• Szczegóły
 • Recenzje
 • FUSILADE FORTE 150EC jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych chwastów jednoliściennych.
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluazyfop-P-butylowy została zaklasyfikowana do grupy A.

  Działanie na chwasty:

  Fusilade Forte 150 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.
  Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania.
  Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. Deszcz lub deszczowanie wykonane w godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności działania środka. W warunkach suszy skuteczność działania środka Fusilade Forte 150 EC na perz może ulec obniżeniu.
  Środek należy stosować na chwasty roczne od fazy 2 liści do początku krzewienia, a na chwasty wieloletnie (np.: perz właściwy) w fazie 4-10 liści.

  Dawka 0,63 - 0,83 l/ha:
  Chwasty wrażliwe: owies głuchy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż.

  Dawka 0,83 l/ha:
  Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, wyczyniec polny.

  Dawka 1,7l/ha:
  Chwasty wrażliwe: perz właściwy.

  Stosowanie środka:

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych
  wyposażonych w belkę herbicydową oraz opryskiwaczy ręcznych.

  Burak cukrowy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63 – 1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Plantacje produkcyjne – zabieg wykonać od fazy wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do fazy zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi (BBCH12-35).
  Plantacje nasienne – zabieg wykonać po wytworzeniu pierwszej rozety, do fazy osiągnięcia
  przez pędy nasienne wysokości 10-15 cm.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwagi:
  1. Środka nie stosować w mieszaninie ze środkami przeznaczonymi do zwalczania
  chwastów dwuliściennych.
  2. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować przed
  przerywką, (jeżeli można opóźnić przerywkę o 2 tygodnie) lub po przerywce, gdy chwasty
  pojawiły się ponownie i znajdują się w fazie 4-6 liści.

  Ziemniak
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63 – 1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Zabieg wykonać od fazy wytworzenia przez rośliny ziemniaka pierwszej pary liści do początku fazy zawiązywania bulw i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH12-40).

  W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, głównie perzu, stosować łącznie ze środkiem Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha, gdy perz znajduje się w fazie 4-6 liści, chwasty dwuliścienne nie są wyższe niż 3-4 cm, a wysokość roślin ziemniaka nie przekroczyła 15 cm i nie nastąpiło zwarcie międzyrzędzi.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rzepak ozimy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną po ruszeniu wegetacji, nie później niż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH12-50).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik
  UWAGI:
  1) Wyższe dawki środka stosować we wczesnych fazach rozwojowych wieloletnich
  chwastów jednoliściennych np. perz właściwy.
  2) Niższe dawki środka stosować we wczesnych fazach rozwojowych chwastów
  jednorocznych jednoliściennych np. chwastnica jednostronna.
  3) W uprawach przeznaczonych na wielokrotny zbiór (w miarę osiągania przez nie wielkości
  handlowej) – okres od zabiegu do pierwszego zbioru nie może przekroczyć okresu
  karencji podanego w dalszej części etykiety.
  4) Termin stosowania środka wyznacza termin karencji.

  Dawka 0,6 - 0,83 l/ha
  Chwasty wrażliwe: owies głuchy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż

  Dawka 0,83 – 1,6 l/ha l/ha
  Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, wyczyniec polny, włośnica zielona, życica wielokwiatowa

  Dawka 1,7l/ha
  Chwasty wrażliwe: perz właściwy

  Burak pastewny
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować od fazy wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści (BBCH 12) do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi (BBCH 35).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rzepak jary
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12), nie później niż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH 50).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwaga:
  Dawkę 0,6 l/ha stosować w warunkach korzystnych dla wegetacji rzepaku oraz gdy możliwe jest właściwe pokrycie chwastów cieczą użytkową.

  Gryka, słonecznik, len zwyczajny włóknisty, len uprawiany na nasiona, mak, konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopi siewnych
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  gryka – stosować po wschodach gryki, od fazy 2-4 liści gryki (BBCH 12-14), nie później
  niż do ukazania się pąków kwiatów (BBCH 50);
  słonecznik stosować od momentu rozwiniętej pierwszej pary liści (BBCH 12) do
  momentu wytworzenia przez roślinę uprawną szóstej pary liści (BBCH 16);
  len zwyczajny włóknisty, len uprawiany na nasiona – stosować od fazy jodełki (ok. 10 cm
  wysokości) do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 50);
  mak – stosować najlepiej w fazie 3-5 liści (BBCH 13-15), ale nie później, niż do fazy
  rozwoju kwiatostanu (BBCH 50);
  konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopi siewnej – od momentu rozwinięcia się 1-2 pary liści (BBCH 11-12) i nie później, niż do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 50).

