 480 SC 5L

Kod produktu: fox5

Producent: ADAMA

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Fox 480 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i rzepaku ozimym. Środek działa kontaktowo i układowo, jest pobierany przez liście, kiełki oraz korzenie chwastów. Najlepiej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwoju. W wyniku działania bifenoksu zakłóceniu ulega proces fotosyntezy, następnie zniszczeniu ulegają ściany komórkowe i w efekcie następuje zasychanie chwastów.

Zawartość substancji czynnej:
bifenoks (substancja z grupy pochodnych eteru binitrofenylowego) - 480 g/l (40,6 %)

Brak w magazynie

Cechy

Producent ADAMA
Uprawa JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME RZEPAK OZIMY ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Fox 480 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i rzepaku ozimym. Środek działa kontaktowo i układowo, jest pobierany przez liście, kiełki oraz korzenie chwastów. Najlepiej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwoju. Substancja aktywna – bifenoks jest inhibitorem oksydazy protoporfirynogenu (PPO), po jej wniknięciu rośliny wykazują dużą wrażliwość na światło. W wyniku działania bifenoksu zakłóceniu ulega proces fotosyntezy, następnie zniszczeniu ulegają ściany komórkowe i w efekcie następuje zasychanie chwastów. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Działanie na chwasty:
  Chwasty wrażliwe: komosa biała, tasznik pospolity, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, rumian polny.

  Chwasty średnio wrażliwe: maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, mak polny, jasnota purpurowa, samosiewy rzepaku, tobołki polne.

  Chwasty średnio odporne: przetacznik polny.|

  Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, chaber bławatek, bodziszek drobny, chwasty wieloletnie.

  Uwaga:
  Chwasty średnio wrażliwe są zwalczane do fazy dwóch liści właściwych.

  Stosowanie  środka:
  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Termin stosowania środka: Stosować wiosną od momentu ruszenia wegetacji, gdy zboża znajdują się w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwaga:
  W pszenżycie ozimym i życie mogą wystąpić objawy fitotoksycznego działania, które nie mają wpływu na plon.

  Rzepak ozimy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1 l/ha
  Termin stosowania środka: jesienią po przekroczeniu przez roślinę uprawną fazy 4 liści do końca fazy 9 lub więcej liści (BBCH 14-19).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia lub gdy chwasty znajdują się w zaawansowanych fazach rozwojowych. W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów oraz zwiększenia skuteczności zabiegu przeciwko chwastom rumianowatym Fox 480 SC można stosować w mieszaninie ze środkiem Fuego Extra 500 SC w tym samym okresie co środek Fox 480 SC stosowany samodzielnie.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Fox 480 SC 1,0 l/ha + Fuego Extra 500 SC 1,0 l/ha

  Uwagi:
  1. Rzepak ozimy jest wrażliwy na działanie środka stosowanego samodzielnie, a także w mieszaninie ze środkiem Fuego Extra 500 SC do chwili osiągnięcia fazy 4 liści właściwych.
  2. Po wykonaniu zabiegu na liście rzepaku niedostateczne pokryte kutykulą oraz na liście wilgotne, środek może spowodować miejscowe przebarwienia, mijające najpóźniej po
  4 tygodniach i nie mające wpływu na plonowanie rzepaku.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  FOX 480SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."