• Szczegóły
 • Recenzje
 • FUEGO 500 SC jest środkiem chwastobojczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastow jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, kapuście głowiastej białej i kalafiorze. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Zawartość substancji czynnej: metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidow) - 500 g w 1 litrze środka (44,36%).

  Działanie na chwasty:

  Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastow i niszczy je przed wschodami. Działa rownież na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota rożowa, komosa biała, rumian polny, tasznik pospolity, żotlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna, tobołki polne.

  Chwasty odporne: ostrożeń polny.

  Stosowanie środka:

  Rzepak ozimy
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Rzepak jary
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować przedwschodowo, wiosną (BBCH 00).
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Kapusta głowiasta biała, kalafior
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować w 7-10 dni po wysadzeniu rozsady.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Następstwo roślin

  Środek rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Fuego 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej uprawy) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przyoraniu na głębokość 20 cm - począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1. Środek ochrony roślin Fuego 500 SC, jak rownież inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.
  2. Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczegolnie widoczne wowczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
  3. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegow pielęgnacyjnych.
  4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasow zabiegowych i uwrociach.
  5. Środka nie stosować:
  - w okresie wschodow rzepaku,
  - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne.

  Sporządzanie cieczy użytkowej

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Oprożnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  FUEGO 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

FUEGO 500 SC 20L

Kod produktu: fuego_20l

Producent: ADAMA

Kanister: 20 Litrów

Środek chwastobójczy

FUEGO 500 SC jest środkiem chwastobojczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastow jednoliściennych i dwuliściennych w uprawach: rzepak ozimy, rzepak jary, kapusta głowiasta, kapusta biała i kalafior.

Zawartość substancji czynnej: metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidow) - 500 g w 1 litrze środka (44,36%).

Brak w magazynie

Cechy

Producent ADAMA
Uprawa KALAFIOR RZEPAK JARY RZEPAK OZIMY KAPUSTA GŁOWIASTA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • FUEGO 500 SC jest środkiem chwastobojczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastow jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, kapuście głowiastej białej i kalafiorze. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Zawartość substancji czynnej: metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidow) - 500 g w 1 litrze środka (44,36%).

  Działanie na chwasty:

  Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastow i niszczy je przed wschodami. Działa rownież na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota rożowa, komosa biała, rumian polny, tasznik pospolity, żotlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna, tobołki polne.

  Chwasty odporne: ostrożeń polny.

  Stosowanie środka:

  Rzepak ozimy
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Rzepak jary
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować przedwschodowo, wiosną (BBCH 00).
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Kapusta głowiasta biała, kalafior
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować w 7-10 dni po wysadzeniu rozsady.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Następstwo roślin

  Środek rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Fuego 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej uprawy) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przyoraniu na głębokość 20 cm - począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1. Środek ochrony roślin Fuego 500 SC, jak rownież inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.
  2. Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczegolnie widoczne wowczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
  3. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegow pielęgnacyjnych.
  4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasow zabiegowych i uwrociach.
  5. Środka nie stosować:
  - w okresie wschodow rzepaku,
  - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne.

  Sporządzanie cieczy użytkowej

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Oprożnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  FUEGO 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."