  UWAGA: Nie stosować do ochrony konopi przeznaczonych na produkcję oleju konopnego.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Łubin biały uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche nasiona, łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona, bobik, groch siewny jadalny uprawiany na suche nasiona, groch pastewny uprawiany na suche nasiona, soja
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  łubin biały uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche nasiona, łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona – stosować od fazy 2-4 liści łubinu (BBCH 12- 14), przed zwarciem międzyrzędzi (BBCH 30-33), nie później niż do ukazania się pąków kwiatowych (BBCH 50);

  UWAGA: Nie stosować do ochrony łubinów na świeże nasiona

  bobik - stosować po wykształceniu przez bobik co najmniej 2-3 liści (BBCH 12-13) do początku rozwoju kwiatostanu i przed wysunięciem pąków kwiatowych z liści (BBCH 50);
  groch siewny jadalny na suche nasiona, groch pastewny na suche nasiona - stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu przez groch 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50);
  soja - stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu przez soję 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Chmiel
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować od rozwinięcia się 1-2 pary liści (BBCH 11-12) ale nie później, niż przed ukazaniem się pąków kwiatostanowych (BBCH 50) lub po zbiorze chmielu (BBCH 90-92).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Grusza, pigwa, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, winorośl, truskawka,porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, borówka amerykańska, żurawina, orzech laskowy, orzech włoski
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji.
  W przypadku truskawki – zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji (BBCH 11-12) do momentu pojawienia się pierwszych pąków kwiatowych (nadal zamkniętych) (BBCH 56-57) lub po zakończeniu zbiorów (>BBCH90).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, burak ćwikłowy, chrzan, salsefia, rzepa, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,6 l/ha.
  Termin stosowania:
  marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, salsefia, rzodkiew, rzodkiewka – stosować po wschodach rośliny uprawnej od fazy 2 liści (BBCH 12), do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
  burak ćwikłowy – stosować po wschodach od fazy 2 liści (BBCH 12), gdy burak zakryje
  nie więcej, niż 50% międzyrzędzi
  chrzan – stosować po wschodach chrzanu i chwastów jednoliściennych, od fazy 2 liści
  (BBCH 12) i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej, przed zakryciem międzyrzędzi
  (BBCH 18),
  rzepa, brukiew – stosować po wschodach od fazy 4 liści (BBCH 14) do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Seler korzeniowy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować po przyjęciu się rozsady, zwyczajowo od fazy 4-6 liści (BBCH 14-16), zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka, czosnek
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  cebula uprawiana z siewu – stosować po przejściu fazy zgiętego kolanka, nie wcześniej
  niż od fazy flagi (BBCH 012) do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18)

  UWAGA: nie stosować bezpośrednio po wschodach cebuli i w fazie kolanka
  (BBCH 009-011);
  cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka – stosować po 7-14
  dniach od sadzenia (BBCH 12-14), do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18);
  czosnek – stosować po wschodach, nie wcześniej niż przy wysokości roślin czosnku 5- 10 cm (BBCH 11-14), do fazy 6 liści (BBCH 16).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Sałata głowiasta, sałata liściowa z przeznaczeniem do konsumpcji, plantacje nasienne sałaty, endywia, szpinak, burak liściowy (botwinka), szczypiorek, seler naciowy, pietruszka naciowa, koper włoski
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  sałata głowiasta, sałata liściowa z przeznaczeniem do konsumpcji, plantacje nasienne
  sałaty – stosować w uprawie z siewu po wschodach sałaty, nie wcześniej, niż w fazie 2- 4 liści (BBCH 12-14), w sałacie uprawianej z rozsady stosować po przyjęciu się rozsady (BBCH 14-16);
  szpinak uprawiany na nasiona, burak liściowy (botwinka) – stosować od fazy 3 liści (BBCH 13), do momentu zakrycia przez roślinę nie więcej, niż 50% międzyrzędzi;

  szczypiorek – stosować po przejściu fazy zgiętego kolanka, nie wcześniej niż od fazy
  flagi (BBCH 012) do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18),

  UWAGA: nie stosować bezpośrednio po wschodach i w fazie kolanka (BBCH 009-
  011);
  seler naciowy – środek stosować po przyjęciu się rozsady, zwyczajowo od fazy 4-6 liści (BBCH 14-16), zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
  pietruszka naciowa – stosować po wzejściu chwastów po wschodach rośliny od fazy 2 liści (BBCH 12), do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
  koper włoski w uprawie z siewu (wprost w pole) zabieg odchwaszczania przeprowadzić po wschodach rośliny uprawnej, ale nie wcześniej, niż w fazie 4 liści
  (BBCH 14), w uprawie z rozsady środek stosować po przyjęciu się rozsady (BBCH 15- 18) – zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu osiągnięcia przez roślinę 20 cm wysokości.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rabarbar
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji rabarbaru lub po zakończeniu zbiorów.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Fasola szparagowa, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zielony cukrowy (na strąki), groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, bób
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  fasola szparagowa, fasola uprawiana na suche nasiona - stosować od pierwszej pary liści trójlistkowych (BBCH 13), nie później, niż przed ukazaniem się pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 50);
  groch zielony cukrowy (na strąki), groch zwyczajny na świeże nasiona, groch zwyczajny na suche nasiona, bób - stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu 2-3 liści (BBCH 12- 13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Karczoch
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,6 l/ha.
  Termin stosowania

  Środek stosować po przyjęciu się rozsady, od 4-6 liści (BBCH14-16), do fazy rozwiniętego ósmego liścia rośliny uprawnej (BBCH18), gdy rozeta liściowa zakrywa nie więcej, niż 50% międzyrzędzi, najpóźniej przed początkiem tworzenia się pąków kwiatowych na pędzie głównym, zależnie od fazy wzrostu chwastów jednoliściennych.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Szparag
  a) Odchwaszczanie w trakcie wegetacji:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,25 l/ha.
  b) Odchwaszczanie po zbiorze wypustek szparagowych (łodyg jadalnych)
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować po obsypaniu wałów lub po zbiorze wypustek szparagowych.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rośliny zielarskie
  a) Wykorzystanie na zioła
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,25 l/ha.
  b) Wykorzystanie na korzeń i do parzenia naparów
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,6 l/ha.
  Termin stosowania:
  W przypadku uprawy z siewu środek stosować po wschodach rośliny uprawnej od fazy 2-4 liści, w przypadku uprawy z rozsady nie wcześniej niż po 7-14 dniach po sadzeniu.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rośliny ozdobne (roczne z siewu i z rozsady, dwuletnie i wieloletnie, byliny ogrodowe, krzewy ozdobne), szkółki roślin ozdobnych uprawiane w gruncie, pod osłonami i w szklarniach
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować po wschodach lub po sadzeniu, w okresie rozwoju części wegetatywnych (tworzenie liści, powstawanie rozety, pędu głównego i bocznych) (od BBCH 1-3), najpóźniej przed rozwojem kwiatostanów i części przeznaczonych do zbioru (BBCH 4-5), zależnie od sposobu uprawy i fazy wzrostu chwastów jednoliściennych.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wierzba
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować:
  w przypadku nowych założeń plantacji – po przyjęciu się sadzonek, nie później niż do maja,
  w przypadku plantacji istniejących – zabieg przeprowadzać po skoszeniu plantacji oraz ruszeniu wegetacji, jednak nie później, niż kwiecień /maj.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Szkółki leśne uprawiane w gruncie, pod osłonami i w szklarniach
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować po wschodach lub po sadzeniu, zależnie od sposobu uprawy i fazy wzrostu chwastów jednoliściennych.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  FUSILADE FORTE 150EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

FUSILADE FORTE 150EC 5L

Kod produktu: fusilade_5L

Producent: NUFARM

Kanister: 5 litrów

Środek chwastobójczy

Stosowanie środka: Burak cukrowy, Ziemniak, Rzepak ozimy, Burak pastewny, Rzepak jary, Gryka, słonecznik, len zwyczajny włóknisty, len uprawiany na nasiona, mak, konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopi siewnych, Łubin biały uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche nasiona, łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona, bobik, groch siewny jadalny uprawiany na suche nasiona, groch pastewny uprawiany na suche nasiona, soja, Chmiel, Grusza, pigwa, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, winorośl, truskawka, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, borówka amerykańska, żurawina, orzech laskowy, orzech włoski, Marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, burak ćwikłowy, chrzan, salsefia, rzepa, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka, Seler korzeniowy, Cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka, czosnek, Sałata głowiasta, sałata liściowa z przeznaczeniem do konsumpcji, plantacje nasienne sałaty, endywia, szpinak, burak liściowy (botwinka), szczypiorek, seler naciowy, pietruszka naciowa, koper włoski, Rabarbar, Karczoch.

Zawartość substancji czynnej: fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g/l (15,8%)

Dawkowanie: 0,6- 1,7 l/ha.

 

Cena: 486,00 zł
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • FUSILADE FORTE 150EC jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych chwastów jednoliściennych.
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluazyfop-P-butylowy została zaklasyfikowana do grupy A.

  Działanie na chwasty:

  Fusilade Forte 150 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.
  Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania.
  Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. Deszcz lub deszczowanie wykonane w godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności działania środka. W warunkach suszy skuteczność działania środka Fusilade Forte 150 EC na perz może ulec obniżeniu.
  Środek należy stosować na chwasty roczne od fazy 2 liści do początku krzewienia, a na chwasty wieloletnie (np.: perz właściwy) w fazie 4-10 liści.

  Dawka 0,63 - 0,83 l/ha:
  Chwasty wrażliwe: owies głuchy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż.

  Dawka 0,83 l/ha:
  Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, wyczyniec polny.

  Dawka 1,7l/ha:
  Chwasty wrażliwe: perz właściwy.

  Stosowanie środka:

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych
  wyposażonych w belkę herbicydową oraz opryskiwaczy ręcznych.

  Burak cukrowy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63 – 1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Plantacje produkcyjne – zabieg wykonać od fazy wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do fazy zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi (BBCH12-35).
  Plantacje nasienne – zabieg wykonać po wytworzeniu pierwszej rozety, do fazy osiągnięcia
  przez pędy nasienne wysokości 10-15 cm.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwagi:
  1. Środka nie stosować w mieszaninie ze środkami przeznaczonymi do zwalczania
  chwastów dwuliściennych.
  2. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować przed
  przerywką, (jeżeli można opóźnić przerywkę o 2 tygodnie) lub po przerywce, gdy chwasty
  pojawiły się ponownie i znajdują się w fazie 4-6 liści.

  Ziemniak
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63 – 1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Zabieg wykonać od fazy wytworzenia przez rośliny ziemniaka pierwszej pary liści do początku fazy zawiązywania bulw i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH12-40).

  W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, głównie perzu, stosować łącznie ze środkiem Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha, gdy perz znajduje się w fazie 4-6 liści, chwasty dwuliścienne nie są wyższe niż 3-4 cm, a wysokość roślin ziemniaka nie przekroczyła 15 cm i nie nastąpiło zwarcie międzyrzędzi.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rzepak ozimy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną po ruszeniu wegetacji, nie później niż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH12-50).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik
  UWAGI:
  1) Wyższe dawki środka stosować we wczesnych fazach rozwojowych wieloletnich
  chwastów jednoliściennych np. perz właściwy.
  2) Niższe dawki środka stosować we wczesnych fazach rozwojowych chwastów
  jednorocznych jednoliściennych np. chwastnica jednostronna.
  3) W uprawach przeznaczonych na wielokrotny zbiór (w miarę osiągania przez nie wielkości
  handlowej) – okres od zabiegu do pierwszego zbioru nie może przekroczyć okresu
  karencji podanego w dalszej części etykiety.
  4) Termin stosowania środka wyznacza termin karencji.

  Dawka 0,6 - 0,83 l/ha
  Chwasty wrażliwe: owies głuchy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż

  Dawka 0,83 – 1,6 l/ha l/ha
  Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, wyczyniec polny, włośnica zielona, życica wielokwiatowa

  Dawka 1,7l/ha
  Chwasty wrażliwe: perz właściwy

  Burak pastewny
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować od fazy wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści (BBCH 12) do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi (BBCH 35).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rzepak jary
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12), nie później niż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH 50).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwaga:
  Dawkę 0,6 l/ha stosować w warunkach korzystnych dla wegetacji rzepaku oraz gdy możliwe jest właściwe pokrycie chwastów cieczą użytkową.

  Gryka, słonecznik, len zwyczajny włóknisty, len uprawiany na nasiona, mak, konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopi siewnych
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  gryka – stosować po wschodach gryki, od fazy 2-4 liści gryki (BBCH 12-14), nie później
  niż do ukazania się pąków kwiatów (BBCH 50);
  słonecznik stosować od momentu rozwiniętej pierwszej pary liści (BBCH 12) do
  momentu wytworzenia przez roślinę uprawną szóstej pary liści (BBCH 16);
  len zwyczajny włóknisty, len uprawiany na nasiona – stosować od fazy jodełki (ok. 10 cm
  wysokości) do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 50);
  mak – stosować najlepiej w fazie 3-5 liści (BBCH 13-15), ale nie później, niż do fazy
  rozwoju kwiatostanu (BBCH 50);
  konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopi siewnej – od momentu rozwinięcia się 1-2 pary liści (BBCH 11-12) i nie później, niż do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 50).

  UWAGA: Nie stosować do ochrony konopi przeznaczonych na produkcję oleju konopnego.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Łubin biały uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche nasiona, łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona, bobik, groch siewny jadalny uprawiany na suche nasiona, groch pastewny uprawiany na suche nasiona, soja
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  łubin biały uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche nasiona, łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona – stosować od fazy 2-4 liści łubinu (BBCH 12- 14), przed zwarciem międzyrzędzi (BBCH 30-33), nie później niż do ukazania się pąków kwiatowych (BBCH 50);

  UWAGA: Nie stosować do ochrony łubinów na świeże nasiona

  bobik - stosować po wykształceniu przez bobik co najmniej 2-3 liści (BBCH 12-13) do początku rozwoju kwiatostanu i przed wysunięciem pąków kwiatowych z liści (BBCH 50);
  groch siewny jadalny na suche nasiona, groch pastewny na suche nasiona - stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu przez groch 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50);
  soja - stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu przez soję 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Chmiel
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować od rozwinięcia się 1-2 pary liści (BBCH 11-12) ale nie później, niż przed ukazaniem się pąków kwiatostanowych (BBCH 50) lub po zbiorze chmielu (BBCH 90-92).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Grusza, pigwa, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, winorośl, truskawka,porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, borówka amerykańska, żurawina, orzech laskowy, orzech włoski
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji.
  W przypadku truskawki – zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji (BBCH 11-12) do momentu pojawienia się pierwszych pąków kwiatowych (nadal zamkniętych) (BBCH 56-57) lub po zakończeniu zbiorów (>BBCH90).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, burak ćwikłowy, chrzan, salsefia, rzepa, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,6 l/ha.
  Termin stosowania:
  marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, salsefia, rzodkiew, rzodkiewka – stosować po wschodach rośliny uprawnej od fazy 2 liści (BBCH 12), do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
  burak ćwikłowy – stosować po wschodach od fazy 2 liści (BBCH 12), gdy burak zakryje
  nie więcej, niż 50% międzyrzędzi
  chrzan – stosować po wschodach chrzanu i chwastów jednoliściennych, od fazy 2 liści
  (BBCH 12) i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej, przed zakryciem międzyrzędzi
  (BBCH 18),
  rzepa, brukiew – stosować po wschodach od fazy 4 liści (BBCH 14) do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Seler korzeniowy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować po przyjęciu się rozsady, zwyczajowo od fazy 4-6 liści (BBCH 14-16), zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka, czosnek
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  cebula uprawiana z siewu – stosować po przejściu fazy zgiętego kolanka, nie wcześniej
  niż od fazy flagi (BBCH 012) do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18)

  UWAGA: nie stosować bezpośrednio po wschodach cebuli i w fazie kolanka
  (BBCH 009-011);
  cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka – stosować po 7-14
  dniach od sadzenia (BBCH 12-14), do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18);
  czosnek – stosować po wschodach, nie wcześniej niż przy wysokości roślin czosnku 5- 10 cm (BBCH 11-14), do fazy 6 liści (BBCH 16).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Sałata głowiasta, sałata liściowa z przeznaczeniem do konsumpcji, plantacje nasienne sałaty, endywia, szpinak, burak liściowy (botwinka), szczypiorek, seler naciowy, pietruszka naciowa, koper włoski
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  sałata głowiasta, sałata liściowa z przeznaczeniem do konsumpcji, plantacje nasienne
  sałaty – stosować w uprawie z siewu po wschodach sałaty, nie wcześniej, niż w fazie 2- 4 liści (BBCH 12-14), w sałacie uprawianej z rozsady stosować po przyjęciu się rozsady (BBCH 14-16);
  szpinak uprawiany na nasiona, burak liściowy (botwinka) – stosować od fazy 3 liści (BBCH 13), do momentu zakrycia przez roślinę nie więcej, niż 50% międzyrzędzi;

  szczypiorek – stosować po przejściu fazy zgiętego kolanka, nie wcześniej niż od fazy
  flagi (BBCH 012) do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18),

  UWAGA: nie stosować bezpośrednio po wschodach i w fazie kolanka (BBCH 009-
  011);
  seler naciowy – środek stosować po przyjęciu się rozsady, zwyczajowo od fazy 4-6 liści (BBCH 14-16), zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
  pietruszka naciowa – stosować po wzejściu chwastów po wschodach rośliny od fazy 2 liści (BBCH 12), do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
  koper włoski w uprawie z siewu (wprost w pole) zabieg odchwaszczania przeprowadzić po wschodach rośliny uprawnej, ale nie wcześniej, niż w fazie 4 liści
  (BBCH 14), w uprawie z rozsady środek stosować po przyjęciu się rozsady (BBCH 15- 18) – zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu osiągnięcia przez roślinę 20 cm wysokości.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rabarbar
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji rabarbaru lub po zakończeniu zbiorów.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Fasola szparagowa, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zielony cukrowy (na strąki), groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, bób
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  fasola szparagowa, fasola uprawiana na suche nasiona - stosować od pierwszej pary liści trójlistkowych (BBCH 13), nie później, niż przed ukazaniem się pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 50);
  groch zielony cukrowy (na strąki), groch zwyczajny na świeże nasiona, groch zwyczajny na suche nasiona, bób - stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu 2-3 liści (BBCH 12- 13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Karczoch
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,6 l/ha.
  Termin stosowania

  Środek stosować po przyjęciu się rozsady, od 4-6 liści (BBCH14-16), do fazy rozwiniętego ósmego liścia rośliny uprawnej (BBCH18), gdy rozeta liściowa zakrywa nie więcej, niż 50% międzyrzędzi, najpóźniej przed początkiem tworzenia się pąków kwiatowych na pędzie głównym, zależnie od fazy wzrostu chwastów jednoliściennych.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Szparag
  a) Odchwaszczanie w trakcie wegetacji:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,25 l/ha.
  b) Odchwaszczanie po zbiorze wypustek szparagowych (łodyg jadalnych)
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować po obsypaniu wałów lub po zbiorze wypustek szparagowych.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rośliny zielarskie
  a) Wykorzystanie na zioła
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,25 l/ha.
  b) Wykorzystanie na korzeń i do parzenia naparów
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,6 l/ha.
  Termin stosowania:
  W przypadku uprawy z siewu środek stosować po wschodach rośliny uprawnej od fazy 2-4 liści, w przypadku uprawy z rozsady nie wcześniej niż po 7-14 dniach po sadzeniu.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rośliny ozdobne (roczne z siewu i z rozsady, dwuletnie i wieloletnie, byliny ogrodowe, krzewy ozdobne), szkółki roślin ozdobnych uprawiane w gruncie, pod osłonami i w szklarniach
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować po wschodach lub po sadzeniu, w okresie rozwoju części wegetatywnych (tworzenie liści, powstawanie rozety, pędu głównego i bocznych) (od BBCH 1-3), najpóźniej przed rozwojem kwiatostanów i części przeznaczonych do zbioru (BBCH 4-5), zależnie od sposobu uprawy i fazy wzrostu chwastów jednoliściennych.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wierzba
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować:
  w przypadku nowych założeń plantacji – po przyjęciu się sadzonek, nie później niż do maja,
  w przypadku plantacji istniejących – zabieg przeprowadzać po skoszeniu plantacji oraz ruszeniu wegetacji, jednak nie później, niż kwiecień /maj.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Szkółki leśne uprawiane w gruncie, pod osłonami i w szklarniach
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować po wschodach lub po sadzeniu, zależnie od sposobu uprawy i fazy wzrostu chwastów jednoliściennych.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  FUSILADE FORTE 150EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."